Czwartek, 18 lipca 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

plakat21

Dożynki Gminno-Parafialne odbędą się 2 września 2018 roku w Wólce Kańskiej. W czasie uroczystości rozstrzygnięte zostaną trzy konkursy: wieniec dożynkowy, wypiek z ciasta kruchego, chleb tradycyjny. Poniżej do pobrania regulaminy konkursu wraz z kartami zgłoszeniowymi

Regulamin Konkursu na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy

Regulamin Konkursu na wypiek kruchy

Regulamin Konkursu na Chleb

Obwieszczenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rejowcu Fabrycznym w wyborach do Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w związku z pracami związanymi z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie miejscowości Liszno, Liszno-Kolonia, Leszczanka dnia 13.08.2018 r.

 Siedemnasty Jarmark Pawłowski- Ginące Zawody odbył się w dniu 5 sierpnia 2018r. na Rynku w Pawłowie . Przy pięknej pogodzie spotkali się miłośnicy rękodzieła ludowego ,w tym roku udział wzięło 156 twórców ludowych z terenu wschodniej Polski reprezentujących zawody niegdyś spotykane na polskiej wsi.

 

kolektor2 kolektor2 

 2 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Rejowiec fabryczny podpisął umowę o dofinansowanie projektu "Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 401 gospodarstwach domowych. Projekt przewiduje takze wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całkowita wartośc projektu wynosi 4 047 730,99 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 161 796,15 zł.

 

 

 

W czerwcu zakończono realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi i ciągu pieszego w m. Kanie gm. Rejowiec Fabryczny" zrealizowaną w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm : B.G CONSTRUCTION  Sp. z o.o z siedzibą Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica
i Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c Niedżwiedzcy z siedzibą Kulczyn 14A , 22-235 Hańsk
Operacja ma na celu skrócenie czasu dojazdu i dojścia do obiektów użyteczności publicznej.
Zakres robót obejmował : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, chodniki, zjazdy indywidualne, przebudowa nawierzchni, krawężniki uliczne 15x30 cm, oznakowanie pionowe,
znaki poziome, roboty wykończeniowe, założenie rury osłonowej, projekt budowlany, inspektor nadzoru, inwentaryzacja powykonawcza.
Całkowita wartość robót wynosi 235 457,52 zł

 

IMGP0034 Kopia IMGP0034 Kopia

Jarmark1 Jarmark1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XLII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 sierpnia   2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

Porządek obrad

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2018 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego.

 

 

Jarmark Pawlowski Ginace Zawody

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich:

 

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń na obszarach wymienionych w obszarach wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarem objętym ograniczeniami” – tj. na terenie powiatu chełmskiego w następujących gminach:

BIAŁOPOLE, DUBIENKA, LEŚNIOWICE, WOJSŁAWICE, ŻMUDŹ, SIEDLISZCZE, REJOWIEC, REJOWIEC FABRYCZNY GMINA I REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO, południowa CZĘŚĆ GMINY WIEJSKIEJ CHEŁM

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach świdnickim , chełmskim, krasnostawskim i łęczyńskim.
 
 
 

 

plakat 31

 
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację Wojewody Lubelskiego na temat  szkód spowodowanych przez suszę.
 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszych ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w miejscowości Kanie i Pawłów.

Czytaj więcej ...

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.nr.194 Kanie

wykaz do pobrania

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XLI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 czerwca  2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

 7 czerwca w Lublinie odbyła się Gala finałowa konkursu Promocji Gmin „BUSINESS excellence” organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu. Program Promocji Gmin ma na celu wyróżnić te samorządy, które dzięki swoim działaniom polepszają warunki biznesowe. Docenione zostają wysiłki włożone w rozwój gospodarczy regionu. Gmina Rejowiec Fabryczny za swoje dokonania otrzymała tytuł Laureata Programu Promocji Gmin „BUSINESS excellence” w kategorii gmina wiejska. Jest to VII edycja programu, który ma na celu nie tylko promocję gmin, ale również stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. Gmina Rejowiec Fabryczny to prestiżowe wyróżnienie otrzymała w 2015 roku oraz 2017 roku.

IMGP9929 IMGP9929

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Chełmie podaje do publicznej wiadomości komunikat dotyczący zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

 

 pszczoy1 pszczoy1