Piątek, 24 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

  • Do spraw Samorządu Gminy

tel. 0-82 5664 202, e-mail: r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l

 

  • Radca prawny - Ewa Szlichtyng - Głaz
  • Do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego - Inspektor Witold Kukiełka

poczta elektroniczna: o c @ u g . r e j o w i e c . p l

 

  • Do spraw obsługi sekretariatu - Agnieszka Hasiec - Bzowska

tel. 0-82 5664 211, poczta elektroniczna : u r z a d @ u g . r e j o w i e c . p l

 

Zakres obsługi:

•   Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Opis procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

•   Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi , w tym zabezpieczenie organizacji prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania GKRPA
- Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki na 2020 r.

- Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz usytuowania miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych

- Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny odstępstwa od zakazu spożywaniaw napojów alkoholowych w miejscach publicznych

- Wniosek W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM OBJĘCIA OSOBY DZIAŁANIAMI PREWENCYJNYMI 


- Baza placówek, instytucji i stowarzyszeń działających w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

•   "Pełnienie funkcji Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2017-2020"
- Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2017 - 2020
- Informacja - STOP Przemocy
- Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

- Ulotka dotycząca przemocy w rodzinie

Informacja "jesteś świadkiem przemocy?"

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego o możliwościach wsparcia na terenie m. Chełm

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Procedura Niebieskiej Karty- Informator

Plakat Niebieskie Karty

Plakat - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Rejowcu Fabrycznym