Piątek, 1 lipca 2022     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

W związku z rozpoczeciem prac nad opracowaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2030" prosimy mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety oceny potrzeb rewitalizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych do Programu Rewitalizacji. Ankieta i formularz dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7 lub poniżej oraz w wersji elektronicznej. Prosimy o wypełnienie ankiet do 25 lipca 2022 r.

 

Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewiatalizacją

 

Link do ankiety:

https://forms.gle/4uEeuDyzgHXStyY29

 

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

Link do zgłoszenia inwestycji:

https://forms.gle/PCCQD6s7x3qMn9RY8

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie (działka nr 240/32, 240/33, 240/34). Działki położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Czytaj więcej ...

 DOD PLAKAT DOD PLAKAT

 Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

 *  Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
 *  Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 *  W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 *  Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 *  Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;


 *  Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u oraz na stronie internetowej https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.
 *  Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;


 *  Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/

 *  Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.


Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.
Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

Ulotka

Formularz zgłoszeniowy

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 559, z późn. zm. / zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 czerwca 2022r. o godz. 9,00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ..

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Działki oznaczone numerami 316/17 i 316/18 położone w miejscowości Kanie - Stacja, na osiedlu domków jednorodzinnych.

 

Czytaj więcej ...

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 1234/21 położona w miejscowości Pawłów, niezabudowana, przeznaczona dla potrzeb przemysłu, skałasó, budownictwa i usług.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka oznaczona numerem 1437/8 obszaru 0,6000 ha położona w miejscowości Pawłów. Nieruchomość położona jest w terenach przeznaczonych dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług.

 

Czytaj więcej ...

 

Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 559 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za rok 2021, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

 

Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza sympatyków twórczości i rękodzieła ludowego na Jubileuszowy XX Jarmark Pawłowski - „Ginące Zawody„ w Pawłowie.

Tegoroczna edycja naszego wydarzenia kulturalnego odbędzie się dnia 7 sierpnia 2022r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w terminie od 1 do 18 lipca 2022 r. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej LGD nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 559, z późn. zm. / zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 20 maja 2022r. o godz. 8,30 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie (działki nr 240/32, 240/33, 240/34). Działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

Czytaj więcej ...

 

Komunikat pszczoly Komunikat pszczoly

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1437/8). Działka przeznaczona dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług. Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie Podstrefy Rejowiec Fabryczny.

 

Czytaj więcej ...

 

wielkanoc2022

 

logo logo

 

Gmina Rejowiec Fabryczny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

 Ulotka informacyjna PL 17031 Ulotka informacyjna PL 17031 Ulotka informacyjna PL 17032 Ulotka informacyjna PL 17032  

Ulotka informacyjna EN

Ulotka informacyjna PL

Ulotka informacyjna UA

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1372, z późn. zm. / zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 marca 2022r. o godz. 10 00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 Agro Market24 informacja1 Agro Market24 informacja1