Sobota, 26 listopada 2022     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Poszukujemy własciciela pieska który znajduje się w Pawłowie lub osoby chętnej do adopcji. Więcej informacji pod nr telefonu 82 5664 545.

IMG 20221124 115026420 IMG 20221124 115026420IMG 20221124 115733137 IMG 20221124 115733137

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 559, z późn. zm. / zwołuje XLI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza piąty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie - Stacja (działka nr 316/17 i 316/18). Działki położone są na osiedlu domków jednorodzinnych.

 

Czytaj więcej ....

 

W imieniu mieszkanki Gminy Rejowiec Fabryczny poszukujemy właścicieli dla dwóch kotków. Więcej informacji pod nr telefonu; 82 5664 211.

 

image000000 image000000image000001 image000001image000005 image000005

 

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, iż od dnia 9 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny będą przyjmowane wnioski o zakup preferencyjny węgla.

 

Prawo do zakupu węgla w cenie 2000 zł za tonę mają mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br. 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

Na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski (pierwszy w okresie listopad-grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony). Limity nie sumują się i nie przechodzą na rok następny. Koszt zakupu węgla wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony). Koszty transportu ponosi kupujący.

 

Wniosek o zakup można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny w dniach i godzinach  pracy urzędu (pokój nr 7)  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Więcej informacji pod nr telefonu: 82 5664 545, 82 5664 211.

 

Do pobrania:

1. Wniosek o zakup węgla na 2022 rok (rtf.)

2. Wniosek o zakup węgla na 2022 rok (pdf.)

3. Wniosek o zakup węgla na 2023 rok (rtf.)

4. Wniosek o zakup węgla na 2023 rok (pdf.)

 

IM VII.8060.24.2022.lW z 21.10.20221 IM VII.8060.24.2022.lW z 21.10.20221IM VII.8060.24.2022.lW z 21.10.20222 IM VII.8060.24.2022.lW z 21.10.20222

 

 

Link do ankiety:

https://forms.office.com/r/5Aftxaq4Kw

 

 

 

Plakat konkurs testowy 2022.indd Plakat konkurs testowy 2022 ostat1 Plakat konkurs testowy 2022.indd Plakat konkurs testowy 2022 ostat1

 

 

Regulami konkursu

 Ogoszenie wgiel1 Ogoszenie wgiel1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Działki oznaczone numerami 240/32, 240/33 i 240/34 położone są w miejscowości Kanie, w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Czytaj wiecej...

 

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

 

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl

 

Wiecej inforrmacji: https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dachowych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 559, z późn. zm. / zwołuje XL sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 31 października 2022r. o godz. 11 00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej. Działka nr 1234/21 obszaru 1,0000 ha położona w terenach przeznaczonych dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług.

 

Czytaj wiecej....

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 pracuje nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację inicjatyw, które wpłyną na rozwój obszaru a tym samym poprawę warunków życia jego mieszkańców. Teren objęty badaniem to równocześnie obszar LGD tworzony przez sześć gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i Miasto Rejowiec Fabryczny.

Będziemy wdzięczni za poświęcony czas (ok. 5 min.) i podzielenie się Państwa spostrzeżeniami i sugestiami. Poniżej link do ankiety:


https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_promenada_mieszkancy

Miejsca wydawania Jodku Potasu na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny oraz na terenie województwa lubelskiego

 

Miejsce rozwinicia PWTJP na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny1 

Punkty - województwo lubelskie

 
 
 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedłożony został  do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu).
 

 

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

 

Poniżej znajduje się komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy oraz Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.

1. Kominikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do wlaścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną.

2. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków.

 

W dniu 17 września 2022r. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Rejowiec Fabryczny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, a szczegółowe informacje dotyczące w/w zadania dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny https://www.opsrejowiec.pl/.

Ważne!!!

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych będzie można składać od dnia 28 września 2022r. do 30 listopada 2022r.
w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINY REJOWIEC FABRYCZNY, KRASNE 31

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 730 – 1500

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 559, z późn. zm. / zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 września 2022r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 Prezentacja programu PowerPoint1 Prezentacja programu PowerPoint1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 559, z późn. zm. / zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 2 września 2022r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...