Niedziela, 31 maja 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 sercejpeg sercejpeg

 OGOSZENIE1 OGOSZENIE1

 rodki ochrony osobistej1 rodki ochrony osobistej1

 

plakat2

 

LODR11 LODR11

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, tel. 82 5664545 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru zamieszczone są poniżej lub na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

 

Druki dokumentów:

1. Zgłoszenie lokalizacji

2. Oświadczenie o braku sprzeciwu - w przypadku demontażu eternitu z dachu

3. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem - w przypadku odbioru eternitu z ziemi

4. Oświadczenie o przekwalifikowaniu zgłoszenia z dachu na ziemię

 

 

BANER 600x400 4 nabr BANER 600x400 4 nabr

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz prowadzeniem działalności w zakresie produkcji pierwotnej poniżej znajdują się wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnyh zatrudniających cudzoziemcw przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV- 2.

 

Wytyczne

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XVII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  29 maja 2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie na najpięniejszy kwaitowy ogród.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

gminna komisja

Przypominamy rolnikom, sadownikom, ogrodnikom!

- o używaniu środków ochrony roślin dopuszczanych do obrotu  i stosowania,

- przestrzegania dokładnie warunków podanych na etykiecie,

- wykonywaniu oprysku wieczorem lub nocą, po ustaniu  lotów pszczół,

- zachowaniu minimalnych odległości od pasiek.

Jednocześnie informujemy, że jeśli ktoś posiada pasiekę na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny a nie jest ona wskazana na mapie, może taką informację przekazać gminie w celu jej umieszczenia.

 

mapa ule mapa ule

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaz nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia.

 

Czytaj więcej...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie - Stacja.

 

Czytaj wiecej ...

 

Informacja Wójta Gmny Rejowiec Fabryczny w sprawie otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

Godziny wypożyczeń książek w  Bibliotekach  Publicznych  Gminy Rejowiec Fabryczny w nowym reżimie sanitarnym

 

Biblioteka Publiczna w Lisznie

 

Poniedziałek – czwartek  od godz. 800 do godz. 1300

Piątek – od  godz. 800 do godz. 1600

Czytelnicy nie mający możliwości rezerwacji telefonicznej, mogą dokonywać zwrotów i wypożyczeń w każdy piątek od godziny 8.00 – 16.00

 

Biblioteka Publiczna w Pawłowie

 

Poniedziałek – czwartek  od godz. 800 do godz. 1300

Piątek – od  godz. 1000 do godz. 1800

Czytelnicy nie mający możliwości rezerwacji telefonicznej, mogą dokonywać zwrotów i wypożyczeń w każdy piątek od godziny 10. 00 – 18.00

 

czytelnik czytelnik czytelnik 2 czytelnik 2

 

plan awaryjny

 

plan awaryjny

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 506, ze zm. / zwołuje nadzwyczajną XVI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  29 kwietnia 2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Porządek obrad do pobrania tutaj.

 InformacjaUnsaved 3080819538121292801 InformacjaUnsaved 3080819538121292801

 Zarzdzenie czas pracy1 Zarzdzenie czas pracy1