Wtorek, 28 lipca 2015     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

Regioset

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
e-mail sekretariat: urzad@ug.rejowiec.pl
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka

Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
Gmina Rejowiec Fabryczny
NIP: 563-21-58-413 
 

 


layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

 

Projekt pn. „STRÓJ LUDOWY – ŹRÓDŁO TRADYCJI” jest projektem społeczno -kulturalnym , którego głównym celem jest upowszechnienie kultury ludowej odwołującej się do lokalnych tradycji , promocja lokalnego zespołu „ECHO” a także promocja pozytywnych postaw mieszkańców naszej Gminy. 

 

 

Infooprojekcie Infooprojekcie

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje IX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 31 lipca  2015 r. o godzinie 14 00 w świetlicy w Kaniem.

 

XIV Jarmark Pawowski Gince zawody

 

W styczniu 2015 r. Gmina Rejowiec Fabryczny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Odpowiedzialny Kierowca 2015”. Jej celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze - znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi. Na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny kampania realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , zaś jej bezpośrednim realizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

zaproszenie 11 zaproszenie 11

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza II przetarg ma dzierżawę gruntów położonych na terenie miejscowości Kanie i Toruń na okres 10 lat .

 

Czytaj więcej...

 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

 

Dopalacze naFB Dopalacze naFB 

 

 

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje dokumenty związane z XIV Jarmarkiem Pawłowskim - Ginące Zawody:

 

* Regulamin imprezy  

* Uchwała Rady Gminy o opłacie targowej 

* Regulamin konkursu " O Złotą Chochlę  

* Karta zgłoszeniowa do konkursu 

* regulamin konkursu na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonywania dawnych zawodów  

 

Plan organizacji Jarmarku Pawłowskiego 

 

Jarmark Jarmark

 

 

harmonogram

 

Kino.krzywa1

 

Gmina Rejowiec Fabryczny przystąpiła do projektu „Misja Przyroda- Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” finansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej. 

Celem projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000.