Niedziela, 5 lipca 2015     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

Regioset

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów

logo mikroporady

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
e-mail sekretariat: urzad@ug.rejowiec.pl
Skrzynka podawcza: ugrejowiecfabryczny.skrzynkapodawcza.pl

Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
Gmina Rejowiec Fabryczny
NIP: 563-21-58-413 
 

 


layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje VIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 1o lipca  2015 r. o godzinie 12,00 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.    

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia o  pierwszych  ustnych , nieograniczonych przetargach na nieruchomości stanowiące  własność Gminy Rejowiec Fabryczny , położone w miejscowościach : Pawłów, Liszno, Kanie-Stacja , Wólka Kańska i Krasne ."

* Przetarg - działka Liszno

* Przetarg - działka Kanie - Stacja 

* Przetarg - działka Krasne 

* Przetarg - działka Wólka Kańska 

* Przetarg - działka Pawłów

 

 

 

dofinansowanie

 

 

naglowek1 naglowek1 

 

 

 

Obwieszczenie1 

 

 

2 czerwca w Lublinie odbyła się Gala finałowa konkursu Promocji Gmin „BUSINESS excellence” organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu.

IMGP4152 IMGP4152 

 

 

zbiorka opon1

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rejowiec Fabryczny”.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.  

 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 133 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje VII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 11 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00 w świetlicy w Kaniem.

Czytaj więcej