Czwartek, 11 lutego 2016     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

Regioset

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
e-mail sekretariat: urzad@ug.rejowiec.pl
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Pawłów (dz. 1203/2), Liszno (dz. 76), Krasne (449)

 

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości połozonych na terenie miejscowości Krasne (dz. 179/1), Kanie-Stacja ( dz.316/53).

 

Ogłoszenie o przetargu

Informuję, że Rada Gminy Rejowiec Fabryczny zamierza podjąc uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyzszym, osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia swoich gruntów, proszone są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 29.02.2016 r. Nadmieniam, że wcześniej złożone wnioski zostaną rozpatrzone podczas tej zmiany Planu.

 

Konsultacje Liszno1 Konsultacje Liszno1                                  Konsultacje Paww1 Konsultacje Paww1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2016 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie informuje, że w bieżącym roku na lubelszczyźnie zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

 

plakat plakat

 

 

Urzad Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że do dnia 29 lutego mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny moga składać ankiety dotyczące udziału w projekcie montażu instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

 

Deklaracje należy składać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Ankieta wersja pdf

Ankieta - wersja edytowalna  

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2016 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

 

W 2016 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 12 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a

Czytaj więcej...