lw_h.jpg pr_h.jpg
dol_h.jpg
grot Jesteś tu: Start > Strona Główna grot Witamy w Rejowcu Fabrycznym Biuletyn Informacji Publicznej telefony poczta
Strona Główna
Historia
Położenie i gospodarka
Miejscowości Gminy
Oferty dla inwestorów
Inwestycje
Projekty UE
Władze Gminy
Rada Gminy
Wydział Finansowy
Referat Podatkowy
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Referat Planowania i Inwestycji
Referat Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Oświaty
Stanowiska
Jednostki Organizacyjne
Sołectwa
Statut
Regulamin
Przetargi
Wybory Sejm/Senat RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory Prezydenta RP
Wybory Samorządowe
Ochrona Środowiska
Izba Garncarska
Izba Bednarska
Agroturystyka
Imprezy
Ścieżka dydaktyczna Kotlina Pawłowa
Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazulayout layout
grot Galeria

grot Mapa Serwisu
layout layout


layout
layoutlayoutlayout
layout
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
e-mail sekretariat: urzad@ug.rejowiec.pl
Skrzynka podawcza: ugrejowiecfabryczny.skrzynkapodawcza.pl

Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177


layout Aktualności layout

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

17.12.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2014 r. o godzinie 1000w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

  >> więcej

10.12.2014 r.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje informację o zmianach godzin urzędowania członków Gminnej Komisji w roku 2015.

  >> więcej

10.12.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 66.2014 z dnia 05 grudnia 2014 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  >> więcej

05.12.2014 r.

 • UWAGA !!
  Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje najemców na nowo wybudowane gabinety lekarskie mieszczące się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Lisznie o powierzchni użytkowej 23,8 m2 oraz 28,4 m2.

  >> więcej

02.12.2014 r.

 • Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje II sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 05 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, przy ul. Lubelskiej nr 16

  >> więcej

26.11.2014 r.

 • Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje I sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 01 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, przy ul. Lubelskiej nr 16

  >> więcej

21.11.2014 r.
 • W dniu 14 listopada w Lublinie został rozstrzygnięty konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości organizowanym przez Konfederację Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan". Gmina Rejowiec Fabryczny za swoją działalność pro inwestorską otrzymała wyróżnienie w kategorii Gmina Mała.

  >> więcej


20.11.2014 r.

 • Gmina Rejowiec Fabryczny repezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do

  składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Rejowiec Fabryczny
  Oferty należy składać do dnia 5 grudnia 2014 r.
  na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. lubelska 16, pok. nr 3 - sekretariat 22-170 Rejowiec Fabryczny
  Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:
  "OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY"

  >> więcej

12.11.2014 r.

 • Niedawno, bo 27 października 2014 r. cieszyliśmy się z przyznanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych tytułu "Grunt na Medal" za zajęcie I miejsca w województwie lubelskim dla terenów przemysłowych w Pawłowie, a już mamy drugą, bardzo pozytywną informację.
  6 listopada 2014 r. Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował włączenie 27 ha gruntów w Pawłowie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Dzięki staraniom Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Rady Gminy Rejowiec Fabryczny i pracowników Urzędu Gminy, przy znaczącym poparciu Posła Grzegorza Raniewicza oraz Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego otwiera się szansa na nowe inwestycje i miejsca pracy na terenie Gminy.
  Cały teren jest już w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczony jako teren przemysłowy z możliwością budowy składów, usług, budownictwa produkcyjnego, itp. Jest on w pełni uzbrojony w media, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i bliskość krajowej "12" stwarza doskonałe warunki do inwestowania.
  Materiał filmowy na ten temat w "Panoramie Lubelskiej" do obejrzenia tutaj.

07.11.2014 r.

 • Komitet Stały Rady Ministrów 6 listopada 2014 r. zaakceptował rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec o 27 ha terenów położonych w Pawłowie w naszej Gminie. Poniżej prezentujemy mapkę z zaznaczonymi terenami strefy ekonomicznej.

  >> Mapka do zobaczenia tutaj

07.11.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje LI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 13 listopada 2014 r. o godzinie 1200w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

  >> więcej

29.10.2014 r.
 • 27 października 2014 roku Warszawie w Polonia Palace Hotel (ul. Aleje Jerozolimskie) nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród laureatom. W konkursie wzięło udział 136 gmin z całej Polski z czego wyłoniono 16 laureatów, po jednym z każdego województwa. Z województwa lubelskiego zwyciężyła Gmina Rejowiec Fabryczny, która posiada "Grunt na medal" w miejscowości Pawłów.

  >> więcej


17.10.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje L sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 października 2014 r. o godzinie 900w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

  >> więcej

16.10.2014 r.
 • Gmina Rejowiec Fabryczny w 2014 r. po raz kolejny przystąpiła do VI edycji konkursu "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

  >> więcej


15.10.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje.
  Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 30 października br. do godziny 1530. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl. Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 31 października 2014r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.
  W załaczeniu:
  • Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji
  • Formularz konsultacji projektu uchwały
  • Projekt uchwały programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami porzrządowymi

07.10.2014 r.

 • Gmina Rejowiec Fabryczny, Uczniowski Klub Sportowy "Wól-Kan" Wólka Kańska oraz Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie zapraszają wszystkich miłośników biegania do udziału w kolejnej, IX edycji Ulicznych Biegów Niepodległości , Pawłów 2014.
  Zawody organizowane są w celu upamiętania następnych rocznic uzyskania przez Polskę niepodległości.
  Biegi organizowane są dla wszystkich grup wiekowych Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz w kategorii Biegu Głównego poświeconego pamięci Zbigniewa Szczepańskiego - wychowawcy młodzieży i trenera lekkiej atletyki w Rejowcu Fabrycznym i powiecie chełmskim.
  Biegi odbędą się w dniu 06 listopada /czwartek/ 2014 roku w Pawłowie. Początek zawodów przewidziany jest na godzinę 10.00.
  Regulamin Biegów wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie www.gokpawlow.pl , w zakładce do pobrania.
  Więcej informacji można uzyskać u Pana Tomasz Domańskiego Tel. 504 175 815 oraz Andrzeja Kosza Tel 606 243 773.

03.10.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 października 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

  >> więcej

03.10.2014 r.

 • Informacja o godzinach urzędowania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


>> więcej

30.09.2014 r.


 • Gmina Rejowiec Fabryczny zakończyła realizację projektu pt.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji Przedszkolnej w okresie od 01.05.2014 do 30.09.2014r.

19.09.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

  >> więcej

16.09.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny.
  • Ogłoszenie o przetargu

15.09.2014 r.

15.09.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
  • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
  * działki Nr 87 obszaru 0,6303 ha. położonej w miejscowości Liszno-Kolonia
  * działki Nr 135 obszaru 0,0648 ha. położonej w miejscowości Józefin
  * działki Nr 373/2 obszaru 0,2203 ha. położonej w miejscowości Liszno

  >> więcej

05.09.2014 r.

 • Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CCXLV/5122/2014 w sprawie przyjęcia programu "Regionalna Karta Dużej Rodziny". Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne (wychowujące troje i więcej dzieci) chętne do wzięcia udziału w Programie, w tym rodziny zastępcze, bez względu na kryterium dochodowe.
  Karta będzie uprawniała rodziny wielodzietne do korzystania z ulg wprowadzonych przez jednostki Samorządu Województwa Lubelskiego, jednostki podległe Samorządom Lokalnym oraz instytucje i firmy zewnętrzne, które wyrażą wolę przystąpienia do Programu i podpiszą stosowne porozumienia.

  >> więcej

29.08.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
  • Trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Działka oznaczona numerem 316/34 obszaru 0,1141ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja - więcej
  • Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Działka oznaczona numerem 269 obszaru 0,30 ha. położona w miejscowości Kanie - więcej
  • Trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - Działka oznaczona numerem 316/41 obszaru 0,1131ha położona w miejscowości Kanie-Stacja - więcej

27.08.2014 r.


27.08.2014 r.


25.08.2014 r.

 • W ramach projektu systemowego pt.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Rejowiec Fabryczny" od 1 maja 2014 roku do 30 września 2014 roku zostanie doposażony plac zabaw dla dwóch oddziałów przedszkolnych; przy Szkole Podstawowej w Lisznie oraz plac zabaw dla Szkoły Filialnej w Krasnem. W szkołach tych oraz w Szkole Podstawowej w Pawłowie będą dostosowane toalety do potrzeb dzieci młodszych, zostaną wyposażone sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt ICT.

  >> więcej

23.08.2014 r.

 • Dyrekcja Szkoły Filialnej w Krasnem podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego "Bajeczne Przedszkole" w Krasnem.

  >> więcej

04.08.2014 r.

01.08.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 04.08.2014 do 25.08.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny - ul. Lubelska 16, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kanie gnm. Rejowiec Fabryczny.

  >> więcej

31.07.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

  >> więcej

30.07.2014 r.

 • Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje plan organizacji XIII Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody" z zaznaczonymi miejscami handlu i parkowania. Powiększenie - po kliknięciu w obraz mapy.


22.07.2014 r.

 • 3 sierpnia 2014 r. - Rynek w Pawłowie rusza kolejny XIII Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody. Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody organizowany w ramach projektu "Odkrywamy na nowo stare rzemiosła" dofinansowanego w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


22.07.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1337 obszaru 2,73 ha położonej w miejscowości Pawłów.

  >> więcej

21.07.2014 r.

 • Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór uzupełniający do Projektu "Bajeczne Przedszkole" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

  Formularz zgłoszeniowy do projektu można pobrać tutaj.

  >> więcej

10.07.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 14 lipca 2014 r. do 04 sierpnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 oraz na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Liszno, Józefin i Liszno-Kolonia, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 82-5664-545, e-mail: geodezja@ug.rejowiec.pl

  >> więcej

07.07.2014 r.

 • Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniu 8.07.2014 w godzinach od 800 do 1600 będzie przerwa w dostawie prądu do budynku administracyjnego urzędu.
  Z tego względu działalność Urzędu będzie ograniczona.

27.06.2014 r.
 • W niedzielę 22 czerwca br. w sołectwie Liszno-Kolonia odbyło się uroczyste zakończenie projektu społeczno-edukacyjnego pn."Zapomniane rzemiosło: kowalstwo" realizowanego na terenie wsi Liszno-Kolonia przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI".

  >> więcej


17.06.2014 r.
 • W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

  >> więcej


12.06.2014 r.
 • Dnia 8 czerwca 2014 roku odbyły się na boisku sportowym w Wólce Kańskiej międzygminne zawody sportowo- pożarnicze, w których brały udział drużyny z gmin: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny. Gospodarzami zawodów byli strażacy ochotnicy z Wólki Kańskiej.

  >> więcej


10.06.2014 r.


06.06.2014 r.

 • Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (3 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XIII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody" realizowanego w ramach projektu "Odkrywamy na nowo stare rzemiosła" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  >> więcej

04.06.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
  • drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka oznaczona numerem 269 obszaru 0,30 ha. położona w miejscowości Kanie - >> więcej
  • drugi publiczny przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - działka oznaczona numerem 316/34 obszaru 0,1141ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja - >> więcej
  • drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - działka oznaczona numerem 316/41 obszaru 0,1131ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja - >> więcej
  • pierwszy przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - nieruchomość oznaczona numerami działek : 240/19 obszaru 1,0313ha. i 240/21 obszaru 0,1795 ha. położona w miejscowości Kanie - >> więcej

03.06.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 1230 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury "Dworek" w Rejowcu Fabrycznym.

  >> więcej

29.05.2014 r.

 • Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych informuje o organizowanych koloniach letnich dla dzieci rolników w sezonie 2014.

  >> więcej

29.05.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców sołectwa: Liszno, Liszno-Kolonia, Kanie-Stacja, Toruń, Gołąb, Leszczanka i Zalesie Krasieńskie o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych w czerwcu bieżącego roku. Z uwagi na święto "Bożego Ciała" odbiór odpadów komunalnych w tym miesiącu nastąpi w dniu 17 czerwca 2014 r (wtorek).

23.05.2014 r.
 • Gmina Rejowiec Fabryczny przedstawia prezentację n.t. procesu przygotowania i budowy kopalni węgla kamiennego na terenie gminy.

  >> więcej


14.05.2014 r.


07.05.2014 r.

 • W okresie od 15 marca do 30 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" realizuje projekt pn. "Zapomniane rzemiosło: kowalstwo". Jest to projekt społeczno-edukacyjny, którego zasadniczym celem jest ocalenie od zapomnienia starodawnego zawodu jakim jest kowalstwo.

  >> więcej

07.05.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 15 maja 2014 r. o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej 23 a

  >> więcej

02.05.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny:
  • działka numer 822/1 obszaru 0,0166 ha. położona w miejscowości Pawłów oraz
  • 282/2 obszaru 0,0637 ha. położona w miejscowości Pawłów.

  >> więcej

02.05.2014 r.
 • Mieszkańcy Pawłowa uroczyście obchodzili 70 rocznicę pacyfikacji miejscowości.

  >> więcej


29.04.2014 r.


28.04.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 17 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

  >> więcej

25.04.2014 r.

04.04.2014 r.
 • W Zespole Szkół w Lisznie w dniu 26 marca 2014r. odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji pracy konkursowej uczniów klasy III gimnazjum zatytułowanej "Wielkie drzewa małej okolicy".

  >> więcej


04.04.2014 r.


03.04.2014 r.

 • Zapraszamy artystów-rzeźbiarzy z terenu Lokalnej Grupy Działania Promenada S12 i Województwa Lubelskiego do udziału w Plenerze Rzeźbiarskim, który odbędzie się w ramach projektu "Odkrywamy na nowo stare rzemiosła" działanie 413 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objęte PROW na lata 2007-2013. Więcej informacji w załącznikach poniżej.
  Do pobrania:
  Formularz zgłoszenia na plener
  Zaproszenie
  Regulamin
  Umowa o dzieło


31.03.2014 r.


24.03.2014 r.

19.03.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 marca 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

  >> więcej

18.03.2014 r.
 • W uroczystościach związanych z obchodami Dnia Kobiet, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowościach Liszno i Pawłów w dniach 1 i 8 marca 2014r. wzięło udział około 400 osób.

  >> więcej


12.03.2014 r.

 • Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że

  20 marca minie termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty, marzec.
  Od 21 marca naliczane będą odsetki ustawowe.

  Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530, przelewem na konto Urzędu Gminy, lub u sołtysów.

  >> więcej

11.03.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  >> więcej

06.03.2014 r.


5.03.2014 r.

26.02.2014 r.


18.02.2014 r.


18.02.2014 r.


18.02.2014 r.

 • Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2014 roku

  >> więcej

17.02.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 lutego 2014 r. o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej 23 A

  >> więcej

11.02.2014 r.


30.01.2014 r.
 • W dniu 31 stycznia 2014r. w Pawłowie w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym REGENT odbyło się spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw, które realizowałaby projekty na terenie obszaru Kanału Wieprz-Krzna.

  >> więcej


17.01.2014 r.

15.01.2014 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 stycznia 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

  >> więcej

15.01.2014 r.

08.01.2014 r.

07.01.2014 r.

02.01.2014 r.


>> Starsze wiadomości

layout layout
Gmina Rejowiec Fabryczny 2013
Created by
Dan Studio ©