Piątek, 29 maja 2015     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

Regioset

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów

logo mikroporady

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
e-mail sekretariat: urzad@ug.rejowiec.pl
Skrzynka podawcza: ugrejowiecfabryczny.skrzynkapodawcza.pl

Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
Gmina Rejowiec Fabryczny
NIP: 563-21-58-413 
 

 


layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców gminy o najbliższych badaniach rolnych, jakie zostaną  przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny  w wylosowanych gospodarstwach rolnych.
 
 
plakat badania rolne1 
 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (2 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XIV Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody".

 

Ogłoszenie o próbach alarmowych Ogłoszenie o próbach alarmowych

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach: Pawłów, Wólka Kańska, Krasne, Liszno i Kanie-Stacja                                                

>> więcej 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza terminarz wyborów do Izb Rolniczych w 2015 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Rejowiec Fabryczny na okres 10 lat.

Treść informacji o przetargu

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje VI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Przeczytaj całą treść zaproszenia

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2015 roku.

Pełne wyniki konkursu

Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych