Piątek, 24 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-211 wew.37,36

Skarbnik Gminy: MAŁGORZATA BABIJCZUK (Oświadczenie majątkowe)

Zadania: przygotowanie projektu budżetu gminy, realizacja palnu dochodów i wydatków budżetowych, kontrola gospodarki finansowej jednostek, ewidencja środków trwałych, prowadzenie księgowości budżetowej syntetycznej i analitycznej budżetu gminy i funduszy celowych, prowadzenie księgowości szkół publicznych.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Mirosława Stasińska tel. 0-82 5664-211 wew.36

Stanowisko ds. księgowości oświaty - Jolanta Dzikoń tel. 0-82 5664-211 wew.36

Kasa - Halina Zduńczuk tel. 0-82 5664-211 wew.41

Stanowisko ds. rozrachunków - Beata Krukowska tel. 0-82 5664-211 wew.33 

Referent- Anita Stadnik-Sadło tel. 0-82 5664-211 wew. 36


Do zakresu działania Wydziału Finansowego w szczególności należą:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu gminy, Urzędu i jednostek oświatowych
 2. opracowywanie programów i prognoz finansowych gminy
 3. dokonywanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie Wójtowi swoich propozycji w celu racjonalnego gospodarowania środkami budżetowym
 4. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek oświatowych
 5. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy
 6. prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy
 7. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu
 8. prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie finansowo - księgowym
 9. organizowanie  i kontrola obiegu dokumentacji finansowo - księgowej gminy
 10. prowadzenie spraw finansowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych i prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej
 11. rozliczanie inwentaryzacji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych
 12. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych.

Tryb załatwiania spraw

Miejsce składania w/w dokumentów:

 1. Bezpośrednio w Wydziale Finansowym - pokój Nr 6

Uwagi:
Szczegółowych informacji udzielają:

 • Mirosława Stasińska - pokój Nr 6, tel. (082) 5664-211, wew. 36
 • Jolanta Dzikon - pokój Nr 6, tel.(082) 5664-211, wew. 36