Niedziela, 17 lutego 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Ministerstwem Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków dla osób przedsiębiorczych na założenie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Pełna treść informacji dot. składania wniosków

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym informuje, że w sezonie jesienno-zimowym, w miesiącach październik-luty posiedzenia członków w/w komisji będą się odbywać w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz. 15.30 -16.00. W tych godzinach będzie funkcjonować również Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny, w którym dyżur będzie pełnić specjalista terapii uzależnień.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie oznaczona numerem działki 1437/3

Treść przetargu dot. działki nr 1437/3

Mini Festyn w Wólce Kańskiej Mini Festyn w Wólce Kańskiej3 lipca 2011 odbył się w Wólce Kańskiej mini festyn, zorganizowany przez sołtys i radną w jednej osobie Panią Zuzannę Kądziela, przy aktywnej współpracy z przedstawicielami miejscowej szkoły podstawowej (Pani Ewa Kozłowska) i Grupą Odnowy Miejscowości.

Festyn Wólka Kańska 2011Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Lista nieruchomości

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny.

Treść proponowanych zmian

Plakat X Jarmark Pawłowski Plakat X Jarmark Pawłowski7 sierpnia odbył się X jubileuszowy Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody". W tym roku udział wzięło ok. 150 twórców ludowych z terenu wschodniej Polski reprezentujących przeważnie zawody niegdyś spotykane na polskiej wsi.

Fotorelacja z JarmarkuWójt Gminy Rejowiec Fabryczny na podstawie § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108) w związku z art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz.2603) ogłasza unieważnienie rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1437/3 o pow. 4,0946 ha położonej w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, uregulowanej w KW 33670.

Zapraszamy na X Jarmark Zapraszamy na X Jarmark7 sierpnia rusza X Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody". Szczegóły - po kliknięciu na plakat.

Harmonogram imprezyWójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Szczegóły naboru

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości:
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 155 położona w miejscowości Pawłów

wykaz - nr działki 155

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 644, położona w miejscowości Pawłów

wykaz - nr działki 664


• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 247, położona w miejscowości Wólka Kańska- Kolonia

wykaz - nr działki 247

Piknik rodzinny w Krasnem Piknik rodzinny w KrasnemW sobotę, 23 lipca odbył się w Krasnem piknik rodzinny zorganizowany wspólnie przez radę sołecką wsi Krasne, dyrekcję Szkoły Podstawowej w Krasnem oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie.

Rodzinny Piknik w KrasnemZawody pożarnicze w Kaniem Zawody pożarnicze w Kaniem19 czerwca w Kaniem odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze połączone z otwarciem nowego budynku, w którym mieści się Świetlica Wiejska oraz Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniem

Zawody Sportowo - Pożarnicze w KaniemWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje:
• drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 240/16 położonej w miejscowości Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny zakończył się wynikiem pozytywnym. Działka została sprzedana za kwotę 21 100 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych );
• czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 240/10 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 2050 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 11 lipca 2011 r.
• czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 313 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 60 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj .do dnia 11 lipca 2011 r.
• ósmy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 220/11 położonej w miejscowości Kanie-Stacja nie doszedł do skutku . Wyznaczone wadium zostało wpłacone po terminie tj. po dniu 11 lipca 2011 r.

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. przeprowadzany jest "spis kontrolny". "Spisem kontrolnym" objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności NSP 2011, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym. W trakcie spisu kontrolnego rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów.Spis kontrolny jest realizowany wyłącznie przez ankieterów drogą wywiadów telefonicznych. Osoby przekazujące dane w ramach *spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 7, poz. 277) i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4. W okresie przeprowadzania spisu kontrolnego (od 1 do 11 lipca 2011 r. ) do Państwa mieszkań może zadzwonić ankieter spisowy. W przypadku wątpliwości czy dzwoniąca osoba jest ankieterem spisowym, respondent może zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc na numery infolinii:
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
22 44 44 777 - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych.
płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18. Więcej informacji na temat NSP 2011 można znaleźć na stronie GUS - http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje IX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 lipca 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na IX posiedzenie Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Zapraszmamy do Pawłowa Zapraszmamy do PawłowaTradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia ( 7 sierpnia ) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w X Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody".

Zaproszenie na X Jarmark PawłowskiPiłeś? Nie jedź! Piłeś? Nie jedź!W kwietniu br. ruszyła kolejna ,czwarta już edycja kampanii "Piłeś?Nie nie jedź!". Jej organizatorem jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy,któremu partnerują m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Komenda Główna Policji ,Instytut Transportu Samochodowego , Fundacja "Krzyś" oraz Polski Związek Motorowy. Celem kampanii jest przekazanie informacji na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Kampania przestrzega przed prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające z takich zachowań. Jest skierowana głównie do młodych kierowców,którzy zgodnie ze statystykami policyjnymi stanowią grupę powodującą pod wpływem alkoholu najwięcej wypadków. Więcej informacji oraz ulotki informacyjne i spoty reklamowe do pobrania na stronach internetowych organizatora (Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy) oraz partnerów kampanii.

Plakat kampaniiWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2011r.

Treść zarządzenia Nr 44 / 2011

Zarząd Gminnego Oddziału Związku OSP, Rada i Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, GOK w Pawłowie oraz OSP w Kaniem zapraszają na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Rozpoczęcie - 19 czerwca 2011, godzina 1130 w Kaniem. Szczegóły po kliknięciu na plakat.

Plakat zaproszenia na Zawody Sportowo - Pożarnicze Plakat zaproszenia na Zawody Sportowo - Pożarnicze