Środa, 21 listopada 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada miasta powinna dokonać wyboru nowych.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Do pobrania:
1. Treść ogłoszenia o naborze ławników
2. Karta zgłoszenia.
3. Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego.
4. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu.
5. Oświadczenie kandydata na ławnika.

Gmina Rejowiec Fabryczny przystąpiła do największej imprezy sportu masowego w Polsce organizowanej przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich XVII Sportowy Turniej Miast i Gminy 26 maja - 1 czerwca 2011r. W załączeniu kalendarz imprez

>> kalendarz.

Gmina Rejowiec Fabryczny jest jednym z 49 Partnerów Projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. Dzięki udziałowi w w/w projekcie Gmina otrzyma 30 nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dzięki takim działaniom możemy w realny sposób przyczynić się nie tylko do zahamowania procesu wykluczenia cyfrowego, ale również społecznego. Podejmowanie tego typu działań daje też wielu osobom i całym rodzinom szansę na rozwój, a dzieciom i młodzieży szansę na równy start w dorosłe życie.Koszty uczestnictwa w Projekcie w 85 % pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Do pobrania:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
2. Załącznik nr 6 do regulaminu.
3. Regulamin uczestnictwa w projekcie.
4. Opis projektu.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje VIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 maja 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w 2011 r. w zakresie:
1. kultury fizycznej i sportu
2. przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym
Zainteresowane osoby mogą tutaj pobrać:
1. Treść ogłoszenia
2. Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
3. Wzór oferty w formacie pdf
4. Wzór oferty w formacie doc
5. Wzór umowy
6. Wzór sprawozdania końcowego

Zapraszamy wszystkich do udziału w bezpłatnej konferencji pt. "Szanse młodych przedsiębiorców na Lubelszczyźnie. w dniu 16 maja 2011r. o godz. 1000. Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców tj. osób które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą , do właścicieli i pracowników już istniejących przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13.
Do pobrania :
1. harmonogram konferencji
2. formularz zgłoszeniowy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza piąty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

V przetarg dot. zasobów Gminy Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• siódmy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości - Nieruchomość oznaczona numerem 220/11 obszaru 0,0947 ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie -

VII przetarg dot. działki nr 220/11

• drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie oznaczona numerem działki 1437/3 obszaru 4,0946 ha. -

II przetarg dot. działki nr 1437/3

• czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości - Nieruchomość oznaczona numerem 240/10 obszaru 0,2000 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie -

czwarty przetarg dot. działki nr 240/10

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje VII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy

31 marca br. Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczęła rekrutację na szkolenia komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel), zakończone egzaminami ECDL Advanced.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaprasza na szkolenie

Informuje się, że osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w okresie od 1 czerwca do 30 września 2011 r. mogą otrzymać dotacje na pokrycie kosztów demontażu, transportu i składowania materiałów budowlanych zawierających azbest (eternitu) ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Kompletne wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym pokój nr 7 do 30.04.2011 r.
Tel. do kontaktu 82 5664545.
Regulamin przyznawania finansowania Gminy Rejowiec Fabr.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Rejowiec Fabr.
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt "SUKCES niejedno ma imię!", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do rolników i domowników. W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w nowych, atrakcyjnych zawodach. Obecnie prowadzimy rekrutację osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu "Operator równiarki" realizowanym w Chełmie.

Treść projektu SUKCES niejedno ma imię!

Plakat Ogólnopolski Dzień Trzeźwości Plakat Ogólnopolski Dzień TrzeźwościZ okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który w roku 2011 przypada na dzień 18 kwietnia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w tym dniu dyżur członków komisji w godz. 1530 - 1700. Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny pokój Nr 3.
W trakcie dyżuru będą udzielane porady i informacje w zakresie lecznictwa odwykowego, profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o przeprowadzonych przetargach na zbycie działek.

Lista przeprowadzonych przetargów

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje VI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 marca 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Dzień Kobiet 2011 Dzień Kobiet 2011W prężnym Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie, już po raz drugi, został zorganizowany w dniu 5 marca 2011 r. wieczór poetycko-muzyczny dedykowany wszystkim Paniom z okazji Ich Święta.

Dzień Kobiet w GOK PawłówDzień Kobiet w Lisznie Dzień Kobiet w LisznieTuż po godzinie 1500 kiedy na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lisznie zabrakło wolnych miejsc i ucichła wrzawa, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu z Okazji Dnia Kobiet.

Dzień Kobiet w LisznieInstytut Kształcenia Kadr zaprasza na bezpłatne szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt "Nowe Perspektywy".

Szkolenie Nowe Perspektywy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny : Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie oznaczona numerem działki 1437/3, obszar o wielkości 4,0946 ha.

Pierwszy przetarg dot. działki nr 1437/3

Od Od 1 kwietnia 2011 rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Szczegóły na stronach tutaj i tutaj. a także poniżej.

Szczegóły Powszechnego Spisu Ludności

Plakat akcji Spis Ludności Plakat akcji Spis Ludności