Środa, 24 kwietnia 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2012 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Zarządzenie nr 94
Uchwała Rady Gminy Nr XIII /58/ 2011
Ogłoszenie o konkursie dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Oferta realizacji dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór umowy dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór sprawozdania I dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór sprawozdania II dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór oferty w formacie doc
Wzór sprawozdania w formacie doc

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gmin Rejowiec Fabryczny. - działka oznaczona numerem 644 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie.

Treść przetargu dot. działki nr 664

Gmina Rejowiec Fabryczny publikuje protokół z konsultacji Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Pełna treść protokołu

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 listopada 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Biegi Niepodległościowe Biegi NiepodległościoweW VI Ulicznych Biegach Niepodległościowych udział wzięło około 500 osób z Gminy Rejowiec Fabryczny, tj. Liszno, Pawłów, Krasne, Wólka Kańska, Kanie oraz z Z.S Siedliszcze, Z.S Sawin, S.P. Rejowiec Fabryczny, Z.S Strachosław, Z.S Wierzbica, Z.S Strupin Duży, SP Bezek.

VI Uliczne Biegi Niepodległościowe 2011W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.W dniu 15 listopada br. (wtorek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny od godziny 900 do 1400, w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny (ul. Lubelska16).

Mapa mobilnych punktów informacyjnych

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie nr 89
Załącznik do zarządzenia nr 89

Złote Gody 2011 r. Złote Gody 2011 r.Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczono parom małżeńskim w Rejowcu Fabrycznym podczas uroczystości w Domu Weselnym "Pod Orzechami" 22 października 2011 roku. Złote Gody obchodziło 21 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny.

Złote Gody Rejowiec FabrycznyWójt Gminy Rejowiec informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany miejscowego planu

Pełna treść ogłoszenia dot. zmian

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 8 listopada br. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl
Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 8 listopada 2011r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.
Do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83 /2011
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi
Formularz konsultacji projektu uchwały

Informacja Wójta Gminy Rejowiec o odbytych przetargach na nieruchomości

Lista odbytych przetargów

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że:
trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1437/3 obszaru 4,0946 ha. położonej w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny zakończył się wynikiem pozytywnym. Działka została sprzedana za kwotę 88 314,00 zł. plus 23% VAT( słownie : osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czternaście złotych ).

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na :
Działka oznaczona numerem 306 obszaru 0,06 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie.

Przetarg dot. działki nr 306

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art.21 ust. 2 Statutu Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje:
• XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 września 2011 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy

• XII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 września 2011 r. o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, że realizacja zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w Gminie Rejowiec Fabryczny w 2011 r. jest dofinansowana z pożyczki na podstawie umowy nr 75/2011/P/OW z dnia 31 08 2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Treść informacji dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

Dożynki 2011 Dożynki 201111 września w Wólce Kańskiej odbyły się uroczystości dożynkowe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ilustrującej tą imprezę.

DOŻYNKI GMINNE 2011X Jarmark Pawłowski X Jarmark PawłowskiZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z X Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody"

FotorelacjaUrząd Marszałkowski woj. lubelskiego realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Gmina Rejowiec Fabryczny uczestniczy w projekcie.

Treść projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• pierwszy przetarg ustny na nieruchomość: Działka oznaczona numerem 247 obszaru 0,31 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia gm. Rejowiec Fabryczny,

Treść przetargu dot. działki nr 247


• pierwszy przetarg ustny na nieruchomość: Działka oznaczona numerem 644 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny,

Treść dot. działki nr 664


• pierwszy przetarg ustny na nieruchomość: Działka oznaczona numerem 1155 obszaru 0,7000 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny

Treść dot. działki nr 1155

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Lista kandydatów