Niedziela, 19 sierpnia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Z podwórka na stadion o Puchar TymbarkuStartują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski w kategorii U-10 czyli XI Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" - każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia

Szczegółowe informacje o zapisachGmina Rejowiec Fabryczny publikuje informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Wykaz terminów przeprowadzenia zebrań wiejskich w celu wyborów organów wykonawczych sołectwa tj. sołtysa i członków rady sołeckiej do pobrania w załączniku.

Kalendarz zebrań wiejskich

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczono małżonkom w Rejowcu Fabrycznym podczas uroczystości w Domu Weselnym "Pod Orzechami" - 29 stycznia 2011 roku. Złote Gody obchodziło 14 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny.

Złote Gody 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje V sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 11 lutego 2011 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Informuje, że:
• działka oznaczona numerem 1297 o pow. 0,93 ha. położona w miejscowości Pawłów została sprzedana w czwartym publicznym przetargu za cenę 6 222 zł. słownie : sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote w dniu 18 stycznia 2011 r.
• czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerem działki 747 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 7 stycznia 2011r.
• czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerami działek: 767 i 768 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 7 stycznia 2011 r.
• działka oznaczona numerem 744 o pow. 1,4476 ha. położona w miejscowości Liszno gm. Rejowiec Fabryczny została sprzedana w czwartym przetargu za cenę 14617,00 zł. + należny podatek VAT w dniu 14 stycznia 2011 roku.
• drugi przetarg na nieruchomość oznaczoną numerem działki 240/10 położoną w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 210 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 5 stycznia 2011 r.
• drugi przetarg na nieruchomość oznaczoną numerem działki 313 położoną w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 60 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 5 stycznia 2011 r.
• czwarte przetargi na sprzedaż niżej podanych działek położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny nie doszły do skutku:
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 249/2 obszaru 0,6786 ha
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 402 obszaru 0,47 ha.
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 401 obszaru 0,11 ha.
- Kanie dz. nr 269 obszaru 0,30 ha.
- Kanie dz. nr 78 obszaru 1,38 ha.
- Liszno dz. nr 178/3 obszaru 0,1584 ha.
- Zalesie Kańskie dz. nr 157/1 obszaru 0,25 ha.
Wyznaczone wadia nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje IV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 21 stycznia 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości zarządzenie nr 1437

Treść zarządzenia nr 1437

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym

Informacja o wakatach

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny pierwszy ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości - Działka oznaczona numerem 240/16 obszaru 1,57 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny

Przetarg dot. działki nr 240/16

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2010 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że:
1) Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 240/14 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny zakończył się wynikiem pozytywnym. Przedmiotowa działka została sprzedana za cenę 18646 zł.+22% VAT słownie : osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych .
2) Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 220/11 położonej w miejscowości Kanie-Stacja gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 1200 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 7 grudnia 2010 r.

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr 20/2010 z dnia 28 kwietnia br. w dniu 24 grudnia 2010 r. Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny będzie nieczynny.

Zabawa Mikołajkowa Kanie-Stacja Zabawa Mikołajkowa Kanie-StacjaW miejscowości Kanie-Stacja gmina Rejowiec Fabryczny dnia 5 grudnia br. w niedzielę grupa 30 dzieci bawiła się na zabawie "Mikołajkowej".

Relacja z Zabawy Mikołajkowej

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny - Gminny Komisarz Spisowy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. d ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 z 2010 r. poz. 277) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia w okresie 08 kwietnia do 30 czerwca 2011 r spisu powszechnego na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Treść ogłoszenia o naborze na rachmistrzów spisowych

Na ciekawe szkolenie umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna środowiskowego zaprasza Euro-Konsult.

Zaproszenie na szkolenie na opiekuna środowiskowego

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje II sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 16 grudnia 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny kadencji 2006-2010, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje I sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 2 grudnia 2010 r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 23 listopada 2010 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego.

Treść obwieszczenia Komisarza Wyborczego

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że:
- działka oznaczona numerem 245 o pow. 0,56 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska - Kolonia została sprzedana w trzecim przetargu za cenę 10 626 zł. + 22% VAT (dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych) w dniu 23 listopada 2010 roku.
- działka oznaczona numerem 180 o pow. 0,3020 ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja została sprzedana w trzecim przetargu za cenę 2 163,00 zł. (dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote) w dniu 23 listopada 2010 r.
- trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerem działki 747 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.
- trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerami działek: 767 i 768 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.