Czwartek, 18 lipca 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (5 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XI Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.
Przewidujemy konkursy:
• "XII Powiatowy Konkurs Garncarski "
•" Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu",
• "Na lokalną potrawę".
Uzupełnienie swojskiej sielankowej atmosfery jaka towarzyszy Jarmarkowi Pawłowskiemu stanowią kapele i zespoły śpiewacze. Gospodynie ze stowarzyszenia agroturystycznego przygotowują tradycyjne potrawy. Do udziału zapraszamy twórców ludowych z kiermaszem wyrobów oraz z prezentacją pokazów przy warsztacie pracy. Celem kiermaszu jest promocja tradycyjnej sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych wsi polskiej oraz przybliżenie społeczeństwu "ginących zawodów" wyrobów i technik ich wykonywania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 . pok. nr 12,
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie ul. Szkolna 2.

Do pobrania :
- Karta zgłoszeniowa na jarmark dla twórców ludowych.
- Regulamin konkursu na lokalną potrawę.
- Regulamin konkursu na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu.
- Karta zgłoszeniowa - konkurs na lokalną potrawę.
- Karta zgłoszeniowa - konkurs na najatrakcyjniejszą prezentację.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości:
• Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - Zarządzenie nr 21.
• Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - Zarządzenie nr 22.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej rekrutuje uczestników do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie -SPRAWNI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenach wiejskich powiatu chełmskiego i zainteresowanych pozyskaniem środków na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnikom projektu gwarantuje się m.in.: wsparcie finansowe - środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (max 35 000,00 zł), szkolenie grupowe z zakresu zakładania działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe o charakterze finansowym przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, szkolenie specjalistyczne z zakresu profesjonalnych technik sprzedaży. Termin rekrutacji: do 30 kwietnia 2012.

Szczegóły projektu NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie -SPRAWNI

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Zakład Doskonalenia Zawodowego zapraszają pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP z województwa lubelskiego do udziału projekcie "Wyższe kwalifikacje zawodowe"

Szczegóły projektu Wyższe kwalifikacje zawodowe

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że Gmina ubiegać będzie się o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zainteresowani instalacją kolektorów słonecznych dla gospodarstw domowych proszeni są o wypełnienie ankiety i deklaracji (druki do pobrania poniżej, u sołtysów i w Urzędzie Gminy). Wypełnione ankiety i deklaracje mogą być przekazane sołtysom lub do Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Osoby, które składały dokumenty w poprzednim naborze w 2010 r. proszone są o aktualizację danych.
Do pobrania:
Ankieta dot. kolektorów słonecznych
Deklaracja udziału w projekcie dot. kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości TORUŃ gm. Rejowiec Fabryczny, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 747 - Treść przetargu dot. działki nr 747
• pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rejowiec Fabryczny - działka oznaczona numerem 811 obszaru 0,54 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska gm. Rejowiec Fabryczny - Treść przetargu dot. działki nr 811

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny, położonych w miejscowości Toruń.

Treść Zarządzenia Nr 20/2012

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania kultury i sztuki Gminy Rejowiec Fabryczny w 2012r.

Pełna treść wyników konkursu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym zaprasza mieszkańców miejscowości: Krasne, Józefin, Zalesie Krasieńskie oraz Wólka Kańska i Wólka Kańska-Kolonia na spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień Panią Anną Nowosad z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
Tematem spotkania będą sprawy związane z profilaktyką uzależnień w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym m.in. porady udzielane:
• osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków
• członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu
• osobom zagrożonym różnego rodzaju patologiami alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie
Miejsce i terminy spotkań : 1. Szkoła Podstawowa w Krasnem - 12 kwietnia br. godz. 16.00
2. Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej - 12 kwietnia br. godz. 17.00.
Zapraszamy.

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który w roku 2012 przypadał na dzień 2 kwietnia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 10 kwietnia (wtorek) dyżur członków komisji w godz. 15.30 - 16.30. Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój Nr 3. W trakcie dyżuru będą udzielane porady i informacje w zakresie lecznictwa odwykowego, profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w związku ze szkodami, które powstały w gospodarstwach w wyniku ujemnych skutków przezimowania zbóż ozimych poszkodowani rolnicy powinni zgłosić swoje straty na odpowiednim druku (druk do pobrania na stronie www.ug.rejowiec.pl, u sołtysów i w Urzędzie Gminy) do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny do dnia 20.04.2012 r. (piątek).

Oświadczenie rolnika - druk do pobrania.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 23 marca 2012 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2012 r. w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.
Zarządzenie Wójta nr 9/2012.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII /58/ 2011
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w 2012 r.
Oferta realizacji zadania publicznego -druk
Wzór umowy.
Wzór sprawozdania.
Wzór oferty w formacie doc.
Wzór sprawozdania w formacie doc.

Ponowne spotkania z Dniem Kobiet 2012r. Ponowne spotkania z Dniem Kobiet 2012r.Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 10 marca ponownie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Tym razem w spotkaniu uczestniczyły kobiety z miejscowości Zalesie Kraszeńskie, Józefin, Krasne, Krzywowola i Pawłów.

Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012Dzień Kobiet 2012r. Dzień Kobiet 2012r.W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lisznie w dniu 3 marca 2012 r. o godzinie 14 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu z Okazji Dnia Kobiet.

Dzień Kobiet w Lisznie 2012Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny oraz GOK Pawłów zapraszają na Spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Zaproszenie na Dzień Kobiet 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 2 marca 2012 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza na Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół w Lisznie

Program spotkania z okazji Dnia Kobiet 2012r.

NST Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Chełma oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Wsparcie na starcie".

Treść projektu "Wsparcie na starcie".