Piątek, 25 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Informacja Wójta Gminy Rejowiec o odbytych przetargach na nieruchomości

Lista odbytych przetargów

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że:
trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1437/3 obszaru 4,0946 ha. położonej w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny zakończył się wynikiem pozytywnym. Działka została sprzedana za kwotę 88 314,00 zł. plus 23% VAT( słownie : osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czternaście złotych ).

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na :
Działka oznaczona numerem 306 obszaru 0,06 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie.

Przetarg dot. działki nr 306

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art.21 ust. 2 Statutu Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje:
• XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 września 2011 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy

• XII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 września 2011 r. o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, że realizacja zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w Gminie Rejowiec Fabryczny w 2011 r. jest dofinansowana z pożyczki na podstawie umowy nr 75/2011/P/OW z dnia 31 08 2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Treść informacji dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

Dożynki 2011 Dożynki 201111 września w Wólce Kańskiej odbyły się uroczystości dożynkowe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ilustrującej tą imprezę.

DOŻYNKI GMINNE 2011X Jarmark Pawłowski X Jarmark PawłowskiZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z X Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody"

FotorelacjaUrząd Marszałkowski woj. lubelskiego realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Gmina Rejowiec Fabryczny uczestniczy w projekcie.

Treść projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• pierwszy przetarg ustny na nieruchomość: Działka oznaczona numerem 247 obszaru 0,31 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia gm. Rejowiec Fabryczny,

Treść przetargu dot. działki nr 247


• pierwszy przetarg ustny na nieruchomość: Działka oznaczona numerem 644 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny,

Treść dot. działki nr 664


• pierwszy przetarg ustny na nieruchomość: Działka oznaczona numerem 1155 obszaru 0,7000 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny

Treść dot. działki nr 1155

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Lista kandydatów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Ministerstwem Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków dla osób przedsiębiorczych na założenie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Pełna treść informacji dot. składania wniosków

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym informuje, że w sezonie jesienno-zimowym, w miesiącach październik-luty posiedzenia członków w/w komisji będą się odbywać w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz. 15.30 -16.00. W tych godzinach będzie funkcjonować również Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny, w którym dyżur będzie pełnić specjalista terapii uzależnień.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie oznaczona numerem działki 1437/3

Treść przetargu dot. działki nr 1437/3

Mini Festyn w Wólce Kańskiej Mini Festyn w Wólce Kańskiej3 lipca 2011 odbył się w Wólce Kańskiej mini festyn, zorganizowany przez sołtys i radną w jednej osobie Panią Zuzannę Kądziela, przy aktywnej współpracy z przedstawicielami miejscowej szkoły podstawowej (Pani Ewa Kozłowska) i Grupą Odnowy Miejscowości.

Festyn Wólka Kańska 2011Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Lista nieruchomości

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny.

Treść proponowanych zmian

Plakat X Jarmark Pawłowski Plakat X Jarmark Pawłowski7 sierpnia odbył się X jubileuszowy Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody". W tym roku udział wzięło ok. 150 twórców ludowych z terenu wschodniej Polski reprezentujących przeważnie zawody niegdyś spotykane na polskiej wsi.

Fotorelacja z JarmarkuWójt Gminy Rejowiec Fabryczny na podstawie § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108) w związku z art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz.2603) ogłasza unieważnienie rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1437/3 o pow. 4,0946 ha położonej w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, uregulowanej w KW 33670.

Zapraszamy na X Jarmark Zapraszamy na X Jarmark7 sierpnia rusza X Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody". Szczegóły - po kliknięciu na plakat.

Harmonogram imprezyWójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Szczegóły naboru