Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Zarządzenie nr 96/2011
Zarządzenie nr 97/2011

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza mieszkańców miejscowości Pawłów i Krzywowoli na spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień

>> więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 grudnia 2011 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art.21 ust. 2 Statutu Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje: XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 16 grudnia 2011 r. o godzinie 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że do Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.2 - wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Pawłów - dobre miejsce na inwestycje - opracowania studyjno-koncepcyjne".
W wyniku weryfikacji zgodnie z kryteriami oceny formalnej wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Mapa projektu.

Dyplom III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazna Wieś" Dyplom III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazna Wieś"14 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca regionalny etap III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na obszarach wiejskich finansowany ze środków unijnych.

Uroczyste podsumowanie KonkursuPlakat Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy Plakat Centrum Organizacji Pozarządowych Domu EuropyStowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" zrzeszające samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli, zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz osoby działające na rzecz III sektora do bezpłatnego udziału w projekcie "Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europ
Formularz zgłoszeniowy - organizacja
Formularz zgłoszeniowy - uczestnikFundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Twoja firma - Twój sukces", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Treść projektu Twoja firma - Twój sukces

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargowej .

Treść zarządzenia Nr 95/2011

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2012 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Zarządzenie nr 94
Uchwała Rady Gminy Nr XIII /58/ 2011
Ogłoszenie o konkursie dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Oferta realizacji dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór umowy dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór sprawozdania I dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór sprawozdania II dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór oferty w formacie doc
Wzór sprawozdania w formacie doc

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gmin Rejowiec Fabryczny. - działka oznaczona numerem 644 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie.

Treść przetargu dot. działki nr 664

Gmina Rejowiec Fabryczny publikuje protokół z konsultacji Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Pełna treść protokołu

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 listopada 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Biegi Niepodległościowe Biegi NiepodległościoweW VI Ulicznych Biegach Niepodległościowych udział wzięło około 500 osób z Gminy Rejowiec Fabryczny, tj. Liszno, Pawłów, Krasne, Wólka Kańska, Kanie oraz z Z.S Siedliszcze, Z.S Sawin, S.P. Rejowiec Fabryczny, Z.S Strachosław, Z.S Wierzbica, Z.S Strupin Duży, SP Bezek.

VI Uliczne Biegi Niepodległościowe 2011W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.W dniu 15 listopada br. (wtorek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny od godziny 900 do 1400, w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny (ul. Lubelska16).

Mapa mobilnych punktów informacyjnych

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie nr 89
Załącznik do zarządzenia nr 89

Złote Gody 2011 r. Złote Gody 2011 r.Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczono parom małżeńskim w Rejowcu Fabrycznym podczas uroczystości w Domu Weselnym "Pod Orzechami" 22 października 2011 roku. Złote Gody obchodziło 21 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny.

Złote Gody Rejowiec FabrycznyWójt Gminy Rejowiec informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany miejscowego planu

Pełna treść ogłoszenia dot. zmian

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 8 listopada br. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl
Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 8 listopada 2011r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.
Do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83 /2011
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi
Formularz konsultacji projektu uchwały

Informacja Wójta Gminy Rejowiec o odbytych przetargach na nieruchomości

Lista odbytych przetargów