Czwartek, 18 stycznia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że

20 marca minie termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty, marzec.
Od 21 marca naliczane będą odsetki ustawowe.


Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530, przelewem na konto Urzędu Gminy, lub u sołtysów.

Przypomnienie o opłatach

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży 11-03-2014

Życzenia z okazji Dnia Kobiet od EPL Życzenia z okazji Dnia Kobiet od EPL

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Pawłowie - Zaproszenie Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Pawłowie - Zaproszenie

Ogłoszenie o wnioskach na wymianę eternitu Ogłoszenie o wnioskach na wymianę eternitu

Do pobrania:
Wniosek.
Załącznik do wniosku.
Oświadczenie wykonawcy.

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Lisznie - Zaproszenie Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Lisznie - Zaproszenie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2014 roku

Zarządzenie Nr 6

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 lutego 2014 r. o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej 23 A

Zaproszenie na XLII sesję Rady

Przejdź na stronę szybkipit.pl

Spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw Spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw W dniu 31 stycznia 2014r. w Pawłowie w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym REGENT odbyło się spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw, które realizowałaby projekty na terenie obszaru Kanału Wieprz-Krzna.

Konferencja dla Partnerstwa

Zarządzenie Nr 2.2014 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zarządzenia, wykaz nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 stycznia 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na XLI sesję Rady

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2013 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego. W 2013 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na litr oleju. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.
Do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Oświadczenie wnioskodawcy - format pdf
Oświadczenie wnioskodawcy - format doc

Informacje na temat akcyzy w roku 2014

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2014 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie realizacji zadań w roku 2014
Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
Ogłoszenie konkursu
Oferta realizacji - pdf
Oferta realizacji - doc
Wzór sprawozdania z realizacji zadań
Oświadczenie o likwidacji
Oświadczenie o niewystępowaniu podwójnego finansowania


Bezpłatne badania mammograficzne 2014 Bezpłatne badania mammograficzne 2014

Informacja o zmianie godzin urzędowania komisji Informacja o zmianie godzin urzędowania komisji

W dniu 10 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował i wyraził zgodę na skierowanie do konsultacji społecznych projekt "Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020". W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszanie swoich uwag. Projekt "Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020".
Uwagi należy przekazywać:
• na formularzu zgłaszania uwag,
• drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej UMWL ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin,
• drogą elektroniczną na adres e-mail: bartosz.tereszczuk@lubelskie.pl,
• osobiście podczas spotkań konsultacyjnych.
Konsultacje społeczne odbędą się do 24 stycznia 2014 roku. Miasta, w których odbędą się konsultacje:
• 10 stycznia 2014 rok - Hrubieszów
• 17 stycznia - Włodawa 2014 rok
• 23 stycznia - Biała Podlaska 2014 rok
Więcej informacji na temat konsultacji udzielą: Olga Grzechnik, Monika Majewska oraz Bartosz Tereszczuk, Tel. 81 44-16-870. Jednocześnie informujemy, że spotkania mają formułę otwartą, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Uwagi i wnioski anonimowe oraz zgłoszone po 24 stycznia 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:
Projekt strategii transgranicznej
Agenda spotkania - Biała Podlaska
Agenda spotkania - Hrubieszów
Agenda spotkania - Włodawa
Formularz zgłaszania uwag - format doc
Formularz zgłaszania uwag - format pdf

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że

20 grudnia mija termin uiszczenia II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące październik, listopad i grudzień 2013.
Od 21 grudnia naliczane będą odsetki ustawowe.


Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530, lub przelewem na konto Urzędu Gminy.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
Tytuł przelewu: należy wpisać adres nieruchomości oraz nazwę miesięcy, za jakie będzie uiszczona opłata
Numer rachunku bankowego:
82 1240 2223 1111 0000 3594 8177

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w deklaracjach złożonych przez państwa w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.