Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Dyrekcja Szkoły Filialnej w Krasnem podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego "Bajeczne Przedszkole" w Krasnem.

Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2014 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego
Do pobrania:
• Oświadczenie
• Wniosek

Informacje na temat akcyzy za rok 2014

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 04.08.2014 do 25.08.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny - ul. Lubelska 16, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kanie gnm. Rejowiec Fabryczny.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na XLVI sesję Rady

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje plan organizacji XIII Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody" z zaznaczonymi miejscami handlu i parkowania. Powiększenie - po kliknięciu w obraz mapy.

Plan organizacyjny XIII Jarmarku Pawłowskiego Plan organizacyjny XIII Jarmarku Pawłowskiego

3 sierpnia 2014 r. - Rynek w Pawłowie rusza kolejny XIII Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody. Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody organizowany w ramach projektu "Odkrywamy na nowo stare rzemiosła" dofinansowanego w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rusza XIII Jarmark Pawłowski Rusza XIII Jarmark Pawłowski

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1337 obszaru 2,73 ha położonej w miejscowości Pawłów.

II Przetarg nieograniczony w Pawłowie

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór uzupełniający do Projektu "Bajeczne Przedszkole" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu można pobrać tutaj.

Nabór do projektu "Bajeczne Przedszkole"

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 14 lipca 2014 r. do 04 sierpnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 oraz na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Liszno, Józefin i Liszno-Kolonia, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 82-5664-545, e-mail: geodezja@ug.rejowiec.pl

Wykaz nieruchomości w Liszno, Józefin i Liszno-Kolonia

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniu 8.07.2014 w godzinach od 800 do 1600 będzie przerwa w dostawie prądu do budynku administracyjnego urzędu.
Z tego względu działalność Urzędu będzie ograniczona.

W niedzielę 22 czerwca br. w sołectwie Liszno-Kolonia odbyło się uroczyste zakończenie projektu społeczno-edukacyjnego pn."Zapomniane rzemiosło: kowalstwo" realizowanego na terenie wsi Liszno-Kolonia przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI".

Zapomniane rzemiosło - kowalstwo. Zakończenie projektu

Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Zawody sportowo-pożarnicze 2014 Zawody sportowo-pożarnicze 2014 Dnia 8 czerwca 2014 roku odbyły się na boisku sportowym w Wólce Kańskiej międzygminne zawody sportowo- pożarnicze, w których brały udział drużyny z gmin: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny. Gospodarzami zawodów byli strażacy ochotnicy z Wólki Kańskiej.

Zawody sportowo - pożarnicze w Wólce Kańskiej

Dofinansowanie do usuwania azbestu Dofinansowanie do usuwania azbestu

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (3 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XIII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody" realizowanego w ramach projektu "Odkrywamy na nowo stare rzemiosła" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

XIII Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody - Zaproszenie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczzny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości: nieruchomość oznaczona numerami działek: 240/19 obszaru 1,0313ha. i 240/21 obszaru 0,1795 ha. położona w miejscowości Kanie

Ogłoszenie o sprzedaźy GZN

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka oznaczona numerem 269 obszaru 0,30 ha. położona w miejscowości Kanie - Przetarg na działkę nr 269
• drugi publiczny przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - działka oznaczona numerem 316/34 obszaru 0,1141ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja - Przetarg na działkę 316/34
• drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - działka oznaczona numerem 316/41 obszaru 0,1131ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja - Przetarg na działkę 316/41
• pierwszy przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - nieruchomość oznaczona numerami działek : 240/19 obszaru 1,0313ha. i 240/21 obszaru 0,1795 ha. położona w miejscowości Kanie - Przetarg na działki w Kaniem

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 1230 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury "Dworek" w Rejowcu Fabrycznym.

Zaproszenie na XLV sesję Rady

Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych informuje o organizowanych koloniach letnich dla dzieci rolników w sezonie 2014.

Ogłoszenie o koloniach letcnich 2014

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców sołectwa: Liszno, Liszno-Kolonia, Kanie-Stacja, Toruń, Gołąb, Leszczanka i Zalesie Krasieńskie o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych w czerwcu bieżącego roku. Z uwagi na święto "Bożego Ciała" odbiór odpadów komunalnych w tym miesiącu nastąpi w dniu 17 czerwca 2014 r (wtorek).