Niedziela, 17 lutego 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

Dotyczy naboru do TSW1

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie (dz. nr 313, dz. nr 458) i w miejsowości Kanie - Stacja (dz. nr 316/54, dz. nr 316/30) Gmina Rejowiec Fabryczny.

 

Ogłoszenie o przetargach

tablica prow rejowiec 2 tablica prow rejowiec 2

 W lipcu zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Liszno gm. Rejowiec Fabryczny” zrealizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Operacja miała na celu skrócenie mieszkańcom miejscowości Toruń o 0,487 km dojazdu do centrum miejscowości Liszno w którym znajdują się : szkoła, biblioteka, ośrodek zdrowia, kościół, apteka, świetlica wiejska który wynosi obecnie 3,0 km, skrócenie części mieszkańcom miejscowości Liszno o 0,487 km dojazdu do szkoły, biblioteki, ośrodka zdrowia, kościoła, apteki w miejscowości Liszno który wynosi obecnie 1,0 km.

Zakres robót obejmował : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zjazdy indywidualne, poszerzenie drogi, przebudowa drogi tłuczniowej, roboty wykończeniowe, inwentaryzacja powykonawcza, projekt organizacji ruchu. Roboty budowlane na drodze gminnej w miejscowości Liszno zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Włodawa Sp. z o.o z siedzibą w Strupinie Dużym.

 

 ankieta ARR2 ankieta ARR2 ankieta ARR3 ankieta ARR3ankieta ARR1 ankieta ARR1

Występ Zespołu Śpiewaczego Seniorki w Lubartowie

W dniu 9 lipca 2017 r. w Lubartowie  odbył się II Lubartowski Przegląd Kultury Smaków i Rękodzieła Ziemi Lubelskiej . Na scenie zagościło wiele kapel, zespołów śpiewaków, zespół tańca ludowego. Jednym z  zespołów, który zaprezentował lubartowskiej  publiczności swój repertuar były „Seniorki”  w naszej Gminy.

Panie z Terenowego Koła Rencistów i Emerytów Kanie-Stacja brały udział w konkursie na najsmaczniejsze danie tradycyjne

 Potrawa „Buraczak” w wykonaniu p. Lilianny Czerniak zdobyła  I miejsce. 

 

 

19875189 1637558029590320 3566928412849459024 n 19875189 1637558029590320 3566928412849459024 n

 

dyplo dyplo

 

harm. gmina rej. fabr. 2017 20181

 

kolonie

CYFRYZACJA KONFERENCJa

wakacje og.1 wakacje og.1

 

 

KRUS1 KRUS1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXIX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 czerwca  2017r. o godzinie 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Czytaj więcej ..

W dniu 14 czerwca 2017 r. na placu przy Zespole Szkół w Pawłowie miał miejsce coroczny festyn profilaktyczny dla uczniów szkół z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2017”.

3 3

 

 

Od 17 czerwca zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

 

Wymóg zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru wycięcia dotyczy drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nad gruntem, przekraczających:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew – nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 

Przed usunięciem drzewa należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/ drzew wg załączonego druku. Do zgłoszenia powinien być załączony rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Urzędu w ciągu 21 dni dokonają oględzin. Następnie, w niektórych przypadkach, w ciągu 14 dni organ ma możliwość wydania sprzeciwu. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i sankcjonowane administracyjną karą pieniężną.

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/ drzew

 

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty o osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe:

 

Usunięcie drzewa możliwe jest po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej. Jest ona wydawana na wniosek złożony wg załączonego druku.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

W dniu 18 czerwca w miejscowości Kanie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiły drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta i Gminy Siedliszce oraz Miasta i Gminy Rejowiec. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach : sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy połozonych w miejscowosci Kanie.

Wykaz

W niedzielę  18 czerwca br. o godz. 10.00 w Centrum Hotelowo Konferencyjnym REGENT w Pawłowie  odbędzie się  turniej brydża sportowego  pn. „7 GRAND PRIX LUBELSZCZYZNY W BRYDŻU SPORTOWYM PAR” – Turniej 3 Samorządów.

Organizatorem przedsięwzięcia  jest  proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne z siedzibą w Zamościu, zaś współorganizatorami są samorządy Miast Rejowiec Fabryczny i Rejowiec oraz Gmina Rejowiec Fabryczny.

Zapisów można dokonywać  do dnia 18 czerwca , do godz.9.30.

Szczegółowe informacje na stronie Lubelskiego Związku Brydża Sportowego www.brydz.lublin.pl oraz stronie organizatora proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne www.proactivssa.pl.

 

plakat A3 brydz plakat A3 brydz

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

* Treść zarządzenia

* Ankieta

 

Czwartek, 25 maja 2017
godz. 10.00 Konkurs „Życie i twórczość Ryszarda Kapuścińskiego”

Piątek, 26 maja 2017
godz. 9.30 Warsztaty reportażu:
• Reportaż radiowy – prowadząca Agnieszka Czyżewska-Jacquemet (dziennikarz Radia Lublin)
• Reportaż telewizyjny – prowadzący Leszek Wiśniewski (scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz TVP Lublin)
• Reportaż prasowy – prowadzący Mirosław Ikonowicz (reporter, dziennikarz PAP)
• Reportaż prasowy / dokumentacja fotograficzna – prowadząca Karolina Wojciechowska (prezes Fundacji „Herodot”)

W sobotę 20 maja br. w świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej miały miejsce gminne uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Inwalidy.

Uroczystości przygotowały Panie z Terenowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr.10 Kanie - Stacja. 

5

 

info na stronk projekt AKTYWNI1 info na stronk projekt AKTYWNI1