Piątek, 1 lipca 2022     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian
WŁAŚCICIEL: Gmina Rejowiec Fabryczny
POŁOŻENIE: Pawłów, ul. Lubelska
POWIERZCHNIA:
12,3313 ha
NUMERY DZIAŁEK:
1465/2
RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU: 5m
POZIOM WÓD GRUNTOWYCH: 5 m
PRZEZNACZENIE W MPZP: Teren przeznaczony dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa, usług oraz obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa
OBECNE UŻYTKOWANIE: Nieużytkowany
POŁACZENIA TRANSPORTOWE:
 • Droga wojewódzka nr 839 Rejowiec-Cyców
 • Droga krajowa S-12 Piaski-Dorohusk
 • Bocznica kolejowa- Rejowiec Fabryczny (1 km)
 • Stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej- Zawadówka (12km)
 • Port Lotniczy Lublin (40 km)
UZBROJENIE TERENU:
 • Sieć wodociągowa - na działce
 • Sieć kanalizacji sanitarnej - na działce
 • Gaz ziemny- średnie ciśnienie PE DN 110 - 20 m od granicy terenu
 • Sieć telefoniczna - 20 m od granicy terenu
 • Sieć światłowodowa - 20 m od granicy terenu
 • Linia średniego napięcia - na działce
 • Linia wysokiego napięcia - 900 m od granicy terenu
OSOBY DO KONTAKTU:

Anita Świąder,

Agata Laskowska,

tel. 82 566 45 45, e- mail: urzad@ug.rejowiec.pl

POBIERZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY DO POBRANIA
POBIERZ MAPY   2 2 1 1
POBIERZ ZDJĘCIA  IMGP4067 IMGP4067 Zdjęcie 6 Zdjęcie 6 11 11 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P6