Piątek, 1 lipca 2022     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian
WŁAŚCICIEL: Gmina Rejowiec Fabryczny
POŁOŻENIE: Pawłów, ul. Lubelska
POWIERZCHNIA:
2,73 ha
NUMERY DZIAŁEK:
1337
RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU: 1 m
POZIOM WÓD GRUNTOWYCH: 8 m
PRZEZNACZENIE W MPZP: Teren przeznaczony dla potrzeb przemysłu, usług oraz komunikacji
OBECNE UŻYTKOWANIE: Użytkowany rolniczo
POŁACZENIA TRANSPORTOWE:
 • Droga wojewódzka nr 839 Rejowiec-Cyców
 • Droga krajowa S-12 Piaski-Dorohusk
 • Bocznica kolejowa- Rejowiec Fabryczny (1 km)
 • Stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej- Zawadówka (12km)
 • Port Lotniczy Lublin (40 km)
UZBROJENIE TERENU:
 • Gaz ziemny- średnie ciśnienie PE DN 110- 80 m od granicy terenu
 • Sieć wodociągowa - 20 m od granicy terenu
 • Sieć telefoniczna- 80 m od granicy terenu
 • Sieć światłowodowa- 80 m od granicy terenu
 • Sieć kanalizacji sanitarnej- 20 m od granicy terenu
 • Linia średniego napięcia- 100 m od granicy terenu
 • Linia wysokiego napięcia- 900 m od granicy terenu
OSOBY DO KONTAKTU:

Anita Świąder,

Agata Laskowska,

tel. 82 566 45 45, e- mail: urzad@ug.rejowiec.pl

POBIERZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY DO POBRANIA
POBIERZ MAPY  
 1 1 2 2
POBIERZ ZDJĘCIA  2 2 3 3 4 4 3 3