Poniedziałek, 25 czerwca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r. Wnioski można składać w terminie od 06.06.2016 r. do 10.06.2016 r.

 

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 1. dochód na osobę w gospodarstwie domowym;

 2. liczba dzieci w gospodarstwie domowym;

 3. liczba osób w gospodarstwie domowym z orzeczoną niepełnosprawnością;

 4. samotne wychowywanie dzieci.

 

W ramach ww. kryteriów przyznawane będą następujące ilości punktów:

 1. dochód na osobę:

 

 • a) w rodzinie: 514,00 zł - 438,01 zł: 1 punkt, 438,00 zł – 363,01: 2 punkty, 363,00 zł i poniżej: 4 punkty;

 • b) samotnie gospodarującą 634,00 zł i poniżej: 3 punkty;

 

 1. 2) liczba dzieci w rodzinie:

 

 • a) 1 lub 2 dzieci: 0 punktów,

 • b) 3 dzieci: 2 punkty,

 • c) za każde kolejne dziecko powyżej trojga: 2 punkty;

 

 1. liczba osób w rodzinie z orzeczoną niepełnosprawnością – za każdą osobę 2 punkty;

 2. osoba samotnie wychowująca dzieci:

 

 • a) 1 dziecko: 1 punkt,

 • b) 2 dzieci: 2 punkty,

 • c) za każde kolejne dziecko powyżej dwojga: 2 punkty

 

 

Dodatkowe kryteria niezbędne do pozytywnej oceny wniosków dotyczących dofinansowania nowy pokryć dachowych:

 1. wszyscy właściciele / współwłaściciele muszą zamieszkiwać w budynku;

 2. wszystkie gospodarstwa domowe prowadzone w obrębie danego budynku muszą złożyć wniosek i spełniać kryteria dochodowe;

 3. warunkiem realizacji jest zakwalifikowanie wszystkich wniosków dotyczących danego budynku do dofinansowania.

 

wniosek do pobrania