Sobota, 15 sierpnia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny – Gminny Komisarz Spisowy w Rejowcu Fabrycznym ogłasza w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., który odbędzie się w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny,

3) cieszyć się nieposzlakowana opinią,

4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto kandydat, powinien:

- ze względu na specyfikację pracy być sprawny fizyczne,

- posiadać zdolności interpersonalne,

- posiadać zdolność obsługi komputera oraz innych urządzeń mobilnych,

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej.

 

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Szkolenia odbędą się w dniach od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Podczas szkolenia i egzaminu kandydaci na rachmistrzów terenowych posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (szkolenie i egzamin realizowany będzie za pomocą aplikacji e/m – learning). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

Kandydaci mogą składać zgłoszenia od dnia 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w siedzibie Gminnego Biura Spisowego, mieszczącego się w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (082)-566-45-45.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Gminny Komisarz Spisowy

Zdzisław Krupa

 

Do pobrania:

Zgłoszenie

Oświadczenie kandydata na rachmistrza

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

WZR plakat rachmistrz 3 wersje 3 WZR plakat rachmistrz 3 wersje 3