Poniedziałek, 20 maja 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 z przyjemnością informuje, iż w dniu 27.05.2009 w Lublinie została podpisana umowa ramowa z Zarządem Województwa Lubelskiego o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Oznacza to, że Lokalna Grupa Działania została wybrana przez samorząd województwa do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i będzie dysponowała ponad 6 mln zł na wdrażanie działań opisanych w LSR.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009r.

>> więcej.

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, Zespół Szkół w Pawłowie Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Miejski w Chełmie zapraszają na II Ogólnopolski zlot miłośników twórczości Ryszarda Kapuścińskiego "Kapumaniacy".

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lisznie.

>> więcej.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" informuje o realizacji zadania publicznego pt.: "Upowszechnianie kultury i sztuki - wspieranie twórczości ludowej"

>> więcej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny do udziału w KONKURSIE pt. "MOJA GMINA - MIEJSCE, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ". Ogłoszenie oraz regulamin konkursu poniżej.

Do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. Regulamin konkursu

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 21 kwietnia 2009 r. o godzinie 900w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 09 kwietnia 2009r. do 30 kwietnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Gołąb, Kanie, Pawłów, Zalesie Kraszeńskie, Krasne gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 0-82 5664 545.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Zarządzenie Wójta Gminy
3. Wzór oferty

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" zamieszcza zakodowaną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie oraz listę rezerwową w ramach projektu pt. "Chcemy być aktywni", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej; Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

>> więcej.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o możliwości pozyskania środków z działań pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kategorii: Przedsiębiorstwa - Rolnictwo

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2009 r.

>> więcej.

Gmina Rejowiec Fabryczny przystąpiła w marcu br. do Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii Edukacyjnej PARPA pn. "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne."

>> więcej.

Gmina Rejowiec Fabryczny jest zainteresowana zamianą autobusu (do dowozu dzieci do szkół) SCANIA K 113 - rok produkcji 1990 wyposażenie ABS, klimatyzacja, telma, hamulec górski, skrzynia biegów manualna, 10 biegów, przednia szyba całkowita, boczne szyby podwójne, pomieszczenie sypialne dla kierowcy, telewizor, liczba osi 2, poj. silnika 11028,80 cm, moc silnika 230KW, 325KM, pojazd garażowany, 56 miejsc siedzących na autobus także służący do dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy o 35-42 miejscach do siedzenia i wyprodukowany w latach 1995-99 lub powyżej (inne propozycje)
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt na e-mail wrg@ug.rejowiec.pl lub telefonicznie 082 5664-121 w godzinach od 730 - 1530. Ofertę zamieszczono na stronie internetowej oraz w gazecie AUTO MARKET TRUCK.PL.

20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć 20032009 r - galeria zdjęć

Poniżej do pobrania Regulamin oraz formularz rekrutacyjny na szkolenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Projektu "Chcemy być aktywni", Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Regulamin rekrutacji

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Toruń, gm. Rejowiec Fabryczny, oznaczona numerem działki 786/1 obszaru 0,3174 ha.

>> więcej.

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie organizuje w dniach 6-10 lipca 2009 Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie.

>> więcej.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" zapraszają do udziału w projekcie "Chcemy być aktywni".

>> więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXVII I sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 marca 2009 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje,że w dniach od 24 lutego 2009 r. do 17 marca 2009r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy lubelskiej 16, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Toruń, gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.