Środa, 21 lutego 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Kongres KongresNa zaproszenie Wicewojewody Lubelskiej Pani Henryki Strojnowskiej, w dniu 6 marca 2010r. w lubelskim Teatrze im. H. Ch. Andersena, delegacja pań i panów z Gminy Rejowiec Fabryczny - członkowie Grup Odnowy Miejscowości w osobach Magdalena Sągała (Kanie - Stacja), Zuzanna Kądziela (Wólka Kańska), Ryszard Różański(Kanie) uczestniczyli w I Kongresie Kobiet Lubelszczyzny.

Kongres Kobiet Lubelszczyzny

Dzień Kobiet w GOKu w Pawłowie Dzień Kobiet w GOKu w PawłowieSłoneczne popołudnie, 7 marca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie - nikt nie pamięta takiego niecodziennego wydarzenia kulturalnego i tak dużego zainteresowania. Z rożnych stron nadchodzili ludzie, na parking wjeżdżały kolejne samochody.

Wieczór Poetycki

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2010r.

Treść zarządzenia Nr 6 / 10

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, ze w dniach od 5 marca 2010 r. do 24 marca 2010 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16, wywieszono wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 82-5664545

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Pawłowie

Zaproszenie na Dzień Kobiet 2010 r. Zaproszenie na Dzień Kobiet 2010 r.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza na Wieczór Poetycki z Piosenkami z okazji Święta Kobiet.

Zaproszenie na wieczór poetycki

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza Pierwszy przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych wchodzacych do Gminnego Zasobu Nieruchomosci

I przetarg ustny dot. Gminnego Zasobu Nieruchomości 18.02.2010 r.

Inicjatywa ta od dawna oczekiwana i szeroko poparta przez środowisko emerytów i rencistów w miejscowości Kanie - Stacja została zrealizowana dzięki pomocy udzielonej przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie. W dniu 14 lutego 2010 r. zostało utworzone Koło Rencistów i Emerytów miejscowości Kanie - Stacja. Na podstawie Statutu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w trakcie przeprowadzonego jawnego głosowania wybrano Zarząd Koła.
Przewodniczącą Koła została wybrana Pani Lilianna Czerniak
Do Zarządu Koła wybrani zostali :
Pani Grażyna Miszczuk - Z-ca Przewodniczącej
Pani Krystyna Chojda - Skarbnik
Pani Stanisława Kozieł - członek
Pani Bronisława Kosmowska - członek

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 19 lutego 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w województwie lubelskim.

Szczegóły konkursu w ramach programu Równać Szanse 2010

Grupa Odnowy Miejscowości Kanie - Stacja, po pierwszym bardzo udanym spotkaniu integracyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowała w dniach 30 stycznia oraz 6 lutego 2010r. kolejne jakże radosne dla wszystkich mieszkańców Kanie - Stacja spotkanie.

Spotkanie Integracyjne II Grupy Odnowy Wsi Kanie - Stacja

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, oznaczona numerem działki 240/10 obszaru 0,20 ha.

II przetarg ustny dot. działki nr 240/10

Gmina Rejowiec Fabryczny zawiadamia, iż termin zapisu na zainstalowanie kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców został przedłużony do końca lutego 2010 roku. Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym do dnia 28 lutego 2010 roku - osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (082) 566 41 21. Jednocześnie zawiadamia się o konieczności wypełnienia deklaracji swojego udziału w projekcie. Szacowane koszty jednej instalacji to kwota 11 000 - 15 000 zł na jedno gospodarstwo z czego kwota ok. 3 500 zł to koszt zainteresowanego.
Do pobrania:
Deklaracja do wypełnienia

Spotkanie karnawałowe Spotkanie karnawałoweDwudziestego trzeciego stycznia 2010 Grupa Odnowy Wsi miejscowości Kanie - Stacja zorganizowała spotkanie integracyjne - karnawałowe dla mieszkańców wsi.

Spotkanie Integracyjne Grupy Odnowy Wsi Kanie - StacjaWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w 2010 r. w zakresie
1. upowszechniania kultury i sztuki
2.kultury fizycznej i sportu
3. przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym
Zainteresowane osoby mogą tutaj pobrać:
1. treść ogłoszenia
2. Uchwała nr XXXVIII Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
3. Wzór oferty w formacie pdf
4. Wzór oferty w formacie odt

W 2010 roku Gmina Rejowiec Fabryczny wspólnie z Gminą Siedliszcze zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Działania 6.2 "Energia przyjazna środowisku" na zainstalowanie kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców. Zainstalowanie kolektorów słonecznych pozwoli znacznie obniżyć koszty uzyskania ciepłej wody w gospodarstwach domowych. Aby złożyć wniosek potrzebna jest deklaracja mieszkańców gminy.
Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym do dnia 31 stycznia 2010 roku - osobiście lub telefonicznie na nr tel. (082) 5664121 (termin może ulec zmianie - jeśli nabór wniosków zostanie ogłoszony wcześniej). Szacowane koszty jednej instalacji to kwota 11000 - 15000 zł na jedno gospodarstwo z czego kwota ok. 3 500 zł to koszt zainteresowanego.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - działka niezabudowana oznaczona numerem 457 obszaru 52,50 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie.

I przetarg ustny dot. działki nr 457

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, oznaczona numerem działki 1437 obszaru 24,0725 ha.

II przetarg ustny dot. działki nr 1437

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ) ogłasza unieważnienie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położnej w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, oznaczonej numerem działki 457 o pow. 52,50 ha. stanowiącej własność Gminy Rejowiec Fabryczny (ogłoszenie z 5.01.2010r.). W trakcie przygotowania postępowania przetargowego stwierdzono, że nie zostały spełnione postanowienia § 6 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 r. , poz. 2108 ).

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach 5 stycznia 2010r. do 26 stycznia 2010r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16,wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kanie - Stacja i Krasne, gm.Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel.0-82 5664 545 p. Emilia Ciechomska

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Kanie-Stacja i Krasne

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pawłów wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

I przetarg ustny dot. nieruchomości 04.01.2010 r.