Wtorek, 17 lipca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że:
1) Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 240/10 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 2050 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 27 października 2010 r.
2) Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 313 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 520 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XLVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 listopada 2010 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że działka oznaczona numerem 457 o pow. 52,50 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny została sprzedana w czwartym przetargu za cenę 267 860,00 zł. słownie : dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych w dniu 29 października 2010 roku.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje:
Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości (działka budowlana) oznaczonej numerem 220/11 położonej w miejscowości Kanie - Stacja gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 1200 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 19 października 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje.(w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 8 listopada br. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl
Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 8 listopada 2010r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Formularz konsultacji projektu dot. zarządzenia Nr 69 /2010
Zarządzenie Nr 69 /10
Uchwała NR XLVIII/ / 10

Program Integracji Społecznej jest jednym z elementów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Budżet na realizację PPWOW w skali całego kraju wynosi ponad 72 mln euro, z czego na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej przeznaczono 40 mln euro.

Program Integracji Społecznej w Gminie Rejowiec Fabryczny

Plakat Głos Pawłowa Plakat Głos Pawłowa

Plac zabaw w Leszczance"Lokalnie,Aktywnie, Alternatywnie" - pod tym hasłem przebiega tegoroczna, ósma już, edycja Programu "Aktywna Wiosna" Fundacji Pro Bono PL z siedzibą w Warszawie, w ramach którego młodzi mieszkańcy wsi Liszno -Kolonia i Leszczanka otrzymali dotację w konkursie grantowym na utworzenie w miejscowości Leszczanka placu zabaw

Lokalnie, Aktywnie, Alternatywnie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1. Zarządzenie nr 62.
Nieruchomość nr 240/10 przeznaczona do sprzedaży.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

IV przetarg ustny dot. Gminnego Zasobu Nieruchomości

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Treść ogłoszenia na otwarty konkurs na wybór partnera
2. Regulamin naboru.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XLVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 września 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach przetargów na nieruchomości w miejscowości Kanie i Kanie-Stacja.

Wyniki przetargów w miejscowości Kanie i Kanie-Stacja.

W dniu 18 września po raz drugi w historii Pawłowa odbędą się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, międzynarodowego wydarzenia kulturalnego organizowanego z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, promującego miejscową kulturę i tradycję (pierwsze obchody miały miejsce w 2008).

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

Plakat zaproszenia na Dożynki 2010 r.Wójt i Rada Gminy Rejowiec Fabryczny zapraszają na Dożynki Parafialno-Gminne w dniu 5.09.2010 w Kaniem

Zaproszenie na Dożynki 2010 r.

Fotorelacja z Jarmarku 2010 r. Fotorelacja z Jarmarku 2010 r.Niedawno odbył się IX Jarmark "Pawłowskie Spotkania z Ginącymi Zawodami". Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej imprezy.

Fotorelacja z IX Jarmarku Pawłowskiego

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 51 /2010

Powszechny Spis Rolny - plakatW związku rozpoczynającym się 1 września Powszechnym Spisem Rolnym, Główny Urząd Statystyczny informuje o procedurach związanych ze spisem i sposobami wykonania spisu samodzielnie.

Ulotka o spisie.
Procedura samospisu.