Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Piknik rodzinny w Krasnem Piknik rodzinny w KrasnemW sobotę, 23 lipca odbył się w Krasnem piknik rodzinny zorganizowany wspólnie przez radę sołecką wsi Krasne, dyrekcję Szkoły Podstawowej w Krasnem oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie.

Rodzinny Piknik w KrasnemZawody pożarnicze w Kaniem Zawody pożarnicze w Kaniem19 czerwca w Kaniem odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze połączone z otwarciem nowego budynku, w którym mieści się Świetlica Wiejska oraz Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniem

Zawody Sportowo - Pożarnicze w KaniemWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje:
• drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 240/16 położonej w miejscowości Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny zakończył się wynikiem pozytywnym. Działka została sprzedana za kwotę 21 100 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych );
• czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 240/10 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 2050 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 11 lipca 2011 r.
• czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 313 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 60 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj .do dnia 11 lipca 2011 r.
• ósmy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 220/11 położonej w miejscowości Kanie-Stacja nie doszedł do skutku . Wyznaczone wadium zostało wpłacone po terminie tj. po dniu 11 lipca 2011 r.

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. przeprowadzany jest "spis kontrolny". "Spisem kontrolnym" objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności NSP 2011, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym. W trakcie spisu kontrolnego rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów.Spis kontrolny jest realizowany wyłącznie przez ankieterów drogą wywiadów telefonicznych. Osoby przekazujące dane w ramach *spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 7, poz. 277) i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4. W okresie przeprowadzania spisu kontrolnego (od 1 do 11 lipca 2011 r. ) do Państwa mieszkań może zadzwonić ankieter spisowy. W przypadku wątpliwości czy dzwoniąca osoba jest ankieterem spisowym, respondent może zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc na numery infolinii:
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
22 44 44 777 - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych.
płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18. Więcej informacji na temat NSP 2011 można znaleźć na stronie GUS - http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje IX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 lipca 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na IX posiedzenie Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Zapraszmamy do Pawłowa Zapraszmamy do PawłowaTradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia ( 7 sierpnia ) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w X Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody".

Zaproszenie na X Jarmark PawłowskiPiłeś? Nie jedź! Piłeś? Nie jedź!W kwietniu br. ruszyła kolejna ,czwarta już edycja kampanii "Piłeś?Nie nie jedź!". Jej organizatorem jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy,któremu partnerują m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Komenda Główna Policji ,Instytut Transportu Samochodowego , Fundacja "Krzyś" oraz Polski Związek Motorowy. Celem kampanii jest przekazanie informacji na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Kampania przestrzega przed prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające z takich zachowań. Jest skierowana głównie do młodych kierowców,którzy zgodnie ze statystykami policyjnymi stanowią grupę powodującą pod wpływem alkoholu najwięcej wypadków. Więcej informacji oraz ulotki informacyjne i spoty reklamowe do pobrania na stronach internetowych organizatora (Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy) oraz partnerów kampanii.

Plakat kampaniiWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2011r.

Treść zarządzenia Nr 44 / 2011

Zarząd Gminnego Oddziału Związku OSP, Rada i Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, GOK w Pawłowie oraz OSP w Kaniem zapraszają na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Rozpoczęcie - 19 czerwca 2011, godzina 1130 w Kaniem. Szczegóły po kliknięciu na plakat.

Plakat zaproszenia na Zawody Sportowo - Pożarnicze Plakat zaproszenia na Zawody Sportowo - PożarniczeWójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza: Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - położonej w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie oznaczonej numerem działki 1437/3 obszaru 4,0946 ha. Księga wieczysta Nr 33670

Negatywny wynik przetargu dot. działki 1437/3

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - Nieruchomość oznaczona numerem 240/10 obszaru 0,2000ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie

IV przetarg dot. działki nr 240/10


• ósmy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych - Nieruchomość oznaczona numerem 220/11 obszaru 0,0947ha. Położona w miejscowości Kanie . Stacja gm. Rejowiec Fabryczny

VIII przetarg dot. działki nr 220/11

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka Wycieczka z okazji Dnia DzieckaMiłą niespodziankę z okazji Dnia Dziecka przygotowała radna wsi Liszno-Kolonia - Aneta Korzeniowska, która wspólnie z mieszkańcami swojej miejscowości oraz przy pomocy i zaangażowaniu pracowników Zespołu Szkół w Lisznie zorganizowała dla 38 dzieci z Liszna-Kolonii i okolic wyjazd do kina Cinema City w Lublinie.

Wycieczka do kinaWójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości - Działka oznaczona numerem 240/16 obszaru 1,57 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie.

II przetarg dot. działki nr 240/16

Ognisko w miejscowości Gołąb Ognisko w miejscowości GołąbW dniu 29 maja br. o godz. 15.00 w miejscowości Gołąb odbyło się ognisko zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Przy dźwiękach muzyki odbyły się tańce i różnorodne konkurencje sportowe.

Przeczytaj relację z Dnia DzieckaWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje:
• Drugi przetarg na sprzedaż działki oznaczonej numerem 1437/3 położonej w miejscowości Pawłów ogłoszony na 27 maja 2011 roku zakończył się wynikiem negatywnym. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 maja 2011 r.
• Czwarte przetargi na sprzedaż działek budowlanych oznaczonych numerami 240/10 i 313 położonych w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny ogłoszone na 27 maja 2011 roku zakończyły się wynikami negatywnymi. Wyznaczone wadium nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 maja 2011 r.
• Siódmy przetarg na sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem 220/11 gm. Rejowiec Fabryczny ogłoszony na 27 maja 2011 zakończył się wynikiem negatywnym. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 maja 2011 r.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada miasta powinna dokonać wyboru nowych.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Do pobrania:
1. Treść ogłoszenia o naborze ławników
2. Karta zgłoszenia.
3. Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego.
4. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu.
5. Oświadczenie kandydata na ławnika.

Gmina Rejowiec Fabryczny przystąpiła do największej imprezy sportu masowego w Polsce organizowanej przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich XVII Sportowy Turniej Miast i Gminy 26 maja - 1 czerwca 2011r. W załączeniu kalendarz imprez

>> kalendarz.

Gmina Rejowiec Fabryczny jest jednym z 49 Partnerów Projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. Dzięki udziałowi w w/w projekcie Gmina otrzyma 30 nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dzięki takim działaniom możemy w realny sposób przyczynić się nie tylko do zahamowania procesu wykluczenia cyfrowego, ale również społecznego. Podejmowanie tego typu działań daje też wielu osobom i całym rodzinom szansę na rozwój, a dzieciom i młodzieży szansę na równy start w dorosłe życie.Koszty uczestnictwa w Projekcie w 85 % pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Do pobrania:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
2. Załącznik nr 6 do regulaminu.
3. Regulamin uczestnictwa w projekcie.
4. Opis projektu.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje VIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 maja 2011 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w 2011 r. w zakresie:
1. kultury fizycznej i sportu
2. przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym
Zainteresowane osoby mogą tutaj pobrać:
1. Treść ogłoszenia
2. Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
3. Wzór oferty w formacie pdf
4. Wzór oferty w formacie doc
5. Wzór umowy
6. Wzór sprawozdania końcowego