Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym zaprasza mieszkańców miejscowości: Krasne, Józefin, Zalesie Krasieńskie oraz Wólka Kańska i Wólka Kańska-Kolonia na spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień Panią Anną Nowosad z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
Tematem spotkania będą sprawy związane z profilaktyką uzależnień w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym m.in. porady udzielane:
• osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków
• członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu
• osobom zagrożonym różnego rodzaju patologiami alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie
Miejsce i terminy spotkań : 1. Szkoła Podstawowa w Krasnem - 12 kwietnia br. godz. 16.00
2. Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej - 12 kwietnia br. godz. 17.00.
Zapraszamy.

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który w roku 2012 przypadał na dzień 2 kwietnia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 10 kwietnia (wtorek) dyżur członków komisji w godz. 15.30 - 16.30. Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój Nr 3. W trakcie dyżuru będą udzielane porady i informacje w zakresie lecznictwa odwykowego, profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w związku ze szkodami, które powstały w gospodarstwach w wyniku ujemnych skutków przezimowania zbóż ozimych poszkodowani rolnicy powinni zgłosić swoje straty na odpowiednim druku (druk do pobrania na stronie www.ug.rejowiec.pl, u sołtysów i w Urzędzie Gminy) do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny do dnia 20.04.2012 r. (piątek).

Oświadczenie rolnika - druk do pobrania.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 23 marca 2012 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2012 r. w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.
Zarządzenie Wójta nr 9/2012.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII /58/ 2011
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w 2012 r.
Oferta realizacji zadania publicznego -druk
Wzór umowy.
Wzór sprawozdania.
Wzór oferty w formacie doc.
Wzór sprawozdania w formacie doc.

Ponowne spotkania z Dniem Kobiet 2012r. Ponowne spotkania z Dniem Kobiet 2012r.Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 10 marca ponownie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Tym razem w spotkaniu uczestniczyły kobiety z miejscowości Zalesie Kraszeńskie, Józefin, Krasne, Krzywowola i Pawłów.

Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012Dzień Kobiet 2012r. Dzień Kobiet 2012r.W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lisznie w dniu 3 marca 2012 r. o godzinie 14 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu z Okazji Dnia Kobiet.

Dzień Kobiet w Lisznie 2012Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny oraz GOK Pawłów zapraszają na Spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Zaproszenie na Dzień Kobiet 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 2 marca 2012 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza na Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół w Lisznie

Program spotkania z okazji Dnia Kobiet 2012r.

NST Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Chełma oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Wsparcie na starcie".

Treść projektu "Wsparcie na starcie".

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• przetarg na nieruchomość - działka oznaczona numerem 249/2 o pow. 0,6786 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia Treść przetargu dot. działki nr 249/2

• przetarg na nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości TORUŃ, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 747 obszaru 5,0197 ha.Treść przetargu dot. działki nr 747

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść wykazu

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje o Kwalifikacji Wojskowej, która zostanie przeprowadzona na terenie powiatu chełmskiego w terminie od 19 marca do 20 kwietnia 2012 r.

Pełna informacja dot. kwalifikacji wojskowej

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka oznaczona numerem 1248 obszaru 0,3800 ha. położona w miejscowości Pawłów Treść przetargu dot. działki nr 1248

• trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka oznaczona numerem 644 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Pawłów Treść przetargu dot. działki nr 644

Mikołajki w Toruniu 2012r. Mikołajki w Toruniu 2012r.Na początku grudnia ubiegłego roku odbyła się impreza Mikołajkowa w miejscowości Toruń. Dzięki funduszom pochodzącym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, staraniom radnej i sołtyski wsi Toruń - Danuty Woźniak, rady sołeckiej i zaangażowaniu mieszkańców wsi zorganizowano zabawę mikołajkową dla najmłodszych.

Mikołajki w ToruniuWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2012r.

Pełna treść konkursu 2012r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o nowych terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2012 rok oraz o nowej stawce zwrotu podatku akcyzowego.
Wzór wniosku do pobrania.

Informacja o składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2012r.

Informuje się że osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2012 r. mogą otrzymać dotacje na pokrycie kosztów demontażu, transportu i składowania materiałów budowlanych zawierających azbest (eternitu) w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy lub ze środków WFOŚiGW / NFOŚiGW. Kompletne wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, pokój nr 7 do 30.01.2012 r. Telefon kontaktowy: 82 5664545.
Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy lub poniżej.
Druk wniosku dla osób fizycznych o zwrot kosztów demontażu
Informacja o wyrobach zawierających azbest

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 16 stycznia 2012 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny