Niedziela, 17 lutego 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Gmina Rejowiec Fabryczny zamierza przystąpić do Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rejowiec Fabryczny ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Wykluczenie cyfrowe - informacja

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. z m./ zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 grudnia 2012 r. o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej w Kaniem

>> więcej

Zaproszenie na koncert kolęd i Jasełka Zaproszenie na koncert kolęd i Jasełka

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Zarządzenie Nr 67 / 2012 Wójta Gminy Rejowiec Fabr.
Uchwała Nr XXV /134 / 2012 Rady Gminy Rejowiec Fabr.
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań w 2013r.
Oferta realizacji zadania publicznego
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. z m./ zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 grudnia 2012 r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie.

>> więcej

W związku ze nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 poz. 391), która nakłada na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami,
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny udostępnia do konsultacji społecznych

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY REJOWIEC FABRYCZNY


Uwagi i wnioski można wnosić w terminie do 10 grudnia 2012 r., na piśmie bądź mailowo na adres : e-mail: urzad@ug.rejowiec.pl

>> więcej

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 listopada 2012 r. o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

>> więcej

Plakat projektu Normy i wymogi wzajemnej zgodności Plakat projektu Normy i wymogi wzajemnej zgodnościWięcej informacji:
Informacja o szkoleniu
Oświadczenie


Podsumowanie konkursu Przyjazna Wieś Podsumowanie konkursu Przyjazna WieśW poniedziałek 29 października 2012r. w Końskowoli odbyło się podsumowanie konkursu "Przyjazna wieś", na etapie regionalnym na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zlokalizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pawłów - przyjazna wieśZakończenie projektu Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy Zakończenie projektu Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzyW dniu 3 listopada br. w budynku świetlicy w Gołębiu miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pn. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczni "AKTYWNI"

Biblioteka wiejska skarbcem naszej wiedzyWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie lokalizacji ropociągu i strefy jego bezpieczeństwa.
Treść ogłoszenia - zmiana planu zagospodarowania
Treść ogłoszenia - zmiana studium uwarunkowań
Podsumowanie w trybie art. 55 do studium i mpzp
Uzasadnienie w trybie art. 42 do studium i mpzp

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na wykonanie inwestycji: "Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1814 L w miejscowości Krasne"

>> więcej

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na wykonanie inwestycji: "Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1814 L w miejscowości Krasne"

>> więcej

Piknik w Lisznie 23.10.2012 Piknik w Lisznie 23.10.2012W niedzielę , 21 października w miejscowości Liszno odbył się piknik dla najmłodszych mieszkańców sołectwa zorganizowany przez sołtysa wsi Panią Emilię Psujek.

Piknik pod chmurką w LiszniePrzewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 października 2012 r. o godzinie 1100 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury " Dworek" w Rejowcu Fabrycznym

>> więcej

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny. - Działka oznaczona numerem 259 (udz.6/36) o pow.0,8699 ha. położona w miejscowości Krasne gm. Rejowiec Fabryczny

>> więcej

Święto Pieczonego Ziemniaka 13.10.2012 Święto Pieczonego Ziemniaka 13.10.2012W niedzielę 7 października br. w Toruniu dzieci i młodzież szkolna świętowały nadejście jesieni obchodząc "Święto Pieczonego Ziemniaka".

Jesienne spotkanie w ToruniuWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje. Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 23 października br. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl
Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 24 października 2012r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.
Do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi
Formularz

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny składa serdecznie podziękowania mieszkańcom Gminy Rejowiec Fabryczny, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Krasnem.

>> więcej

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gmin Rejowiec Fabryczny. - Działka oznaczona numerem 811 obszaru 0,5400 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska gm. Rejowiec Fabryczny - Szczegóły przetargu
• Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gmin Rejowiec Fabryczny - Działka oznaczona numerem 153 obszaru 0,5700 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny - Szczegóły przetargu