Poniedziałek, 25 czerwca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2012 r. realizuje na terenie sołectwa Gołąb projekt społeczno-edukacyjny pt. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy". Zgodnie z założeniami projekt polega na utworzeniu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb Punktu Bibliotecznego pn. "Biblioteka wiejska w Gołębiu". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i wsparcia projektu.
Osoby do kontaktu : Barbara Świderczuk (sołtys wsi, koordynator projektu)- Sklep spożywczo-przemysłowy "BASIA" w Gołębiu oraz Agnieszka Hasiec-Bzowska (członek Zarządu Stowarzyszenia "AKTYWNI") - nr telefonu 82 5664 211.Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 31 sierpnia 2012 r. o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny

>> więcej

Festyny sołeckie 22.08.2012 Festyny sołeckie 22.08.2012W okresie do 20 sierpnia 2012 r. sołtysi z Torunia, Gołębia, Wólki Kańskiej, Krasnego, Józefina i Zalesia Krasieńskiego zorganizowali festyny sołeckie dla dzieci i młodzieży.

Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzieci i młodziezyWójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości - działka oznaczona numerem 240/10 obszaru 0,20 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny >> więcej
• drugi przetarg ustny,nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości - nieruchomość oznaczona numerem 220/12 obszaru 0,0947 ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja gm. Rejowiec Fabryczny - >> więcej

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych numerami działek :153 i 118 położonych w miejscowości Kanie.

>> więcej

Nabór do projektu - Przedszkolaki Super Dzieciaki Nabór do projektu - Przedszkolaki Super DzieciakiGmina Rejowiec Fabryczny uprzejmie informuje, że nabór uczestników do Projektu "PRZEDSZKOLAKI-Super Dzieciaki" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej prowadzony będzie w terminie od 20.08.2012r. do 27.08.2012r. w godz. 8.00-13.00 w Biurze Projektu w budynku Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 pok. nr 10.
Do pobrania:
Treść ogłoszenia
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Zasady funkcjonowania punktu przedszkolnegoUrząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia, materiałów i elementów edukacyjnych w ramach projektu "Przedszkolaki - Super Dzieciaki"

Zaproszenie do złożenia ofert 10.08.2012

Nasza wieś najpiękniejsza Nasza wieś najpiękniejszaProjekt edukacyjny pt. "Nasza wieś najpiękniejsza" w ramach programu grantowego Fundacji Wspomagania Wsi "Pożyteczne wakacje 2012" dobiegł końca. Grupa kilkunastu dzieci z terenu sołectwa Liszno-Kolonia przez okres dwóch tygodni miała zapewniony bezpieczny ,atrakcyjnie zorganizowany wypoczynek.

Projekt edukacyjny "Nasza wieś najpiękniejsza"Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym we współpracy ze Szkołą Podstawową w Wólce Kańskiej realizuje projekt: "PRZEDSZKOLAKI - Super Dzieciaki".
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Treść projektu CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie lokalizacji rurociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa.
Obwieszczenie o zmianach planu zagospodarowania 2012
Obwieszczenie o projekcie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. Gminy Rejowiec Fabryczny

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania PROMENADA S12 w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit środków - 363 327,00 zł)
Termin składania wniosków: 13 sierpnia 2012 r. - 31 sierpnia 2012 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 ul. Mickiewicza 3 22-170 Rejowiec Fabryczny. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2012 o godzinie 15.30.

Ogłoszenie o naborze wniosków PROMENADA S12

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny. - Działka oznaczona numerem 259 (udz.6/36) o pow. 0,8699 ha. położona w miejscowości Krasne gm. Rejowiec Fabryczny, Ogłoszenie o przetargu dot. działki 259
• pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rejowiec Fabryczny - działka oznaczona numerem 1107/2 obszaru 1,0800 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny Ogłoszenie o przetargu dot. działki 1107/2

5 sierpnia 2012 r. rusza kolejny już XI Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody".

Zaproszenie na XI Jarmark Ginące Zawody

Plakat XI Jarmarku Ginące Zawody Plakat XI Jarmarku Ginące ZawodyPrzewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 lipca 2012 r. o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

"Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" realizuje projekt pn. "Pożyteczne wakacje 2012 - Nasza wieś najpiękniejsza".

Plakat Pożyteczne wakacje 2012 - Nasza wieś najpiękniejsza Plakat Pożyteczne wakacje 2012 - Nasza wieś najpiękniejszaWójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Działka oznaczona numerem 811 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska gm. Rejowiec Fabryczny.

Ogłoszenie o przetargu dot. działki nr 811

Praca Stanisława Karulaka Praca Stanisława KarulakaW dniach 24 czerwca i 1 lipca br. w Krasnem (gmina Rejowiec Fabryczny) odbyła się wystawa fotograficzna prac Stanisława Karulaka, twórcy ludowego ubiegłego stulecia.

Wystawa fotograficzna w KrasnemZaproszenie na wystawę fotograficzną prac Stanisława Karulaka Zaproszenie na wystawę fotograficzną prac Stanisława KarulakaSamorząd Gminy Rejowiec Fabryczny, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" oraz Szkoła Podstawowa w Krasnem zapraszają mieszkańców Gminy na wystawę fotograficzną prac Stanisława Karulaka (urodzonego w 1890 r. w naszej miejscowości Krasne), twórcy ludowego XX w., przedstawiciela sztuki nieprofesjonalnej. Wystawa odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krasnem w dniach 24 czerwca oraz 1 lipca br. (niedziela). Czynna będzie w godzinach 1500-1700Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że przewidziane są 14-dniowe kolonie letnie dla dzieci rolników (do 15-to roku życia), organizowane przez Z.Z.R. SAMOOBRONA nad morzem w Jarosławcu. Odpłatność za pobyt 1 dziecka wynosi 330,00 zł.
• I turnus od 15.07.2012 do 28.07.2012r.
• II turnus od 28.07.2012 do 11.08.2012r.
Ilość miejsc ograniczona. Nabór do dnia 19 czerwca br. Bliższych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pod nr telefonu 5664211 - sekretariat.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny przedkłada do publicznego wglądu obwieszczenie o projekcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny

Treść obwieszczenia 13.06.2012