Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

AKTYWNI w Toruniu AKTYWNI w Toruniu Podczas tegorocznych ferii zimowych w okresie od 18 do 25 lutego w miejscowości Toruń kilkunastoosobowa grupa dzieci uczestniczyła w projekcie społeczno-edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI".

Aktywne ferie w Toruniu - Gmina Rejowiec Fabryczny

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. z m./ zwołuje XXX sesję R ady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 lutego 2013 r. o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie

XXX Sesja Rady Gminy

Dzień Kobiet 2013 w Lisznie Dzień Kobiet 2013 w Lisznie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik ds. administracyjnych i szkoleń.

Nabór na pracownika ds. administrcyjnych i szkoleń

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2013 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego W 2013 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na litr oleju.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
W 2013 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
• od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. z m./ zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 8 lutego 2013 r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie

XXIX Sesja Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2013 roku

Wyniki konkursy na wspierania realizacji zadań

Centrum konferencyjno-hotelowe Centrum konferencyjno-hotelowe Centrum konferencyjno - hotelowe to inwestycja realizowana na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny przez Pana Roberta Czyżewskiego od 2010 roku. Budynek zlokalizowany w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej oferować będzie przestronne sale, pokoje z łazienkami, saunę i jacuzzi.

Centrum konferencyjno - hotelowe w Pawłowie

Gmina Rejowiec Fabryczny zamierza przystąpić do Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rejowiec Fabryczny ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Wykluczenie cyfrowe - informacja

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. z m./ zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 grudnia 2012 r. o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej w Kaniem

>> więcej

Zaproszenie na koncert kolęd i Jasełka Zaproszenie na koncert kolęd i Jasełka

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Zarządzenie Nr 67 / 2012 Wójta Gminy Rejowiec Fabr.
Uchwała Nr XXV /134 / 2012 Rady Gminy Rejowiec Fabr.
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań w 2013r.
Oferta realizacji zadania publicznego
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. z m./ zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 grudnia 2012 r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie.

>> więcej

W związku ze nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 poz. 391), która nakłada na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami,
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny udostępnia do konsultacji społecznych

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY REJOWIEC FABRYCZNY


Uwagi i wnioski można wnosić w terminie do 10 grudnia 2012 r., na piśmie bądź mailowo na adres : e-mail: urzad@ug.rejowiec.pl

>> więcej

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 listopada 2012 r. o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

>> więcej

Plakat projektu Normy i wymogi wzajemnej zgodności Plakat projektu Normy i wymogi wzajemnej zgodnościWięcej informacji:
Informacja o szkoleniu
Oświadczenie


Podsumowanie konkursu Przyjazna Wieś Podsumowanie konkursu Przyjazna WieśW poniedziałek 29 października 2012r. w Końskowoli odbyło się podsumowanie konkursu "Przyjazna wieś", na etapie regionalnym na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zlokalizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pawłów - przyjazna wieśZakończenie projektu Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy Zakończenie projektu Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzyW dniu 3 listopada br. w budynku świetlicy w Gołębiu miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pn. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczni "AKTYWNI"

Biblioteka wiejska skarbcem naszej wiedzyWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie lokalizacji ropociągu i strefy jego bezpieczeństwa.
Treść ogłoszenia - zmiana planu zagospodarowania
Treść ogłoszenia - zmiana studium uwarunkowań
Podsumowanie w trybie art. 55 do studium i mpzp
Uzasadnienie w trybie art. 42 do studium i mpzp