Czwartek, 20 września 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Bezpłatna zbiórka zużytych opon Bezpłatna zbiórka zużytych opon

Gmina Rejowiec Fabryczny uprzejmie informuje, że nabór uczestników do Projektu "Bajeczne przedszkole" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej prowadzony będzie w terminie od 17.09.2013r. do 27.09.2013 r. w godz. 8.00-13.00 w Biurze Projektu w budynku Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 pok. nr 10.

Nabór uczestników - Bajeczne Przedszkole Nabór uczestników - Bajeczne Przedszkole


do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji
Zasady funkcjonowania punktu przedszkolnego Bajeczne Przedzszkole


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o szkoleniach:

Szkolenia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny - 1 Szkolenia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny - 1Szkolenia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny - 1 Szkolenia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny - 1

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny przypomina o obowiązku uiszczania I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień do dnia 20 września 2013 r.

Opłata śmieciowa - I rata

Stowarzyszenie LGD Promenada S12 Zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach w zakresie tworzenia turystycznych produktów sieciowych na obszarze LGD PROMENADA S 12. Projekt skierowany jest do liderów lokalnych, członków grup odnowy wsi, miłośników i pasjonatów swoich miejscowości, przedstawicieli branży turystycznej, osób odpowiedzialnych za promocję gminy oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy regionalnej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.
Do pobrania:
Pełna informacja o szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny podaje informacje n.t. "Szkoleń i dotacji na działalność gospodarczą:

• Fundacja Inicjatyw Lokalnych serdecznie zaprasza Do udziału w Projekcie "Postaw na biznes", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postaw na biznes - informacje
• Europejki Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do projektu "Start do biznesu" DARMOWE SZKOLENIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI! Start do biznesu - informacje

Odnowa wsi Odnowa wsi Zgodnie z umową wykonawca czyli Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Dynarek z Rejowca Fabrycznego przekazał do użytku teren objęty remontem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa Wsi".

Pawłów pięknieje

Wakacje dla najmłodszych Wakacje dla najmłodszych Aktywne wakacje Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" w okresie tegorocznych wakacji zrealizowało trzy projekty mające na celu organizację -w sposób atrakcyjny i bezpieczny czasu wolnego od zajęć szkolnych najmłodszych mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny.

Aktywne lato Stowarzyszenia "Aktywni"

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1 591, z późn. zm./ zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 września 2013 r. o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul.Lubelska

XXXV Sesja Rady Gminy

Na podstawie "Regulaminu rekrutacji oraz udziału w zajęciach punktu przedszkolnego dzieci" Komisja Rekrutacyjna stwierdza, iż wymienione poniżej formularze zgłoszeniowe spełniają wymogi formalne i zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie "PRZEDSZKOLAKI - Super Dzieciaki" nr 883/POKL.09.01.01-06-005/12-02. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

• Lista formularzy do pobrania

Ginące zawody Ginące zawody W dniu 4 sierpnia na Rynku w Pawłowie, już po raz dwunasty, spotkali się miłośnicy rękodzieła ludowego na Jarmarku Pawłowskim - Ginące Zawody.

Zobacz fotorelację

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje Zarządzenie nr 37 z dnia 27 sierpnia 2013 r. W sprawie ustalenia regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny

Regulamin rozliczeń ciepła

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" realizuje projekt pn. "Bezpieczna droga do domu" w ramach Funduszu Małych Grantów Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego z siedzibą w Warszawie. Celem realizacji projektu "Bezpieczna droga do domu" jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Liszno-Kolonia związanego z uczestniczeniem w ruchu drogowym, tak pojazdów mechanicznych jak i pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w sąsiedniej miejscowości, oddalonej o kilka kilometrów od Liszno-Kolonii. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Samorządem Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Komendą Miejską Policji w Chełmie. Ze strony samorządu gminy podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za udział w realizacji projektu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie.

Bezpieczna droga do domu Bezpieczna droga do domu

Nabór uzupełniający do Projektu "PRZEDSZKOLAKI - Super Dzieciaki"


Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór uzupełniający do Punktu Przedszkolnego Wólce Kańskiej do Projektu "PRZEDSZKOLAKI - Super Dzieciaki" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Formularze Zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 28.08.2013 r. do godz. 15.00 w Biurze Projektu w budynku Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 pok. nr 10.
Do pobrania:
• Formularz zgłoszeniowy do projektu


Gmina Rejowiec Fabryczny - organizator XII Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody w dniu 4 sierpnia 2013 roku przypomina wystawcom - twórcom ludowym o konieczności ewidencjowania sprzedawanych własnych wyrobów w celu późniejszego rozliczenia się z właściwym Urzędem Skarbowym (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Skarbowym.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2013 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego.

Pełna treść informacji

XII Jarmark Ginące Zawody XII Jarmark Ginące Zawody 4 sierpnia 2013 r. - Rynek w Pawłowie rusza kolejny XII Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody. Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody organizowany jest w ramach projektu XII Jarmark Pawłowski-Ginące Zawody dofinansowanego w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaproszenie na Jarmark 2013

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.

Harmonogram odbioru odpadów

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1 591, z późn. zm./ zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 lipca 2013 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

XXXIV Sesja Rady Gminy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie zachęca wszystkie osoby w wieku 18-24 lata ,nieuczące się i niepracujące do udziału w ogólnopolskim projekcie "Nowe perspektywy 2".

Nowe Perspektywy 2 - informacje