Czwartek, 20 września 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III"


W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:
• komputer (zestaw komputerowy)
• bezpłatny dostęp do Internetu
• szkolenie z zakresu obsługi komputera
Do udziału w projekcie zapraszamy:
• Osoby z gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
• Osoby wychowujące dzieci i młodzież uczącą się, będące w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do otrzymywania stypendium socjalnego przez dziecko
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby z grupy 50+
• Rodziny zastępcze
• Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice
• Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Udział w projekcie jest bezpłatny (warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu). termin rekrutacji 24 marca - 30 kwietnia 2014 r.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Czerwińska-Stańczak tel:82 5664 202 pokój nr 12
w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny
Więcej informacji w urzędzie gminy Rejowiec Fabryczny


Do pobrania:
Szczegółowa informacja o projekcie
Załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 4 - opinia o udzielanych stypendiach socjalnych
Załącznik nr 5 - opinia
Załącznik nr 6 - miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 marca 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na XLIII Sesję

Dzień Kobiet Rejowiec Fabryczny 2014 Dzień Kobiet Rejowiec Fabryczny 2014 W uroczystościach związanych z obchodami Dnia Kobiet, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowościach Liszno i Pawłów w dniach 1 i 8 marca 2014r. wzięło udział około 400 osób.

Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec Fabryczny 2014

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że

20 marca minie termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty, marzec.
Od 21 marca naliczane będą odsetki ustawowe.


Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530, przelewem na konto Urzędu Gminy, lub u sołtysów.

Przypomnienie o opłatach

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży 11-03-2014

Życzenia z okazji Dnia Kobiet od EPL Życzenia z okazji Dnia Kobiet od EPL

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Pawłowie - Zaproszenie Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Pawłowie - Zaproszenie

Ogłoszenie o wnioskach na wymianę eternitu Ogłoszenie o wnioskach na wymianę eternitu

Do pobrania:
Wniosek.
Załącznik do wniosku.
Oświadczenie wykonawcy.

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Lisznie - Zaproszenie Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Lisznie - Zaproszenie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2014 roku

Zarządzenie Nr 6

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 lutego 2014 r. o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej 23 A

Zaproszenie na XLII sesję Rady

Przejdź na stronę szybkipit.pl

Spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw Spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw W dniu 31 stycznia 2014r. w Pawłowie w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym REGENT odbyło się spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw, które realizowałaby projekty na terenie obszaru Kanału Wieprz-Krzna.

Konferencja dla Partnerstwa

Zarządzenie Nr 2.2014 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zarządzenia, wykaz nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 stycznia 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na XLI sesję Rady

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2013 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego. W 2013 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na litr oleju. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.
Do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Oświadczenie wnioskodawcy - format pdf
Oświadczenie wnioskodawcy - format doc

Informacje na temat akcyzy w roku 2014

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2014 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie realizacji zadań w roku 2014
Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
Ogłoszenie konkursu
Oferta realizacji - pdf
Oferta realizacji - doc
Wzór sprawozdania z realizacji zadań
Oświadczenie o likwidacji
Oświadczenie o niewystępowaniu podwójnego finansowania


Bezpłatne badania mammograficzne 2014 Bezpłatne badania mammograficzne 2014