Czwartek, 13 grudnia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2015 r. oraz o stawce zwrotu podatku

Pełna treść informacji

W dniu 13 stycznia 2015 roku ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej strefy ekonomicznej. Dzięki temu dokumentowi grunty położone w miejscowości Pawłów na działkach nr 1465,1234/5, 1234/10 na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny zostały oficjalnie włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Na terenie gminy utworzona została nowa Podstrefa Rejowiec Fabryczny. Cały obszar o powierzchni 27,10 ha jest już w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczony jako teren przemysłowy z możliwością budowy składów, usług, budownictwa produkcyjnego. Jest on w pełni uzbrojony w media, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i bliskość krajowej "12" stwarza doskonałe warunki do inwestowania.
Przynależność do SSE Mielec pozwoli na zwiększenie atrakcyjności naszego regionu w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i utworzenia nowych miejsc pracy. Tereny te w 2014 roku zdobyły I miejsce w województwie lubelskim w konkursie "Grunt na Medal".
Utworzenie podstrefy SSE Mielec w Pawłowie jest ukoronowaniem wieloletnich starań Samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny w postaci gromadzenia gruntów komunalnych, zmian w Planie Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego, inwestycji w zakresie uzbrojenia technicznego ww. terenu. Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza inwestorów oraz zainteresowane osoby i firmy.

Osoba do kontaktu P. Emilia Ciechomska - Kierownik Referatu Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa,P. Anita Świąder - Referent Referatu Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Szczegółowy tekst rozporządzenia
Materiał filmowy na temat w Panoramie Lubelskiej z dnia 19 stycznia godz 18:30

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje IV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 stycznia 2015 r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminarzu zebrań wiejskich - wyborczych.

Terminarz wyborów 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2014 r. o godzinie 1000w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje informację o zmianach godzin urzędowania członków Gminnej Komisji w roku 2015.

Nowe godziny pracy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 66.2014 z dnia 05 grudnia 2014 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

UWAGA !!

Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje najemców na nowo wybudowane gabinety lekarskie mieszczące się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Lisznie o powierzchni użytkowej 23,8 m2 oraz 28,4 m2.

Poszukiwani najemcy nowo wybudowanych obiektów lekarskich

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje II sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 05 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, przy ul. Lubelskiej nr 16

II Sesja Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje I sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 01 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, przy ul. Lubelskiej nr 16

I Sesja Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Konkurs rozstrzygnięty Konkurs rozstrzygniętyW dniu 14 listopada w Lublinie został rozstrzygnięty konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości organizowanym przez Konfederację Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan". Gmina Rejowiec Fabryczny za swoją działalność pro inwestorską otrzymała wyróżnienie w kategorii Gmina Mała.

Konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości rozstrzygnięty

Gmina Rejowiec Fabryczny repezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do

składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Rejowiec Fabryczny
Oferty należy składać do dnia 5 grudnia 2014 r.
na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. lubelska 16, pok. nr 3 - sekretariat 22-170 Rejowiec Fabryczny
Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:
"OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY"

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych

Niedawno, bo 27 października 2014 r. cieszyliśmy się z przyznanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych tytułu "Grunt na Medal" za zajęcie I miejsca w województwie lubelskim dla terenów przemysłowych w Pawłowie, a już mamy drugą, bardzo pozytywną informację.
6 listopada 2014 r. Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował włączenie 27 ha gruntów w Pawłowie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Dzięki staraniom Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Rady Gminy Rejowiec Fabryczny i pracowników Urzędu Gminy, przy znaczącym poparciu Posła Grzegorza Raniewicza oraz Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego otwiera się szansa na nowe inwestycje i miejsca pracy na terenie Gminy.
Cały teren jest już w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczony jako teren przemysłowy z możliwością budowy składów, usług, budownictwa produkcyjnego, itp. Jest on w pełni uzbrojony w media, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i bliskość krajowej "12" stwarza doskonałe warunki do inwestowania.
Materiał filmowy na ten temat w "Panoramie Lubelskiej" do obejrzenia tutaj.

Komitet Stały Rady Ministrów 6 listopada 2014 r. zaakceptował rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec o 27 ha terenów położonych w Pawłowie w naszej Gminie. Poniżej prezentujemy mapkę z zaznaczonymi terenami strefy ekonomicznej.

Mapa terenów strefy ekonomicznej

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje LI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 13 listopada 2014 r. o godzinie 1200w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

LI Sesja Rady Gminy Rejowiec

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczzny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rejowiec Fabryczny: Działka oznaczona numerem 164/1 obszaru 0,0897 ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja.

Treść przetargu

Grunt na medal 2014 Grunt na medal 201427 października 2014 roku Warszawie w Polonia Palace Hotel (ul. Aleje Jerozolimskie) nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród laureatom. W konkursie wzięło udział 136 gmin z całej Polski z czego wyłoniono 16 laureatów, po jednym z każdego województwa. Z województwa lubelskiego zwyciężyła Gmina Rejowiec Fabryczny, która posiada "Grunt na medal" w miejscowości Pawłów.

Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal"

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje L sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 października 2014 r. o godzinie 900w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Zaproszenie na sesję

Konkurs Przyjazna Wies Konkurs Przyjazna Wies Gmina Rejowiec Fabryczny w 2014 r. po raz kolejny przystąpiła do VI edycji konkursu "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Przyjazna Wieś 2014

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje.
Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 30 października br. do godziny 1530. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl. Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 31 października 2014r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.
W załaczeniu:
• Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji
• Formularz konsultacji projektu uchwały
• Projekt uchwały programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny z organizacjami porzrządowymi