Czwartek, 21 marca 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

 

2 czerwca w Lublinie odbyła się Gala finałowa konkursu Promocji Gmin „BUSINESS excellence” organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu.

IMGP4152 IMGP4152 

 

 

zbiorka opon1

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rejowiec Fabryczny”.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.  

 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 133 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje VII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 11 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00 w świetlicy w Kaniem.

Czytaj więcej

 
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców gminy o najbliższych badaniach rolnych, jakie zostaną  przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny  w wylosowanych gospodarstwach rolnych.
 
 
plakat badania rolne1 
 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (2 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XIV Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody".

 

Ogłoszenie o próbach alarmowych Ogłoszenie o próbach alarmowych

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach: Pawłów, Wólka Kańska, Krasne, Liszno i Kanie-Stacja                                                

>> więcej 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza terminarz wyborów do Izb Rolniczych w 2015 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Rejowiec Fabryczny na okres 10 lat.

Treść informacji o przetargu

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje VI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Przeczytaj całą treść zaproszenia

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2015 roku.

Pełne wyniki konkursu

Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych

Poniżej publikujemy treść listu Prezesa KRUS Artura Brzóski skierowanego do rolników.

Treść listu do pobrania

"Ogólnopolski Dzień Trzeźwości obchodzony jest w pierwszy poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. W roku 2006 w Skierniewicach Ogólnopolskie Porozumienie Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich "Polska Rada Ruchu Abstynenckiego" w 2006 roku przy wsparciu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie postanowiło reaktywować Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.
Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który w roku 2015 przypada na dzień 30 marca, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym organizuje w tym dniu dodatkowy dyżur członków komisji w godz. 1530 - 1630. Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny pokój Nr 3.
W trakcie dyżuru będą udzielane porady i informacje w zakresie lecznictwa odwykowego, profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie".

Informacje o dyżurze

Od 1 marca 2015 obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas.
Wzór nowego dowodu można obejrzeć tutaj

Informacje o nowych dowodach osobistych

Nabór wniosków na realizacje nowych pokryć dachowych Nabór wniosków na realizacje nowych pokryć dachowych


• Informacje o naborze wniosków
Wzór wniosku o dofinansowanie

W związku z trwającymi pracami nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego i Programy Rozwoju Gmin na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Obszaru Funkcjonalnego "Zbiornik Wodny Oleśniki" do dnia 18.03.2015r. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego programu rozwoju gminy do 2020 r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju obszaru funkcjonalnego i gminy na lata 2014-2020.
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
• Ankieta dostepna jest tutaj.