Poniedziałek, 21 października 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że decyzją budżetową Nr 143 Wojewody Lubelskiego szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Rejowiec Fabryczny otrzymały wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –„Książki naszych marzeń” .

Wysokość kwot dofinansowania wynosi :

-Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie 1300,00zł

- Szkoła Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie 1300,00zł. 

 

 

 

W celu uniknięcia nieporozumień przypominamy wyborcom, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokali wyborczych, iż w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – zmiana wskazań zegarów z godziny 300 na godzinę 200.

 

Informację o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25.X.2015r. można zobaczyc tutaj.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza ustny i nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny, położonych w miejscowościach Krasne, Kanie, Wólka Kańska.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 16 października   2015 r. o godzinie 9 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a

 

Dnia 5 października 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Regent” w Pawłowie odbył się Konwent Wójtów Powiatu Chełmskiego, którego organizatorem i gospodarzem był Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Pawłów.

 

Wykaz

 

Firma GD SP. z o.o., informuje, że posiada na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kanie- Stacja. Jest właścicielem trzech działek: 147/4 o pow. 0,5752 ha zabudowanej halą o pow. 1000 m2 , dz. 141/2 o pow. 0,0369 ha oraz działki 140/5 o pow. 0,0183 ha. Wymienione działki według MPZP Gminy Rejowiec Fabryczny znajdują się w zabudowie jednorodzinnej, terenach pod usługi, obiekty produkcyjne, składy, magazyny. Do działek doprowadzone jest przyłącze wodne, oraz energii elektrycznej o mocy 400 kW. Nieruchomość leży w pobliżu stacji kolejowej. Do działek prowadzi utwardzona droga – dojazd jest możliwy z obu stron. Budynki znajdujące się na terenie mogą być wykorzystane jako magazyn lub jako hala produkcyjna po uprzednim wyposażeniu.

 

 

W dniu 27 września Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Kańskiej wzieło udział w 17 edycji Święta Jesieni w Kazimierzu Dolnym. Uroczystość ta organizowana była przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 

azbest owiadczenieloga1 azbest owiadczenieloga1

 

 

gok gok

 

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy ustny i nieograniczony przetarg na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rejowiec Fabryczny, położoną w miejscowości Pawłów. Tereny znajdują się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Rejowiec Fabryczny.

 

    Ogłoszenie o przetargu-Pawłów

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju - Punkty konsultacyjne

Informujemy, że w związku z pracami nad Lokalną Strategią rozwoju na lata 2016 – 2022 w każdej gminie członkowskiej zostały uruchomione punkty konsultacyjne, w których mieszkańcy mogą otrzymać wszelkie informacje dotyczące LSR, zapoznać się z projektami dokumentów oraz zgłosić uwagi i propozycje przedsięwzięć. 

 

Plakat 

 

 

 W związku z tym, że działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w Polsce przedstawiają wiele braków, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych –Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków przynajmniej wobec własnych pacjentów. Cegłą łatającą wyrwę w murze profilaktyki ma być PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów.

 

 

 

ZBIRKA ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH ZBIRKA ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH

 

onkologia

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rejowiec Fabryczny".

 

Obwieszczenie z uzasadnieniem

 

Informujemy, że na zlecenie Gminy Rejowiec Fabryczny opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rejowiec Fabryczny. Celem opracowania planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno- energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zuzycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Z treścią planu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pok. nr. 7 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 Dnia 6 września 2015 r. w miejscowości Wólka Kańska, Gminy Rejowiec Fabryczny odbyły się dożynki gminno-parafialne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej w Wólce Kańskiej, którą odprawił Ks. Kanonik Stanisław Furlepa, Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem, Homilię wygłosił Ks. Kanonik Wiktor Łopuch - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Pawłowie.

 

Z okazji obchodów w dniu 9 września  2015 r.  Światowego Dnia FAS czyli  Alkoholowego Zespołu Płodowego  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  rozpoczyna  akcję  profilaktyczną w zakresie edukacji mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny  pod hasłem "Ciąża bez alkoholu". Informacje w ww. temacie  dostępne będą na stronie internetowej gminy (materiały pod poniższym komunikatem)  oraz tablicach sołeckich. Zachęcamy mieszkańców gminy do zapoznania się z materiałami.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje X sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 września  2015 r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.    

Czytaj więcej ...