Czwartek, 20 września 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowościach Kanie-Stacja i Wólka Kańska.
• Wykaz - Kanie Stacja
• Wykaz - Wólka Kańska

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
* działki Nr 87 obszaru 0,6303 ha. położonej w miejscowości Liszno-Kolonia
* działki Nr 135 obszaru 0,0648 ha. położonej w miejscowości Józefin
* działki Nr 373/2 obszaru 0,2203 ha. położonej w miejscowości Liszno

Pełna treść przetargu

Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CCXLV/5122/2014 w sprawie przyjęcia programu "Regionalna Karta Dużej Rodziny". Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne (wychowujące troje i więcej dzieci) chętne do wzięcia udziału w Programie, w tym rodziny zastępcze, bez względu na kryterium dochodowe.
Karta będzie uprawniała rodziny wielodzietne do korzystania z ulg wprowadzonych przez jednostki Samorządu Województwa Lubelskiego, jednostki podległe Samorządom Lokalnym oraz instytucje i firmy zewnętrzne, które wyrażą wolę przystąpienia do Programu i podpiszą stosowne porozumienia.

Regionalna Karta Dużej Rodziny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• Trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Działka oznaczona numerem 316/34 obszaru 0,1141ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja
• Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Działka oznaczona numerem 269 obszaru 0,30 ha. położona w miejscowości Kanie
• Trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - Działka oznaczona numerem 316/41 obszaru 0,1131ha położona w miejscowości Kanie-Stacja

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Dożynki Gminno-Parafialne Liszno 2014 Dożynki Gminno-Parafialne Liszno 2014

W ramach projektu systemowego pt.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Rejowiec Fabryczny" od 1 maja 2014 roku do 30 września 2014 roku zostanie doposażony plac zabaw dla dwóch oddziałów przedszkolnych; przy Szkole Podstawowej w Lisznie oraz plac zabaw dla Szkoły Filialnej w Krasnem. W szkołach tych oraz w Szkole Podstawowej w Pawłowie będą dostosowane toalety do potrzeb dzieci młodszych, zostaną wyposażone sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt ICT.

Pełna treść ogłoszenia

Dyrekcja Szkoły Filialnej w Krasnem podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego "Bajeczne Przedszkole" w Krasnem.

Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2014 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego
Do pobrania:
• Oświadczenie
• Wniosek

Informacje na temat akcyzy za rok 2014

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 04.08.2014 do 25.08.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny - ul. Lubelska 16, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kanie gnm. Rejowiec Fabryczny.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na XLVI sesję Rady

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje plan organizacji XIII Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody" z zaznaczonymi miejscami handlu i parkowania. Powiększenie - po kliknięciu w obraz mapy.

Plan organizacyjny XIII Jarmarku Pawłowskiego Plan organizacyjny XIII Jarmarku Pawłowskiego

3 sierpnia 2014 r. - Rynek w Pawłowie rusza kolejny XIII Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody. Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody organizowany w ramach projektu "Odkrywamy na nowo stare rzemiosła" dofinansowanego w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rusza XIII Jarmark Pawłowski Rusza XIII Jarmark Pawłowski

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1337 obszaru 2,73 ha położonej w miejscowości Pawłów.

II Przetarg nieograniczony w Pawłowie

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór uzupełniający do Projektu "Bajeczne Przedszkole" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu można pobrać tutaj.

Nabór do projektu "Bajeczne Przedszkole"

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 14 lipca 2014 r. do 04 sierpnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 oraz na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Liszno, Józefin i Liszno-Kolonia, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 82-5664-545, e-mail: geodezja@ug.rejowiec.pl

Wykaz nieruchomości w Liszno, Józefin i Liszno-Kolonia

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniu 8.07.2014 w godzinach od 800 do 1600 będzie przerwa w dostawie prądu do budynku administracyjnego urzędu.
Z tego względu działalność Urzędu będzie ograniczona.

W niedzielę 22 czerwca br. w sołectwie Liszno-Kolonia odbyło się uroczyste zakończenie projektu społeczno-edukacyjnego pn."Zapomniane rzemiosło: kowalstwo" realizowanego na terenie wsi Liszno-Kolonia przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI".

Zapomniane rzemiosło - kowalstwo. Zakończenie projektu

Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Zawody sportowo-pożarnicze 2014 Zawody sportowo-pożarnicze 2014 Dnia 8 czerwca 2014 roku odbyły się na boisku sportowym w Wólce Kańskiej międzygminne zawody sportowo- pożarnicze, w których brały udział drużyny z gmin: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny. Gospodarzami zawodów byli strażacy ochotnicy z Wólki Kańskiej.

Zawody sportowo - pożarnicze w Wólce Kańskiej