Środa, 24 kwietnia 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

projekt zs liszno1 projekt zs liszno1

 

Wój Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pawłów oznaczonej numerem działki 1337 obszaru 2,73 ha.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

INFORMACJA

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2015r. /data wpływu 25.11.2015r./ dotyczącego protestu przeciwko planom likwidacji Zespołu Szkół w Lisznie, w którym funkcjonuje oddział przedszkolny i przedszkole oraz przeciwko przekazaniu placówki podmiotowi niepublicznemu informujemy, że Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny nie ma planów reorganizacji , przekazywania czy likwidacji Zespołu Szkół w Lisznie.

Wójt Gminy Zdzisław Krupa

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Maziarz

 

Na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl dostępne są poradniki na temat uczestnictwa i współpracy w projekcie Karta Dużej Rodziny. Więcej na temat - jak zostac partnerem projektu można znaleźć tutaj

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ustala dzień 24 grudnia 2015 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

Czytaj więcej

 

25 listopada 2015 r. ruszyła międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, zainicjowana na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Akcja rozpoczyna się właśnie w dniu 25 listopada , w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia - Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Wybór tych dat ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

 

Informacja do pobrania

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 listopada 2015 r. o godzinie 9 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a    

 

 

Polska-Rejowiec Fabryczny: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 215-391829

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

 

 

Od 5 do 30 listopada Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. 

Więcej na ten temat - po kliknięciu w obrazek.

 

logo nfz

 

obywatel slider

 

 

osp osp

 

Plakat1 Plakat1 

Osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w 2016 r. mogą otrzymać dotację na pokrycie kosztów związanych z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (eternit) w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać od 2 do 27.XI.2015 r. w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, pokój nr 7.

 

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

 

1. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będącego przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)

2. Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych przed 6.05.2004 r.)

 

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny lub poniżej:

Wniosek

Oświadczenie wykonawcy

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu).

 

 Kontynuując, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, działania w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz wspierających bezpieczeństwo drogowe i publiczne Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieszcza informację o najnowszej Kampanii Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Alkohol i kluczyki? Wykluczone!”.

 

Informacja o najnowszej Kampanii

 

 Komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący wycofanai się ze sprzedazy warzyw i owoców

 

Treść komunikatu

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi ustny i nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Rejowiec Fabryczny połozych w miejscowościach Liszno i Pawłów.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Informujemy o trwających konsultacjach w zakresie opracowanai Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S12. Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowej do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że decyzją budżetową Nr 143 Wojewody Lubelskiego szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Rejowiec Fabryczny otrzymały wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –„Książki naszych marzeń” .

Wysokość kwot dofinansowania wynosi :

-Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie 1300,00zł

- Szkoła Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie 1300,00zł. 

 

 

 

W celu uniknięcia nieporozumień przypominamy wyborcom, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokali wyborczych, iż w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – zmiana wskazań zegarów z godziny 300 na godzinę 200.

 

Informację o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25.X.2015r. można zobaczyc tutaj.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza ustny i nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny, położonych w miejscowościach Krasne, Kanie, Wólka Kańska.

 

Ogłoszenie o przetargu