Czwartek, 18 lipca 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Informujemy o tegorocznych obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r. Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem zrodziła się W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

Poniżej materiały informacyjne akcji oraz lista punktów pomocy na terenie województwa lubelskiego.

 

Plakat     Ulotka    Punkty Konsultacyjne w województwie lubelskim

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Pawłów (dz. 1203/2), Liszno (dz. 76), Krasne (449)

 

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości połozonych na terenie miejscowości Krasne (dz. 179/1), Kanie-Stacja ( dz.316/53).

 

Ogłoszenie o przetargu

Informuję, że Rada Gminy Rejowiec Fabryczny zamierza podjąc uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyzszym, osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia swoich gruntów, proszone są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 29.02.2016 r. Nadmieniam, że wcześniej złożone wnioski zostaną rozpatrzone podczas tej zmiany Planu.

 

Konsultacje Liszno1 Konsultacje Liszno1                                  Konsultacje Paww1 Konsultacje Paww1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2016 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie informuje, że w bieżącym roku na lubelszczyźnie zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

 

plakat plakat

 

 

Urzad Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że do dnia 29 lutego mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny moga składać ankiety dotyczące udziału w projekcie montażu instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

 

Deklaracje należy składać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Ankieta wersja pdf

Ankieta - wersja edytowalna  

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2016 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

 

W 2016 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 12 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a

Czytaj więcej...

 

LISZNO LISZNO

 

W trakcie Uroczystej XIII Sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zostały wręczone medale "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" przez Panią Elżbietę Prus z Chełmskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego .

 

 

            Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka.

Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 29 grudnia 2015 roku świętowali swoje „Złote Gody” w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie na XII uroczystej Sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny.

Przed kierownikiem USC, w obecności świadków - w roku 1965 złożyli Oni oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, wypowiadając słowa przysięgi składanej przez młode pary do dziś, a mianowicie: „Świadomi prawi obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujemy w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne szczęśliwe i trwałe.”

 

 

Bezpłatne porady prawne w 2016 r. 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

  • osoby, które ukończyły 65 lat,

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

  • kombatanci,

  • weterani,

  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Mieszkańcy miasta i gminy Rejowiec Fabryczny będą mogli skorzystać z dostępu do usług prawnika we wtorki, w godzinach 13.00 – 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”, ul. Lubelska 24A.

Od poniedziałku do piątku z porad prawnych można będzie również skorzystać w  Starostwie Powiatowym w Chełmie: III piętro pok. 350, w godzinach 8.00 – 12.00. 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie-Stacja i Krasne

 

Wykaz

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2015 r. o godzinie 11 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a  

 

Czytaj więcej ..

                                                                                                                                                     

           Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny z satysfakcją  informuje, że  w dniu 10 grudnia 2015 r. został podpisany akt notarialny – umowa przeniesienia własności  nieruchomości  niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1234/12 o obszarze 0,80 ha. położonej w miejscowości Pawłów , gm. Rejowiec Fabryczny włączonej do Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Rejowiec Fabryczny . Nabywcą w/w nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  KORPAL z siedzibą w Krasnem w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

        Zapraszamy zainteresowanych inwestowaniem w Gminie Rejowiec Fabryczny do naszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Pawłów.

 

projekt zs liszno1 projekt zs liszno1

 

Wój Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pawłów oznaczonej numerem działki 1337 obszaru 2,73 ha.

 

Ogłoszenie o przetargu