Piątek, 25 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Dzień Kobiet Liszno Dzień Kobiet Liszno Dzień Kobiet Pawłów Dzień Kobiet Pawłów

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny - położonych w miejscowościach Wólka Kańska i Krasne.

Ogłoszenie o przetargu

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 23-28 lutego br. organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mieć możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa i informacji udzielanego przez specjalistów w trakcie codziennych dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach tych będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę 23 lutego w godzinach od 10.00 do 13.00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" podmiotów takich jak prokuratorzy, prawnicy, psychologowie, kuratorzy i inni.
Poniżej zamieszczamy informację o podmiotach biorących udział w akcji na terenie Województwa Lubelskiego m.in. w Chełmie i Krasnymstawie. Szczegółowa lista tych podmiotów dostępna jest na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl


• Lista osób dyżurujących - woj. lubelskie
• Lista osób dyżurujących - siedziba główna Lublin

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rejowiec Fabryczny - Działka oznaczona numerem 135 obszaru 0,0648 ha. położona w miejscowości Józefin

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 7.2015 z dnia 12 lutego
2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Pełna treść zarządzenia

Od dnia 16 czerwca 2014 r. w ramach rządowego programu rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty bezterminowo, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. W Gminie Rejowiec Fabryczny od początku trwania programu o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyło wnioski 40 rodzin wśród których skorzysta 215 osób. Zachętą dla wielu rodzin korzystajacych z programu jest oferowany system zniżek. Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny gwarantująca zniżki na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych, 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych w pociągach osobowych i pospiesznych oraz ulgi w opłacie paszportowej 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
Rodziny, które chcą uzyskać Kartę Dużej Rodziny zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16, pok Nr 11 tel. 82 566-42-11.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III" jest realizowany w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 34 Gmin i 2 Powiatów Województwa Lubelskiego w latach 2013-2015 i finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 68 gospodarstw domowych z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST m.in. szkoły.
Od 17 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie rozpoczną się szkolenia komputerowe dla osób uczestniczących w projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Do pobrania:

• Zarządzenie Wójta Gminy
• Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
• Ogłoszenie konkursu
• Wzór oferty
• Wzór sprawozdania
• Oświadczenie o likwidacji
• Oświadczenie o niewystępowaniu podwójnego finansowania

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2015 r. oraz o stawce zwrotu podatku

Pełna treść informacji

W dniu 13 stycznia 2015 roku ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej strefy ekonomicznej. Dzięki temu dokumentowi grunty położone w miejscowości Pawłów na działkach nr 1465,1234/5, 1234/10 na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny zostały oficjalnie włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Na terenie gminy utworzona została nowa Podstrefa Rejowiec Fabryczny. Cały obszar o powierzchni 27,10 ha jest już w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczony jako teren przemysłowy z możliwością budowy składów, usług, budownictwa produkcyjnego. Jest on w pełni uzbrojony w media, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i bliskość krajowej "12" stwarza doskonałe warunki do inwestowania.
Przynależność do SSE Mielec pozwoli na zwiększenie atrakcyjności naszego regionu w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i utworzenia nowych miejsc pracy. Tereny te w 2014 roku zdobyły I miejsce w województwie lubelskim w konkursie "Grunt na Medal".
Utworzenie podstrefy SSE Mielec w Pawłowie jest ukoronowaniem wieloletnich starań Samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny w postaci gromadzenia gruntów komunalnych, zmian w Planie Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego, inwestycji w zakresie uzbrojenia technicznego ww. terenu. Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza inwestorów oraz zainteresowane osoby i firmy.

Osoba do kontaktu P. Emilia Ciechomska - Kierownik Referatu Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa,P. Anita Świąder - Referent Referatu Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Szczegółowy tekst rozporządzenia
Materiał filmowy na temat w Panoramie Lubelskiej z dnia 19 stycznia godz 18:30

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje IV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 stycznia 2015 r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminarzu zebrań wiejskich - wyborczych.

Terminarz wyborów 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2014 r. o godzinie 1000w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje informację o zmianach godzin urzędowania członków Gminnej Komisji w roku 2015.

Nowe godziny pracy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 66.2014 z dnia 05 grudnia 2014 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

UWAGA !!

Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje najemców na nowo wybudowane gabinety lekarskie mieszczące się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Lisznie o powierzchni użytkowej 23,8 m2 oraz 28,4 m2.

Poszukiwani najemcy nowo wybudowanych obiektów lekarskich

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje II sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 05 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, przy ul. Lubelskiej nr 16

II Sesja Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje I sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 01 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, przy ul. Lubelskiej nr 16

I Sesja Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Konkurs rozstrzygnięty Konkurs rozstrzygniętyW dniu 14 listopada w Lublinie został rozstrzygnięty konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości organizowanym przez Konfederację Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan". Gmina Rejowiec Fabryczny za swoją działalność pro inwestorską otrzymała wyróżnienie w kategorii Gmina Mała.

Konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości rozstrzygnięty

Gmina Rejowiec Fabryczny repezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do

składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Rejowiec Fabryczny
Oferty należy składać do dnia 5 grudnia 2014 r.
na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. lubelska 16, pok. nr 3 - sekretariat 22-170 Rejowiec Fabryczny
Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:
"OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY"

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych