Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2015 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

 

 

Projekt pn. „STRÓJ LUDOWY – ŹRÓDŁO TRADYCJI” jest projektem społeczno -kulturalnym , którego głównym celem jest upowszechnienie kultury ludowej odwołującej się do lokalnych tradycji , promocja lokalnego zespołu „ECHO” a także promocja pozytywnych postaw mieszkańców naszej Gminy. 

 

 

Infooprojekcie Infooprojekcie

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje IX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 31 lipca  2015 r. o godzinie 14 00 w świetlicy w Kaniem.

 

XIV Jarmark Pawowski Gince zawody

 

W styczniu 2015 r. Gmina Rejowiec Fabryczny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Odpowiedzialny Kierowca 2015”. Jej celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze - znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi. Na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny kampania realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , zaś jej bezpośrednim realizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

zaproszenie 11 zaproszenie 11

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza II przetarg ma dzierżawę gruntów położonych na terenie miejscowości Kanie i Toruń na okres 10 lat .

 

Czytaj więcej...

 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

 

Dopalacze naFB Dopalacze naFB 

 

 

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje dokumenty związane z XIV Jarmarkiem Pawłowskim - Ginące Zawody:

 

* Regulamin imprezy  

* Uchwała Rady Gminy o opłacie targowej 

* Regulamin konkursu " O Złotą Chochlę  

* Karta zgłoszeniowa do konkursu 

* regulamin konkursu na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonywania dawnych zawodów  

 

Plan organizacji Jarmarku Pawłowskiego 

 

Jarmark Jarmark

 

 

harmonogram

 

Kino.krzywa1

 

Gmina Rejowiec Fabryczny przystąpiła do projektu „Misja Przyroda- Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” finansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej. 

Celem projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje VIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 1o lipca  2015 r. o godzinie 12,00 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.    

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia o  pierwszych  ustnych , nieograniczonych przetargach na nieruchomości stanowiące  własność Gminy Rejowiec Fabryczny , położone w miejscowościach : Pawłów, Liszno, Kanie-Stacja , Wólka Kańska i Krasne ."

* Przetarg - działka Liszno

* Przetarg - działka Kanie - Stacja 

* Przetarg - działka Krasne 

* Przetarg - działka Wólka Kańska 

* Przetarg - działka Pawłów

 

 

 

dofinansowanie

 

 

naglowek1 naglowek1 

 

 

 

Obwieszczenie1 

 

 

2 czerwca w Lublinie odbyła się Gala finałowa konkursu Promocji Gmin „BUSINESS excellence” organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu.

IMGP4152 IMGP4152 

 

 

zbiorka opon1

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rejowiec Fabryczny”.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.  

 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 133 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.