Czwartek, 13 grudnia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r. Wnioski można składać w terminie od 06.06.2016 r. do 10.06.2016 r.

 

W dniu 28 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbyły się eliminacje gminne konkursu wiedzy prewencyjnej „JESTEM BEZPIECZNY” . Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie już po raz szesnasty zorganizowała konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu „Jestem Bezpieczny” jest :

- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach ,z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,

- rozwijanie postaw umożliwiających unikanie ,zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw

- zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dnia 29 kwietnia w Pawłowie. Wiecęj informacji na plakatach.

       

                            MOBILNE MOBILNEplakat plakat

 

Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje właściciela psa, który obecnie znajduje się na terenie Pawłowa.  Jeśli ktoś rozpoznaje czworonoga ze zdjęcia prosimy o kontakt pod nr tel. 82 566 45 45.

 

IMGP5568 IMGP5568     IMGP5569 IMGP5569

 

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o dofinansowanie

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpiośrednich za 2016 r.

 

Komunikat

 

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, iż zgłosiła do konkursu pn. „NESTLÉ PORUSZA POLSKĘ” dwie lokalizacje: - Mieszkanie Chronione w Gołębiu lub Skwer Rodzinny w Gołębiu.

Obie lokalizacje zostały zakwalifikowana do II etapu głosowania, który rozpoczął się 5 kwietnia i będzie trwał do 06 lipca!

 

Nestle NPP plakatA41 Nestle NPP plakatA41 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej miejscowości wykaz nieruchomości do sprzedaży położonych w miejscwości Krasne i Kanie-Stacja

 

Wykaz

 

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że od dnia 06.04.2016 r. rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją budynków mieszkalnych w ramach realizacji projektu „Kolektory słoneczne dla ciepłej wody”.

 Inwentaryzacje przeprowadzać będą pracownicy firmy MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko, ul. Żeromskiego 45a Chełm:

  1. Pan Sobel Kamil

  2. Pan Stoparek Tomasz

  3. Pan Sołonynko Grzegorz

  4. Pan Szymala Piotr

  5. Pan Rosolak Wiesław

  6. Pan Bajko Zbigniew

Projektanci odwiedzający mieszkańców będą się legitymować imiennymi upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.

Projektanci przed odwiedzeniem Państwa domu uzgodnią telefonicznie termin wizyty.

Podczas inwentaryzacji nie będą pobierane żadne opłaty, ani podpisywane umowy.

Właściciel budynku będzie musiał podpisać Ankietę doboru systemu kolektorów słonecznych oraz protokół konieczności dla beneficjenta ( właściciela ) na temat dostosowania obiektu do montażu instalacji solarnych.

W celu usprawnienia prac ankieterom prosimy państwa o :

  • umieszczenie w miejscu widocznym tabliczki (lub kartki) z numerem domu

  • przygotowanie wejścia na strych i do piwnicy

  • obecność dorosłej osoby, która jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie kolektorów

  • zabezpieczenie biegających luzem psów.

 

 

 

Program „Rodzina 500 plus"

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, póz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195X Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymająje również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 +" są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., ustalenie i wypłata świadczenia następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 01.07.2016r. nabędzie prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca w którym złożyła wniosek.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od dnia 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

W Gminie Rejowiec Fabryczny wnioski przyjmuje i odpowiada za realizację programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 16 w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 82 5663144, e-mail: gops@reiowiec.pl. Informacje na temat programu i druki wniosku wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym w zakładce Jednostki Organizacyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

 

Do pobrania:

Informacja o programie

Jak złożyć wniosek?

 

Zbiorka odpadow wielkogabarytowych1 Zbiorka odpadow wielkogabarytowych1

Gmina Rejowiec Fabryczny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty odnośnie dokumentacji projektowej dot. Kolektory dla ciepłej wody użytkowej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w 2016 r. mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach lub posesjach ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny w dniach 18 – 29.04.2016 r.

 

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

1. Kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będącego przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)

2. Kserokopię oświadczenia wykonawcy demontażu (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 6.05.2004 r.)

 

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy lub poniżej.

1. Wniosek

2. Oświadczenie

 

zyczenia witeczne

 

Listownik1 Listownik1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dziąłke o numerze ewidencyjnym 316/53 położonej w miejscowości Kanie Stacja

 

Informacja Wójta o rozstrzygnięciu przetargu 

 
Misją projektu marka "Lubelskie" jest wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny poprzez spójny system promocji renomowanych produktów i usług regionu.
Głównym celem projektu marka "Lubelskie" jest promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego poprzez nadawanie im zastrzeżonego znaku towarowego - Marki Regionalnej "Lubelskie", będącego symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko. Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do zapoznania się z regulaminem projektu oraz udziału w projekcie.
 

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości ,który w roku 2016 przypada na dzień 21 marca, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym oraz Klub Abstynenta „Krokus” w Rejowcu Fabrycznym organizują w tym dniu dyżur w godz. :

- 15.30 – 16.30 – Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym - Punkt Konsultacyjny pokój Nr 3,

- 16.00 – 17.00 - siedziba Klubu Abstynenta Krokus – Rejowiec Fabryczny ul. Mickiewicza przy Warsztatach Terapii Zajęciowej (wejście z prawej strony).

W trakcie dyżuru będą udzielane porady i informacje w zakresie lecznictwa odwykowego ,profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

plakat dzien trzezwosci plakat dzien trzezwosciWszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Gmina Rejowiec Fabryczny przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zadania "Kolektory dla ciepłej wody użytkowej:

Zapytanie ofertowe

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2016 roku

Czytaj więcej ...