Niedziela, 25 marca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

azbest owiadczenieloga1 azbest owiadczenieloga1

 

 

gok gok

 

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy ustny i nieograniczony przetarg na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rejowiec Fabryczny, położoną w miejscowości Pawłów. Tereny znajdują się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Rejowiec Fabryczny.

 

    Ogłoszenie o przetargu-Pawłów

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju - Punkty konsultacyjne

Informujemy, że w związku z pracami nad Lokalną Strategią rozwoju na lata 2016 – 2022 w każdej gminie członkowskiej zostały uruchomione punkty konsultacyjne, w których mieszkańcy mogą otrzymać wszelkie informacje dotyczące LSR, zapoznać się z projektami dokumentów oraz zgłosić uwagi i propozycje przedsięwzięć. 

 

Plakat 

 

 

 W związku z tym, że działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w Polsce przedstawiają wiele braków, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych –Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków przynajmniej wobec własnych pacjentów. Cegłą łatającą wyrwę w murze profilaktyki ma być PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów.

 

 

 

ZBIRKA ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH ZBIRKA ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH

 

onkologia

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rejowiec Fabryczny".

 

Obwieszczenie z uzasadnieniem

 

Informujemy, że na zlecenie Gminy Rejowiec Fabryczny opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rejowiec Fabryczny. Celem opracowania planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno- energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zuzycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Z treścią planu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pok. nr. 7 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 Dnia 6 września 2015 r. w miejscowości Wólka Kańska, Gminy Rejowiec Fabryczny odbyły się dożynki gminno-parafialne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej w Wólce Kańskiej, którą odprawił Ks. Kanonik Stanisław Furlepa, Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem, Homilię wygłosił Ks. Kanonik Wiktor Łopuch - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Pawłowie.

 

Z okazji obchodów w dniu 9 września  2015 r.  Światowego Dnia FAS czyli  Alkoholowego Zespołu Płodowego  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  rozpoczyna  akcję  profilaktyczną w zakresie edukacji mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny  pod hasłem "Ciąża bez alkoholu". Informacje w ww. temacie  dostępne będą na stronie internetowej gminy (materiały pod poniższym komunikatem)  oraz tablicach sołeckich. Zachęcamy mieszkańców gminy do zapoznania się z materiałami.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje X sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 września  2015 r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.    

Czytaj więcej ...

 

Poniżej zamieszczamy informację o realizacji przez ARiMR pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę oraz dla producentów czarnej porzeczki.

 

Do pobrania:

Informacja o pomocy dla gospodarstw rolnych

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowościach Kanie i Wólka Kańska

 

Wykaz

 

 obwieszczenie obwieszczenie

 

 

 

Do pobrania:

Oświadczenie

 

 

dozynki dozynki

 

 

Informujemy, że w dniach 7-8 września 2015 Gmina Rejowiec Fabryczny będzie uczestnikiem Wschodniego Forum Gospodarczego Lub-Invest 2015. Celem naszego udziału w tym wydarzeniu jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami prowadzenia biznesu na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Zachęcamy do udziału w Forum oraz do zapoznania się z ofertą naszej firmy w trakcie rozmów B2B. Zgłoszenie uczestnictwa jest bezpłatne wystarczy zarejestrować się poprzez stronę www.lubinvest.lublin.eu

 

W zakładce Imprezy dodano fotorelację z XIV Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody"

Czytaj więcej ...

kino1 kino1

Informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny

Informacja o wyłączeniach energii elektrycznej