Poniedziałek, 19 marca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

Od 5 do 30 listopada Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. 

Więcej na ten temat - po kliknięciu w obrazek.

 

logo nfz

 

obywatel slider

 

 

osp osp

 

Plakat1 Plakat1 

Osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w 2016 r. mogą otrzymać dotację na pokrycie kosztów związanych z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (eternit) w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać od 2 do 27.XI.2015 r. w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, pokój nr 7.

 

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

 

1. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będącego przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)

2. Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych przed 6.05.2004 r.)

 

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny lub poniżej:

Wniosek

Oświadczenie wykonawcy

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu).

 

 Kontynuując, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, działania w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz wspierających bezpieczeństwo drogowe i publiczne Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieszcza informację o najnowszej Kampanii Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Alkohol i kluczyki? Wykluczone!”.

 

Informacja o najnowszej Kampanii

 

 Komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący wycofanai się ze sprzedazy warzyw i owoców

 

Treść komunikatu

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi ustny i nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Rejowiec Fabryczny połozych w miejscowościach Liszno i Pawłów.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Informujemy o trwających konsultacjach w zakresie opracowanai Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S12. Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowej do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że decyzją budżetową Nr 143 Wojewody Lubelskiego szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Rejowiec Fabryczny otrzymały wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –„Książki naszych marzeń” .

Wysokość kwot dofinansowania wynosi :

-Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie 1300,00zł

- Szkoła Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie 1300,00zł. 

 

 

 

W celu uniknięcia nieporozumień przypominamy wyborcom, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokali wyborczych, iż w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – zmiana wskazań zegarów z godziny 300 na godzinę 200.

 

Informację o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25.X.2015r. można zobaczyc tutaj.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza ustny i nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny, położonych w miejscowościach Krasne, Kanie, Wólka Kańska.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 16 października   2015 r. o godzinie 9 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a

 

Dnia 5 października 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Regent” w Pawłowie odbył się Konwent Wójtów Powiatu Chełmskiego, którego organizatorem i gospodarzem był Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Pawłów.

 

Wykaz

 

Firma GD SP. z o.o., informuje, że posiada na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kanie- Stacja. Jest właścicielem trzech działek: 147/4 o pow. 0,5752 ha zabudowanej halą o pow. 1000 m2 , dz. 141/2 o pow. 0,0369 ha oraz działki 140/5 o pow. 0,0183 ha. Wymienione działki według MPZP Gminy Rejowiec Fabryczny znajdują się w zabudowie jednorodzinnej, terenach pod usługi, obiekty produkcyjne, składy, magazyny. Do działek doprowadzone jest przyłącze wodne, oraz energii elektrycznej o mocy 400 kW. Nieruchomość leży w pobliżu stacji kolejowej. Do działek prowadzi utwardzona droga – dojazd jest możliwy z obu stron. Budynki znajdujące się na terenie mogą być wykorzystane jako magazyn lub jako hala produkcyjna po uprzednim wyposażeniu.

 

 

W dniu 27 września Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Kańskiej wzieło udział w 17 edycji Święta Jesieni w Kazimierzu Dolnym. Uroczystość ta organizowana była przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 

azbest owiadczenieloga1 azbest owiadczenieloga1

 

 

gok gok

 

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy ustny i nieograniczony przetarg na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rejowiec Fabryczny, położoną w miejscowości Pawłów. Tereny znajdują się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Rejowiec Fabryczny.

 

    Ogłoszenie o przetargu-Pawłów