Poniedziałek, 25 czerwca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, iż zgłosiła do konkursu pn. „NESTLÉ PORUSZA POLSKĘ” dwie lokalizacje: - Mieszkanie Chronione w Gołębiu lub Skwer Rodzinny w Gołębiu.

Obie lokalizacje zostały zakwalifikowana do II etapu głosowania, który rozpoczął się 5 kwietnia i będzie trwał do 06 lipca!

 

Nestle NPP plakatA41 Nestle NPP plakatA41 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej miejscowości wykaz nieruchomości do sprzedaży położonych w miejscwości Krasne i Kanie-Stacja

 

Wykaz

 

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że od dnia 06.04.2016 r. rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją budynków mieszkalnych w ramach realizacji projektu „Kolektory słoneczne dla ciepłej wody”.

 Inwentaryzacje przeprowadzać będą pracownicy firmy MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko, ul. Żeromskiego 45a Chełm:

 1. Pan Sobel Kamil

 2. Pan Stoparek Tomasz

 3. Pan Sołonynko Grzegorz

 4. Pan Szymala Piotr

 5. Pan Rosolak Wiesław

 6. Pan Bajko Zbigniew

Projektanci odwiedzający mieszkańców będą się legitymować imiennymi upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.

Projektanci przed odwiedzeniem Państwa domu uzgodnią telefonicznie termin wizyty.

Podczas inwentaryzacji nie będą pobierane żadne opłaty, ani podpisywane umowy.

Właściciel budynku będzie musiał podpisać Ankietę doboru systemu kolektorów słonecznych oraz protokół konieczności dla beneficjenta ( właściciela ) na temat dostosowania obiektu do montażu instalacji solarnych.

W celu usprawnienia prac ankieterom prosimy państwa o :

 • umieszczenie w miejscu widocznym tabliczki (lub kartki) z numerem domu

 • przygotowanie wejścia na strych i do piwnicy

 • obecność dorosłej osoby, która jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie kolektorów

 • zabezpieczenie biegających luzem psów.

 

 

 

Program „Rodzina 500 plus"

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, póz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195X Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymająje również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 +" są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., ustalenie i wypłata świadczenia następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 01.07.2016r. nabędzie prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca w którym złożyła wniosek.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od dnia 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

W Gminie Rejowiec Fabryczny wnioski przyjmuje i odpowiada za realizację programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 16 w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 82 5663144, e-mail: gops@reiowiec.pl. Informacje na temat programu i druki wniosku wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym w zakładce Jednostki Organizacyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

 

Do pobrania:

Informacja o programie

Jak złożyć wniosek?

 

Zbiorka odpadow wielkogabarytowych1 Zbiorka odpadow wielkogabarytowych1

Gmina Rejowiec Fabryczny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty odnośnie dokumentacji projektowej dot. Kolektory dla ciepłej wody użytkowej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w 2016 r. mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach lub posesjach ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny w dniach 18 – 29.04.2016 r.

 

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

1. Kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będącego przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)

2. Kserokopię oświadczenia wykonawcy demontażu (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 6.05.2004 r.)

 

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy lub poniżej.

1. Wniosek

2. Oświadczenie

 

zyczenia witeczne

 

Listownik1 Listownik1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dziąłke o numerze ewidencyjnym 316/53 położonej w miejscowości Kanie Stacja

 

Informacja Wójta o rozstrzygnięciu przetargu 

 
Misją projektu marka "Lubelskie" jest wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny poprzez spójny system promocji renomowanych produktów i usług regionu.
Głównym celem projektu marka "Lubelskie" jest promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego poprzez nadawanie im zastrzeżonego znaku towarowego - Marki Regionalnej "Lubelskie", będącego symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko. Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do zapoznania się z regulaminem projektu oraz udziału w projekcie.
 

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości ,który w roku 2016 przypada na dzień 21 marca, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym oraz Klub Abstynenta „Krokus” w Rejowcu Fabrycznym organizują w tym dniu dyżur w godz. :

- 15.30 – 16.30 – Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym - Punkt Konsultacyjny pokój Nr 3,

- 16.00 – 17.00 - siedziba Klubu Abstynenta Krokus – Rejowiec Fabryczny ul. Mickiewicza przy Warsztatach Terapii Zajęciowej (wejście z prawej strony).

W trakcie dyżuru będą udzielane porady i informacje w zakresie lecznictwa odwykowego ,profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

plakat dzien trzezwosci plakat dzien trzezwosciWszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Gmina Rejowiec Fabryczny przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zadania "Kolektory dla ciepłej wody użytkowej:

Zapytanie ofertowe

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2016 roku

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 18 marca 2016 r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem .

 

 

 

liszno dk1 liszno dk1

 

Rozkład jazdy autobusu

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu ,,Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na rozwój’’, które odbędzie się w dniu 2 marca o godz. 10.00 w sali nr 100 w budynku przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw na rozwój ze środków unijnych w latach 2014-2020.

Prelegentami spotkania będą przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chełmie, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl do 26.02.2016 r. http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-196-sroda_z_funduszami_dla_przedsiebiorstw.html

Osobami odpowiedzialnymi za organizację są: Katarzyna Teodorowicz, Jolanta Kosowska oraz Marcin Łopacki (e-mail: katarzyna.teodorowicz@lubelskie.pl, jolanta.kosowska@lubelskie.pl, marcin.lopacki@lubelskie.pl) tel. 82 565 19 21.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pawłów (dz. 1337). Nieruchomość położona obok gruntów włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK Mielec.

 

Ogłoszenie o przetargu

Władze samorządowe zachęcają mieszkańców do podpisywania listy poparcia dla budowy Kopalni Węgla Kamiennego Jan Karski. Listy dostępne są w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny 

Pismo w sprawie kopalni

 

Przypominamy, że od 16 czerwca 2014 roku można ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.