Niedziela, 25 marca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

ZAPROSZENIE echo1 ZAPROSZENIE echo1

 

RSGR plakat RSGR plakat

 

 Nowy projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny „AKTYWNI” nosi nazwę „LUDOWY SZYK”. Jest to projekt społeczny , odwołujący się w swej treści do tematu kultury ludowej, w szczególności rozwoju rodzimych form życia kulturalnego i wspierania lokalnej społeczności w dążeniu do wzbogacenia oferty kulturalnej gminy. Projekt obejmuje wsparcie lokalnego Zespołu „ECHO” poprzez zakup elementów ubioru (spodnie, pasy męskie do spodni , bransolety i korale) i zakup dyktafonu , promocję Zespołu „ECHO” i Gminy Rejowiec Fabryczny poprzez informację o projekcie w lokalnych mediach oraz przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla najmłodszych mieszkańców gminy. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.05.2016 r. do 31.07.2016 r.

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Rejowiec Fabryczny w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.  

Projekt MAD plakat1 Projekt MAD plakat1Szkolenie OZE Szkolenie OZE

 

szkolenie szkolenie

 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (7 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XV Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.

 

Rusza nabór do udziału w projekcie "Szansa na start!" wspólfinansowanego ze środków uropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

plakatA3 akcept plakatA3 akcept

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

 

ogoszenie kolektory1 ogoszenie kolektory1

 

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

Najważniejsze informacje dot. ogłoszonego konkursu:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kto może składać wnioski?

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Ogólna pula środków na dofinansowanie: 100 000 000,00 PLN

1.       Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

2.       Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 Nabór projektów  prowadzony będzie w okresie: od 30.05.2016 do 28.06.2016

Szczegóły znajdą Państwo pod poniżej podanym linkiem:

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-310-9_3_rozwoj_przedsiebiorczosci.html

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 20 maja 2016 r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem .    

Czytaj więcej...

 

 

 

IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w ww. konkursie.

Konkurs służy wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

policjant plakat policjant plakat

 

Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r. Wnioski można składać w terminie od 06.06.2016 r. do 10.06.2016 r.

 

W dniu 28 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbyły się eliminacje gminne konkursu wiedzy prewencyjnej „JESTEM BEZPIECZNY” . Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie już po raz szesnasty zorganizowała konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu „Jestem Bezpieczny” jest :

- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach ,z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,

- rozwijanie postaw umożliwiających unikanie ,zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw

- zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dnia 29 kwietnia w Pawłowie. Wiecęj informacji na plakatach.

       

                            MOBILNE MOBILNEplakat plakat

 

Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje właściciela psa, który obecnie znajduje się na terenie Pawłowa.  Jeśli ktoś rozpoznaje czworonoga ze zdjęcia prosimy o kontakt pod nr tel. 82 566 45 45.

 

IMGP5568 IMGP5568     IMGP5569 IMGP5569

 

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o dofinansowanie

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpiośrednich za 2016 r.

 

Komunikat

 

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, iż zgłosiła do konkursu pn. „NESTLÉ PORUSZA POLSKĘ” dwie lokalizacje: - Mieszkanie Chronione w Gołębiu lub Skwer Rodzinny w Gołębiu.

Obie lokalizacje zostały zakwalifikowana do II etapu głosowania, który rozpoczął się 5 kwietnia i będzie trwał do 06 lipca!

 

Nestle NPP plakatA41 Nestle NPP plakatA41 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej miejscowości wykaz nieruchomości do sprzedaży położonych w miejscwości Krasne i Kanie-Stacja

 

Wykaz

 

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że od dnia 06.04.2016 r. rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją budynków mieszkalnych w ramach realizacji projektu „Kolektory słoneczne dla ciepłej wody”.

 Inwentaryzacje przeprowadzać będą pracownicy firmy MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko, ul. Żeromskiego 45a Chełm:

  1. Pan Sobel Kamil

  2. Pan Stoparek Tomasz

  3. Pan Sołonynko Grzegorz

  4. Pan Szymala Piotr

  5. Pan Rosolak Wiesław

  6. Pan Bajko Zbigniew

Projektanci odwiedzający mieszkańców będą się legitymować imiennymi upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.

Projektanci przed odwiedzeniem Państwa domu uzgodnią telefonicznie termin wizyty.

Podczas inwentaryzacji nie będą pobierane żadne opłaty, ani podpisywane umowy.

Właściciel budynku będzie musiał podpisać Ankietę doboru systemu kolektorów słonecznych oraz protokół konieczności dla beneficjenta ( właściciela ) na temat dostosowania obiektu do montażu instalacji solarnych.

W celu usprawnienia prac ankieterom prosimy państwa o :

  • umieszczenie w miejscu widocznym tabliczki (lub kartki) z numerem domu

  • przygotowanie wejścia na strych i do piwnicy

  • obecność dorosłej osoby, która jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie kolektorów

  • zabezpieczenie biegających luzem psów.