Niedziela, 25 marca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przeatrg na zbycie działek niezabudowanych połozonych w miejscowości Krzywowola i Kanie-Stacja

Ogłoszenie o przetargu Krzywowola

Ogłoszenie o przetargu Kanie-Stacja

 

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

 

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny na spotkanie informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. Podczas spotkań zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu.

Termin i miejsce spotkania: 26 stycznia 2018 r., godzina 12.00, Miejski Ośrodek Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24A).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dn. 19 stycznia 2018 pod nr tel. 82 5663 474.

 

grafika projket wspolpracy

 

 

zimowisko zimowisko  Informacja do pobrania

Wójt Gminy Rejowiec fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenei o trzecim przetargu nieogranicznym na działki połozone w miejscowości Kanie.

Informacja o przetargu do pobrania

 

W związku z przystąpieniem do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pawłów istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących opracowania ww. dokumentu. Uwagi i wnioski należy zgłaszać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

 

Do pobrania:

Sprawozdanie ze spotkania w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pawłów.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Informuje, że 13 grudnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dostępności modernizowanego dworca PKP Kanie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PKP Nieruchomości Kraków  i Oddział Lublin Radni Rady Gminy, Powiatu, Rada Sołecka miejscowości Kanie-Stacja ,przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych przedstawili możliwości i warianty modernizacji dworca w zakresie ułatwień dla pasażerów.    

Zebrani jednoznacznie wypowiedzieli się za modernizacją obecnego budynku wraz z urządzeniem docelowego parkingu dla podróżnych.

W ramach organizacji przestrzeni budynku istnieje możliwość wygospodarowania pomieszczeń dla działalności komercyjnej tj. handlowej, usługowej (fryzjer ,kosmetyczka, klub fitness itp.), pocztowej, biurowej ( doradztwo podatkowe ) i innej .

W związku z powyższym zapraszamy osoby fizyczne i prawne oraz  podmioty poszukujące pomieszczeń do prowadzenia działalności o zgłaszanie potrzeb do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul Lubelska 16 - Referat Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa , tel. 82 56 64 545 , e-mail : geodezja@ug.rejowiec.pl  do 31 marca 2018 r. 

 

IMGP9579 IMGP9579

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Impreza cykliczna organizowana od 16 lat przez Gminę Rejowiec Fabryczny Jarmark Pawłowski - "Ginące Zawody" zajęła I  miejsce w konkursie organizowanym przez Nowy Tydzień Chełmski na Najlepszy Produkt Turystyczny Powiatu Chełmskiego w 2017 roku w kategorii wydarzenia cykliczne. Głosowanie trwało przez kilka miesięcy, a uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 17 grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Chełmie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.

 

 IMGP9624 IMGP9624            IMGP9626 IMGP9626

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXVI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2017r. o godzinie 1200 w świetlicy w Kaniem.

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 grudnia 2017r. o godzinie 10 00 w świetlicy w Kaniem.

 

.czytaj więcej ...

 

Suba przygotowawcza 2018 r1 Suba przygotowawcza 2018 r1

OGŁOSZENIE

Gmina Rejowiec  Fabryczny uprzejmie informuje, że  od dnia 01-12-2017 roku prowadzona będzie przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

 Przebudowa będzie prowadzona w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne  - projekty lokalne.

Planowany termin ukończenia przebudowy budynku zgodnie z umową upływa w dniu 30 -11-2018 roku.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury jak również zwiedzanie Izb Rzemiosła Pawłowskiego, pokazy i warsztaty garncarskie, lekcje regionalizmu dla grup wycieczkowych.

Tymczasowa siedziba GOK w Pawłowie na czas remontu zostanie przeniesiona do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisznie , Tel.82 566 24 94.

 

ROD1 ROD1

Krus1 Krus1

 

16 dni plakat 16 dni plakat 16 dni gmina 16 dni gmina Konsent front Konsent front pocztowka moja sila nie jest po zeby ranic pocztowka moja sila nie jest po zeby ranic

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXIV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 listopada 2017r. o godzinie   1100 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

Z dużymi osiągnięciami występowały zespoły śpiewacze z naszej Gminy na VII Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017.

3 3

 

 

BIAA SOBOTA NR GMINA1 BIAA SOBOTA NR GMINA1

Zgodnie z rocznym planem szkolenia Obrony Cywilnej Gminy Rejowiec Fabryczny na 2017 r. w dniu 30.10.2017 r. w godz. 12.00 – 14.00 po obradach sesji rady gminy zostało przeprowadzone szkolenie ludności z zakresu Powszechnej Samoobrony w świetlicy w Kaniem.

Omawiane zagadnienia to:

 • cele i zadania obrony cywilnej;
 • organizacja ochrony ludności;
 • obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej;
 • dział ludności w akcjach ratunkowych;
 • zagrożenia skażeniami chemicznymi;
 • zagrożenia skażeniami biologicznymi;
 • zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi;
 • zagrożenia powodziowe;
 • zagrożenia komunikacyjne (drogowe, kolejowe);
 • zagrożenia cywilizacyjne (terroryzm, zanieczyszczenie środowiska odpadami itp.);
 • inne (pożary, śnieżyce, huragany, epidemie, itp.);
 • wykrywanie zagrożeń;
 • ewakuacja I, II i III stopnia;
 • rodzaje alarmów i uprzedzeń oraz sposób ich ogłaszania;
 • zachowanie się po ogłoszeniu alarmu;
 • obieg informacji w systemie zarządzania kryzysowego;
 • rola i zadania Gminnego Zespołu i Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • działanie na rzecz ludności i infrastruktury po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych w CRB.

Uczestnikami szkolenia byli:

 • radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy,
 • komendanci OSP Kanie i Wólka Kańska,
 • dyrektorzy szkół,
 • proboszczowie parafi Kanie i Pawłów,
 • dyrektor DPS Kanie,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

    Szkolenie finansowane bylo ze środków Wojewody Lubelskiego na zadania obrony cywilnej w 2017 r.