Czwartek, 18 stycznia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

Badanie sadw1 Badanie sadw1

"WSPÓŁPRACA  ZESPOŁOWA - ACH TE NASZE BUCIKI"  -  projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny „AKTYWNI” realizowany był  w terminie od 01.05.2017 r.  do 30.10.2017 r.

Projekt "WSPÓŁPRACA  ZESPOŁOWA - ACH TE NASZE BUCIKI" współfinansowany był   przez Powiat Chełmski w ramach zadania publicznego „WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY”. Celem głównym realizacji  zadania  było  upowszechnianie kultury ludowej podtrzymującej tradycje lokalne, pielęgnowanie tradycji swoich przodków z różnych regionów Polski i utrwalanie ich w postaci pieśni ludowych, obrzędowych, weselnych i przyśpiewek ludowych, integracja zespołów.

Projekt zakładał  uzupełnienie  elementów stroju  członków Zespołu „ECHO”  poprzez zakup  obuwia oraz korali i bransoletek oraz  wsparcie  pozostałych gminnych zespołów śpiewaczych („Radość” z Liszna , „Pawłowianki” z Pawłowa i „Seniorki” z Kanie-Stacja)  poprzez zakup instrumentów – tamburyn. Dodatkowo w ramach integracji ww. Zespołów przeprowadzono  warsztaty wspólnego śpiewania  (w świetlicy w Wólce Kańskiej) oraz wspólny występ  Zespołów na dożynkach gminno-parafialnych ( Liszno , wrzesień ).

Ulotka o zespole ECHO

 

 elementy stroju elementy stroju tamburyn tamburyn

warsztaty 1 warsztaty 1

warsztaty 2 warsztaty 2

Dozynki Liszno 1 Dozynki Liszno 1

Dozynki Liszno 2 Dozynki Liszno 2

 

baner forum i debata baner forum i debata

 

W imieniu Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”  oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zapraszamy na Debatę Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego oraz II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego. Konferencje odbędą się w terminie 7-8 listopada 2017r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

 

Poddziaanie3.11 Poddziaanie3.11

 

e skadka1 e skadka1

 

Broszura informacyjna

spisy 20171 spisy 20171

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.  Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017r.

                 Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od.7,30 do 15,30 , pod numerem telefonu 261 161 354 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl, spwl.wp.mil.pl

 

Azbest Na strone1 Azbest Na strone1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXXIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 października   2017r. o godzinie   1000 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu).

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym wraz z agencją zatrudnienia

 AB  JOB SERVICE POLSKA serdecznie zaprasza na giełdę pracy w dniu:

11 października( środa) o godz. 11.00.

Oferujemy :   

- legalną pracę w terminie dogodnym dla Ciebie.

-  sam decydujesz kiedy i na jak długo chcesz wyjechać

- mieszkanie i podstawową opiekę medyczną

- opiekę koordynatora

-przejazdy do pracy i z powrotem

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W AB Job Service Polska Sp. z o.o. posiadamy oferty pracy w Holandii w ogrodnictwie i rolnictwie. Nie wymagamy doświadczania w pracy.

NIE JEDŹ W CIEMNO ! WYJEDŹ Z NAMI !

 

UWAGA1 UWAGA1

W związku ze zbliżającym się terminem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 roku, który przypada na 16 – 22 października, Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym   serdecznie zaprasza wszystkich potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu  dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.  Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. Przypominamy, że tegoroczne hasło OTK brzmi " Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". Patronat nad imprezą - MEN oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Szczegóły na plakacie i w harmonogramie poniżej 

Elżbieta Rorenberg

MCK OHP w  Rejowcu Fabrycznym

Harmonogram

16 październik 2017 r – w godz. 10.00  -14.00

Porady indywidualne – m.in. bezpłatne badanie KZZ

17 październik 2017 r – w godz. 9.00 -14.00

Informacje indywidualne  -  ,, oferty pracy w najbliższej okolicy”

18 październik 2017 r – w godz. 11.00-14.00

Warsztaty dla osób korzystających z pomocy MOPS i GOPS w Rejowcu Fabrycznym

19 październik 2017r – w godz. 10.00 – 14.00

Grupowa informacja zawodowa ,, Oferta MCK OHP”

20 październik 2017 – w godz. 8.00-13.00

Warsztaty dla młodzieży - gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu”- symulacja działalności gospodarczej

MODZIEOWE CENTRUM KARIERY OHP1 MODZIEOWE CENTRUM KARIERY OHP1

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowosci Kanie-Stacje

Ogłoszenie o przetargu

 

Placówka terenowa KRUS w Chełmie zaprasza w dniach 11.09-27.09.2017 do udziału w konkursie "Bezpieczna praca w rolnictwie się opłaca".

 

Czytaj więcej...

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 457, 102, 103, 223, 455/1 i fragmentu działki o numerze ewidencyjnym 464 z obrębu Kanie w Gminie Rejowiec Fabryczny

Dokumentacja dot. obrębu Kanie ...

 

Czytaj więcej ...

 

 

 

 

ANR1 ANR1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXXII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 września   2017r. o godzinie   1000 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

Zmiany w opłacaniu składek, elektroniczne zwolnienia lekarskie i sposoby radzenia sobie z długiem w ZUS –  to tylko niektóre z tematów tegorocznego „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Akcja odbędzie się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych we wrześniu, ale już teraz ruszają zapisy na szkolenia dla firm.

„Tydzień Przedsiębiorcy” odbywa się od 11 do 15 września. Na przedsiębiorców z województwa lubelskiego czeka m.in. kilka bezpłatnych szkoleń. Warto zapisać się na nie już teraz. Szkolenia odbędą się w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.

 

Szczegółowy harmonogram do pobrania tutaj.

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.09.2017r. do 09.10.2017r.
 
Do pobrania: