Wtorek, 16 października 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

 

Ulotka

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 i 395 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Pismo Powiatowy Lekarz Wet1 Pismo Powiatowy Lekarz Wet1

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełniania ankiety dotyczącej opracowania Gminnego Planu Rewitalizacji. Państwa opinia pozwoli na opracowanie Programu dla Gminy Rejowiec Fabryczny, który pozwoli na rewitalizację terenów gminy. Ankieta dostępna jest na stronie Facebook Gminy Rejowiec Fabryczny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rejowiec fabryczny w pokoju nr 7, oraz pod linkiem  https://www.ankietka.pl/ankieta/250802/plan-rewitalizacji-dla-gminy-rejowiec-fabryczny.html

tablica prow1 tablica prow1

 

W pażdzierniku zakończono realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112776 L Kanie Stacja- Liszno Kolonia ( Koziniec)". Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycjizwiązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Operacja maiąła na celu skrócenie mieszkańcom miejscowości Liszno Kolonia dojazdu do obiektów użyteczności publicznej. Roboty wykonano na odcinku drogi o długości 3,4 km. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przepusty, podbudowa, nawierzchnia zjazdy, oznakowanie i roboty wykończeniowe, chodnik ze zjazdami. Roboty budowlane na drodze gminnej wykonała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym.  

bozenarodzenie2016

 

Impreza cykilczna organizowna od 15 lat przez Gminę Rajowiec Fabryczny Jarmark Pawłowski - "Ginące Zawody" zajęła trzecie miejsce w konkursie organizowanym przez Nowy Tydzień Chełmski na Najlepszy Produkt Turystyczny Powiatu Chełmskiego w 2016 roku w kategorii wydarzenai cykliczne. Głosowanie trwało przez kilka miesięcy, a uroczyste wręczenei nagród miało miejsce 18 grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Chełmie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.

 

IMGP7210 IMGP7210   IMGP7211 IMGP7211

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446/ zwołuje XXIV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia  2016r. o godzinie 12,00 w świetlicy w Kaniem

 

Czytaj więcej ..

 

KRUS1 KRUS1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446/ zwołuje XXIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 9 grudnia  2016r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

 

Czytaj więcej..

 

ogloszenie wojsko1 ogloszenie wojsko1

 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej  w Lublinie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym   zapraszają mieszkańców gminy na bezpłatne porady prawne i psychologiczne w dniu    7 grudnia 2016 r. (środa) w Bibliotece Publicznej w Lisznie. Godziny przyjęć 8-15. Aby umówić się na spotkanie prosimy o kontakt   z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym pod numerem (82) 566 43 50.

Wsparcie kierowane jest tylko do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych  z terenu województwa lubelskiego.

 

bona fides ulotka bona fides ulotka        MOBILNE CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ1 MOBILNE CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ1

 

inf o wspolf zad z wf1 inf o wspolf zad z wf1

 

komunikat KRUS1 komunikat KRUS1

 

Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Gminy Rejowiec Fabryczny

 

Dotyczy: projektu "Samoobrona Kobiet"

 

Informuję, że w wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz – samoobrony, ruszyła I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym, podaję link do strony internetowej Ministra Obrony Narodowej www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/. na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Informacje w zakresie przedmiotowej problematyki zamieszczono również na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie wkuchelm@wp.mil.pl

 

FLORIANY Partnerzy1 FLORIANY Partnerzy1

 

Modzieowe Centrum Kariery OHP2 11 Modzieowe Centrum Kariery OHP2 11

 

Nowy plakat Kanie gm. Rejowiec Fabryczny 2016

 

Promo Forum Cyfryzacji

 

 

 
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Inkubatorem Technologii Informatycznych zapraszają na I Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego

Forum odbędzie się 18 listopada 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.


plakat informacyjny Aktywni i skuteczni X monter1  Plakat Nowy start1