Poniedziałek, 25 czerwca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, dotycząca unormowań w zakresie wycinki drzew lub krzewów. Nowelizacja ta wprowadza zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana ta nie dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób prawnych oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Nowelizacja podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

 

Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Biblioteka Publiczna w Lisznie wzorem lat ubiegłych zorganizowała cykl zajęć dla dzieci w ramach tegorocznych ferii. Łącznie w zajęciach, które odbyły się w okresie od 16 do 27 stycznia wzięło udział 79 uczestników. Działanie było skierowane do dzieci w wieku 6 – 12 lat nie wyjeżdżających nigdzie na ferie.

W programie zimowej oferty znalazły się zajęcia literacko – plastyczne, podczas których dzieci m.in. zapoznały się z powieścią autorstwa M. Haig pt. „Chłopiec zwany gwiazdką” i wykonały do niej  ilustracje oraz w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka  głośno odczytano najpiękniejsze wiersze Ireny Suchorzewskiej o babci jak również wierszowaną opowieść z morałem o parze staruszków J. I. Kraszewskiego pt. „Dziad i baba”  i wykonano laurki dla solenizantów. Powstały  także przepiękne „Snow Globe” czyli śnieżne kule, które podobnie jak reszta prac plastycznych wzbogaciły biblioteczną wystawkę.

 

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości wyniki konkursu na udzielenie dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w 2017 roku

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

Sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania oprsykiwacze należy zgłosić do  WIORiN oddział w Chełmie, ul Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm. Niedopełnieni tego obowiązku może skutkować karą

W załączeniu do pobrania i druk ogłoszenia i oświadczenia

 

opryskiwacze1

 NL informacja prasowa 06.02.2017 pomagam.im1 NL informacja prasowa 06.02.2017 pomagam.im1

 

SAMOOBRONA KOBIET1 SAMOOBRONA KOBIET1

 

plakat a3 targi pracy 2017 plakat a3 targi pracy 2017

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2017 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego 

W 2017 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

 

komunikat PIW1 komunikat PIW1

Obwieszczenia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Gołąb, Kanie, Kanie-Stacja, Liszno-Kolonia

Obwieszczenie Gołąb

Obwieszczenie Kanie

Obwieszczenie Kanie-Stacja

Obwieszczenie Liszno-Kolonia 

 

Ogłoszenie

 

 

Zaproszenie liszno zaproszenie pawlow

Zal21

 

Obraz 125 Obraz 125

 

Informacja o ZI.pdf6

 

 

Ulotka

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 i 395 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Pismo Powiatowy Lekarz Wet1 Pismo Powiatowy Lekarz Wet1

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełniania ankiety dotyczącej opracowania Gminnego Planu Rewitalizacji. Państwa opinia pozwoli na opracowanie Programu dla Gminy Rejowiec Fabryczny, który pozwoli na rewitalizację terenów gminy. Ankieta dostępna jest na stronie Facebook Gminy Rejowiec Fabryczny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rejowiec fabryczny w pokoju nr 7, oraz pod linkiem  https://www.ankietka.pl/ankieta/250802/plan-rewitalizacji-dla-gminy-rejowiec-fabryczny.html

tablica prow1 tablica prow1

 

W pażdzierniku zakończono realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112776 L Kanie Stacja- Liszno Kolonia ( Koziniec)". Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycjizwiązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Operacja maiąła na celu skrócenie mieszkańcom miejscowości Liszno Kolonia dojazdu do obiektów użyteczności publicznej. Roboty wykonano na odcinku drogi o długości 3,4 km. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przepusty, podbudowa, nawierzchnia zjazdy, oznakowanie i roboty wykończeniowe, chodnik ze zjazdami. Roboty budowlane na drodze gminnej wykonała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym.  

bozenarodzenie2016