Czwartek, 13 grudnia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

W związku ze zbliżającym się terminem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 roku, który przypada na 16 – 22 października, Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym   serdecznie zaprasza wszystkich potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu  dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.  Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. Przypominamy, że tegoroczne hasło OTK brzmi " Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". Patronat nad imprezą - MEN oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Szczegóły na plakacie i w harmonogramie poniżej 

Elżbieta Rorenberg

MCK OHP w  Rejowcu Fabrycznym

Harmonogram

16 październik 2017 r – w godz. 10.00  -14.00

Porady indywidualne – m.in. bezpłatne badanie KZZ

17 październik 2017 r – w godz. 9.00 -14.00

Informacje indywidualne  -  ,, oferty pracy w najbliższej okolicy”

18 październik 2017 r – w godz. 11.00-14.00

Warsztaty dla osób korzystających z pomocy MOPS i GOPS w Rejowcu Fabrycznym

19 październik 2017r – w godz. 10.00 – 14.00

Grupowa informacja zawodowa ,, Oferta MCK OHP”

20 październik 2017 – w godz. 8.00-13.00

Warsztaty dla młodzieży - gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu”- symulacja działalności gospodarczej

MODZIEOWE CENTRUM KARIERY OHP1 MODZIEOWE CENTRUM KARIERY OHP1

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowosci Kanie-Stacje

Ogłoszenie o przetargu

 

Placówka terenowa KRUS w Chełmie zaprasza w dniach 11.09-27.09.2017 do udziału w konkursie "Bezpieczna praca w rolnictwie się opłaca".

 

Czytaj więcej...

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 457, 102, 103, 223, 455/1 i fragmentu działki o numerze ewidencyjnym 464 z obrębu Kanie w Gminie Rejowiec Fabryczny

Dokumentacja dot. obrębu Kanie ...

 

Czytaj więcej ...

 

 

 

 

ANR1 ANR1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXXII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 września   2017r. o godzinie   1000 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

Zmiany w opłacaniu składek, elektroniczne zwolnienia lekarskie i sposoby radzenia sobie z długiem w ZUS –  to tylko niektóre z tematów tegorocznego „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Akcja odbędzie się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych we wrześniu, ale już teraz ruszają zapisy na szkolenia dla firm.

„Tydzień Przedsiębiorcy” odbywa się od 11 do 15 września. Na przedsiębiorców z województwa lubelskiego czeka m.in. kilka bezpłatnych szkoleń. Warto zapisać się na nie już teraz. Szkolenia odbędą się w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.

 

Szczegółowy harmonogram do pobrania tutaj.

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.09.2017r. do 09.10.2017r.
 
Do pobrania:
 

 

plakat covebo plakat covebo

tablica prow rejowiec 1 jzefin tablica prow rejowiec 1 jzefin

 

We wrześniu zakończono realizacje inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 104603L w miejscowości Józefin gm. Rejowiec Fabryczny zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z torzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkichrodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacja miała na celu skrócenie dojazdu o 700 m do Szkoły Podsatwowej w Krasnem mieszkańcom miejscowości Józefin. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne, poszezrzenie drogi, przebudowa drogi asfaltowej, ulepszone pobocza kruszywem, przebudowa przepustów, roboty wykończeniowe, inwentaryzacja powykonawcza, stała organizacja ruchu. 

Roboty budowlane na drodze gminnej Nr 104603L w miejscowości Józefin zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Zamość ul. Peowaiaków 7.  

Plakat 21 Plakat 21

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXXI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 31 sierpnia  2017r. o godzinie   9,00 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

 

Czytaj więcej ...

 

 

 

Plakat1 Plakat1

 

Regulamin II Turnieju Sołectw

Regulamin Konkursu na cisto z owocami

 

W załączeniu informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF.

 

Informacja

 

TrasaRowerowa lubelskie1 TrasaRowerowa lubelskie1

Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dotychczas do zawiadomienia prokuratora lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka było obowiązkiem społecznym. Oznaczało to moralny obowiązek każdego człowieka.

Zmiana prawa spowodowała, że obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym . Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec dziecka oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną.

Więcej informacji na Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: http://fdds.pl/reaguj/

 

Ulotka do pobrania

 

Kampania Reaguj plakat1 Kampania Reaguj plakat1    Kampania Reaguj plakat2 Kampania Reaguj plakat2

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż położonych w miejscowości Kanie-Stacja

Wykaz

     Już szesnasty raz , przy pięknej pogodzie w dniu 6 sierpnia 2017r.  na Rynku  w Pawłowie spotkali się miłośnicy rękodzieła ludowego na Jarmarku Pawłowskim –Ginące Zawody. W tym roku udział wzięło 130 twórców ludowych z terenu wschodniej Polski reprezentujących  zawody niegdyś spotykane na polskiej wsi. Jarmark rozpoczęliśmy o godzinie  9.00 kiermaszem sztuki ludowej. Było gwarno, ludowo i kolorowo . Swoje wyroby oferowali przedstawiciele garncarstwa, bednarstwa, kowalstwa, wikliniarstwa, tkactwa, malarstwa, rzeźby i wielu innych twórców ludowych, z których słynęła niegdyś polska wieś. To co nas wyróżnia, co przyciąga tak wielu uczestników, to możliwość  osobistego  wykonania  w zagrodzie edukacyjnej dzieła rękodzielniczego na przykład na kole garncarskim, warsztacie tkackim, przy sztalugach malarskich, przy kowadle,  przy  innych urządzeniach, które niegdyś służyły jako warsztaty pracy dla wielu osób. Nierozłącznym elementem Jarmarku Pawłowskiego – Ginące Zawody jest towarzysząca na każdym kroku muzyka ludowa. W roku bieżącym o godzinie 12,00 na scenie jako pierwsze wystąpiły panie z  Zespołu  Śpiewaczego „Radość” z Liszna. Na scenie a także poza sceną wystąpiły  także zespoły śpiewacze z Gminy Rejowiec Fabryczny : „ Seniorki z Kanie-Stacja , Pawłowianki z Pawłowa , Zespół Śpiewaczy  „Echo” z Gołębia oraz  Kapela podwórkowa Hańszczanie z Hańska , Zespół Cudawianki z Dorohuska.

 

Zaproszenie na Jarmark Pawłowski

 

 

Plan organizacji Jarmarku1 Plan organizacji Jarmarku1