Czwartek, 19 kwietnia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Aktywne wakacje Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" w okresie tegorocznych wakacji zrealizowało trzy projekty mające na celu organizację -w sposób atrakcyjny i bezpieczny czasu wolnego od zajęć szkolnych najmłodszych mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny.
Jednym z nich był projekt "Łowisko Młodych Talentów", którego głównym celem jest wyszukanie i promocja szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Główną ideą autorów przedsięwzięcia była myśl ,by osoby te nabrały wiary we własne możliwości i zaprezentowały swoje prace szerszemu gronu odbiorców. Projekt zakładał również aktywizację lokalnej społecznośći, zwłaszcza ludzi młodych, ambitnych, chętnych do podejmowania wyzwań, których warto zachęcić do działania na rzecz środowiska lokalnego. W ramach projektu zorganizowano w Krasnem "Letnie Warsztaty Malarskie". W warsztatach udział wzięły dzieci i młodzież z terenu miejscowości Krasne i okolic, które pod czujnym okiem członków Stowarzyszenia (Małgorzata Mazurek, Dorota Porosiło, Anita Stadnik) oraz Pani Agnieszki Biernackiej z Adamowa spróbowali swoich sił przy sztalugach. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych ,ale też starszych mieszkańców Krasnego. Imprezę finansowo wsparła firma "Drew KOM" Ewy i Sławomira Zduńczuków z Krasnego. W ramach projektu "Łowisko Młodych Talentów" wypromowaliśmy mieszkańców naszej gminy na "Witrynie Wiejskiej" - stronie internetowej administrowanej przez Fundację Wspomagania Wsi w galerii twórczości ludowej i rzemiosła (prace Anety Korzeniowskiej z Liszna-Kolonii i Krystiana Tybura z Kaniego) oraz na Jarmarku Pawłowskim (prace Dagmary Stępień z Torunia ,Olgi Brawańskiej z Krasnego , Krystiana Tybura z Kaniego, Anety Korzeniowskiej z Liszno-Kolonii).
Kolejnym przedsięwzięciem był projekt "Bezpieczna droga do domu" realizowanym na terenie sołectwa Liszno-Kolonia. Celem realizacji projektu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Liszno-Kolonia związanego przede wszystkim z uczestniczeniem w ruchu drogowym, tak pojazdów mechanicznych jak i pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt realizowany był przy współpracy z Samorządem Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Komendą Miejską Policji w Chełmie.Ze strony samorządu gminy podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za udział w realizacji projektu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie. Źródłem finansowania projektu była dotacja Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego z siedzibą w Warszawie udzielona Stowarzyszeniu "AKTYWNI" w ramach Funduszu Małych Grantów (w wysokości 491,00 zł) oraz środki własne Stowarzyszenia "AKTYWNI" , mieszkańców sołectwa Liszno-Kolonia (ze zbiórki makulatury) i samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny. Uczestnikami projektu była 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu wsi Liszno-Kolonia w wieku od 5 do 15 lat. Projekt realizowany w terminie 26 sierpnia. 1 września obejmował organizację zajęć plastycznych i sportowych , rajdu rowerowego , pogadanki tematyczne przedstawiciela Policji , projekcję filmów związanych z bezpieczeństwem rogowym , znakowanie rowerów oraz festyn pn. "Nasz sołecki Dzień Sportu".
Równolegle z projektem "Bezpieczna droga do domu" realizowany był w Toruniu projekt pn."Moja wieś bezpieczną jest". Wśród realizowanych zadań można wymienić m.in. zajęcia plastyczne , zajęcia teoretyczne poruszające temat bezpiecznych zachowań na wsi oraz gry i zabawy ruchowe. Projekt ,którego pomysłodawcą była Pani Danuta Woźniak (sołtys wsi Toruń) został wsparty przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Chełmie (sponsor nagród dla dzieci) oraz Firmę "AZET" z Zamościa ( ofiarodawca artykułów szkolnych i plastycznych).
Poniżej fotorelacja

Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć